Butlletins Ivàlua
                                     

 Butlletins anteriors: 

Subscripció

Si voleu rebre el Butlletí, podeu registrar-vos enviant un correu a info@ivalua.cat

 

Informació legal

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa al receptor d’aquest document que les dades subministrades, incloent el correuelectrònic, que resulten necessàries per a la l’execució i desenvolupament de tota activitat institucional pròpia d’IVÀLUA, s’incorporaran a un fitxer de dades automatitzat de caràcter personal, del que és responsable i destinatari IVÀLUA.

En facilitar l’interessat les dades de caràcter personal i de correu electrònic, expressament autoritza a IVÀLUA el seu ús a efectes de comunicacions periòdiques, incloent aquelles que es realitzin per correu electrònic.

En qualsevol cas, l’interessat pot exercitar els drets d’oposició,accés, rectificació i cancel·lació deles seves dades mitjançant comunicació escrita dirigida a l’Àrea d’Administració i Gestió d’IVÀLUA, Pau Claris, 108 4t 1a Barcelona 08009.

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet