Qui som

Òrgans de Govern i Assessorament

El Consorci Ivàlua es regeix pels òrgans següents: el Consell Rector, la Presidència i la Direcció Executiva. També compta amb un Consell Assessor.

La Presidència

Frederic Udina i Abelló

El Consell Rector

El Consell Rector, que compta amb una Presidència, és l’òrgan màxim de govern del Consorci que es reuneix com a mínim amb caràcter ordinari dos cops l’any i té com a atribucions, entre d’altres, fixar les regles de funcionament del Consorci, aprovar la forma de gestió, el seu marc pressupostari, la Memòria i el Pla anual d’actuacions i projectes, els preus i les tarifes. Actualment en formen part Frederic Udina i Abelló com a president i els següents membres:

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Anna Tarrach, directora general de Pressupostos, vocal
Marta Curto Grau, directora general d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, vocal 

Diputació de Barcelona
Il·lm. Sr. Jordi Martí, Diputat de la Diputació de Barcelona, vicepresident
Montserrat Tordera i Vigas, directora del Gabinet de Prèsidència de la Diputació de Barcelona, vocal.

Universitat Pompeu Fabra
Miquel Salvador, Degà de la Facultat de de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, vocal

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya també formen part del Consell Rector d’Ivàlua les institucions seguents:

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) 
Francesc Xavier Ballart, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, vocal

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
Lluís Franco, president del CTESC, vocal

El Consell Assessor 

El Consell Assessor és un òrgan assessor de caràcter col·legiat integrat per experts i expertes de reconegut prestigi en el camp de les polítiques públiques, l’àmbit acadèmic, social o econòmic. Va ser creat pel Consell Rector d’Ivàlua de conformitat amb l’article 12.1 dels seus Estatuts. Les seves funcions són les d’assessorar al Consell Rector i a la Direcció Executiva, i actuar com a òrgan de pensament i reflexió, tant pel mateix Consorci, com per la resta de la societat i la ciutadania. Els membres del Consell Assessor són:

Alícia Adserà (Princeton University)

Manuel Arellano (CEMFI)

Xavier Bernadí (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i UPF)

Caterina Calsamiglia (ICREA-IPEG)

Raquel Gallego (IGOP-UAB)

Libertad González (UPF-CRES)

Francisco Longo (ESADE)

Guillem López-Casasnovas (UPF-CRES)

Xavier Torrens Llambrich (UB)

Carme Trilla (Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona-OMHB)

Maite Vilalta (UB)

 

Equip tècnic

Direcció executiva

Marc Balaguer Puig, director executiu

Àrea d’Avaluació de Polítiques Públiques

Núria Comas, analista

Marçal Farré, analista

Laura Kirchner, analista

Ramon Sabes-Figuera, analista

Jordi Sanz, analista

Anna Segura, analista

Federico Todeschini, analista

Àrea d'Administració i Gestió

Erika Pérez, responsable d'Administració i Recursos

Mireia Climent, coordinadora d'Afers Generals

Àrea de Comunicació i Gestió del Coneixement

Jordi Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet