Línia 3. Promoció

  • Accions d’informació, formació introductòria i sensibilització de directius, tècnics, agents socials i ciutadania, per fomentar una disposició favorable a l’avaluació com a pràctica habitual de bon govern.
  • Actuacions de difusió dels resultats de les avaluacions, especialment entre decisors del sector públic, persones expertes i sectors implicats,  per fomentar-ne el debat i la utilització en la presa de decisions. 
louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet