Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral

 

Continguts

L’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, han treballat conjuntament, en l’elaboració del document que aquí es presenta Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral amb l’objectiu de definir uns indicadors que permetin mesurar la inserció laboral en el mercat de treball, tant a nivell individual com d’un col·lectiu determinat. Aquest sistema defineix un marc conceptual per a calcular indicadors d’inserció laboral i la seva materialització vindrà determinada per la informació disponible.

Accés al document >>

 

Equip de treball

  • Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques:

David Casado
Federico Todeschini

  • Observatori d’Empresa i Ocupació, Departament d’Empresa i Ocupació:

Carles Bochaca
Francesc López
Narcís Mir
Manuela Redondo
Astrid Ripoll
Maria Cinta Robert
Carme Saborit

                                               

            

 

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet