Formació

La formació és una peça clau per generar capacitat avaluadora interna a les administracions públiques i tercer sector, i també per saber gestionar i supervisar adequadament avaluacions externes

Quina formació oferim?

La formació que oferim està orientada a adquirir coneixements teòrics i pràctics, amb continguts que volen respondre a les necessitats concretes de formació dels col•lectius als quals ens adrecem i adequats al context polític i administratiu català, amb l’objectiu d’incidir tant en el nivell de coneixement sobre l’avaluació de polítiques públiques com en l’adquisició de les competències clau que hi estan associades per a portar-la a la pràctica.

Desenvolupem diferents nivells de formació: oferim formació introductòria en format presencial i semipresencial, fem formació a mida per a col•lectius específics, i col•laborem en postgraus i mestratges, existent o de nova creació, en àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques. De forma complementària, mantenim enllaços d’interès amb relació a altres ofertes de formació en avaluació de polítiques públiques.

Els continguts de formació són de caràcter general amb relació a l’avaluació de polítiques públiques, i de caràcter específic, centrats en mètodes, tècniques i fonts d’informació, en contractació i gestió d’avaluacions de polítiques públiques, i en l’avaluació de polítiques sectorials o transversals.

      

 

Com treballem? 

Procurem treballar sempre en xarxa, aprofitant els coneixements i experiències tant de l’equip intern d’avaluadors com d'organitzacions, experts i professionals externs. 

L'orientació que donem a la nostra formació és eminentment pràctica, amb l’interès que les persones que la reben puguin transferir aquest coneixement al seu lloc de treball, de la millor manera possible i amb el major grau d’eficàcia. Volem que el retorn de la formació adquirida en avaluació de polítiques públiques sigui visible i pràctic.

Desenvolupem guies, manuals i documentació de referència per a donar suport a les nostres activitats de formació. Així mateix, oferim l’oportunitat d’estar vinculats, a través de l’extranet d’Ivàlua, a la creixent xarxa de persones que han participat en les nostres activitats de formació, tant per intercanviar informació com per estar puntualment informats sobre les novetats i recursos que anem desenvolupant.

Més informació

Tel.:  +34 93 554 53 00

Adreça: Pau Claris 108, 4t 1a

08009 Barcelona

Correu electrònic:  formacio@ivalua.cat

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet