Àrea d'Avaluació de Polítiques Públiques

Analistes

Núria Comas

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) amb la menció de Premi Extraordinari i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2016). És analista d’Ivàlua des del maig de 2017. Ha estat consultora i investigadora a la Fundació Pere Tarrés (2014-2017), on ha treballat en l’àmbit de l’avaluació de programes d’intervenció social, i ha participat en recerques sobre exclusió social, gent gran, joventut i salut. Ha estat coordinadora del portal nonprofit.xarxanet.org sobre tercer sector a nivell internacional. També ha estat assistent de recerca al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (2013-2014), participant en investigacions sobre reinserció social i tractament penitenciari.

Marçal Farré

Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2008) i Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2011). És analista d'Ivàlua des d'octubre de 2016. Ha estat assistent de recerca a l'IESE Business School en matèria d'innovació i organització de serveis sanitaris (2011-2013). Ha treballat a la Fundació Pere Tarrés (2013-16), com a consultor i avaluador de projectes del tercer sector social, i ha col·laborat en el disseny de sistemes de seguiment de polítiques públiques amb Bring On S.L (2015-16). També ha participat en l'avaluació de l'impacte de l'ONG Young 1ove pel que fa a la reducció de les transmissions del VIH a Botswana (2015).

Laura Kirchner

Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (2012) i Màster en Desenvolupament i Creixement Econòmic per les universitats Carlos III de Madrid i Lunds Univeristet de Suècia (2014). Es va incorporar com analista a l’equip d’Ivàlua al maig de 2017. Prèviament ha treballat com a investigadora per l’Institute for Employment Studies al Regne Unit i de consultora per la firma internacional Ecorys a Londres, on s’ha especialitzat en avaluació i recerca de polítiques d’ocupació i educació a Europa i en països en vies de desenvolupament.

Ramon Sabes-Figuera

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Sociologia de la Biomedicina per la London School of Economics (Regne Unit). És analista d’Ivàlua des de març de 2015. Prèviament havia treballat com a investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF (1998-2004) i a la Universitat King´s College London (2007-2012). També ha treballat com a analista a la Conselleria de Sanitat del Govern Regional de Madrid (2004-2005) i a la Comissió Europea (2012-2015). Ha liderat i participat en projectes d’investigació i en l’elaboració d’informes tècnics en diverses àrees, com ara l’anàlisi de sistemes sanitaris, l’avaluació econòmica de tecnologies sanitàries o  l’avaluació de  l’impacte de les TIC (eSalut) en els sistemes sanitaris. També ha participat com a docent en diversos cursos de postgrau sobre avaluació econòmica.

Jordi Sanz

Doctor en Sociologia per la Universitat de Lancaster (UK), diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha participat en diversos projectes d’investigació en politiques socials referents als àmbits de la salut, la vellesa, la joventut, les noves tecnologies i la immigració. Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya on ha impartit classes de sociologia, psicologia social i mètodes d’investigació qualitativa. Des de l’octubre de 2009, treballa com a analista a Ivàlua on ha participat en l’avaluació del Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana (2009) i els Plans Educatius d’Entorn (2010). Les seves línies d’especialització a Ivàlua són els projectes d’avaluació multimètode i l’ús de les tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques.

Anna Segura

Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i Màster en Desenvolupament i Creixement Econòmic per les universitats Carlos III de Madrid i Lunds Univeristy de Suècia (2014). Abans d’incorporar-se com a analista a Ivàlua el 2016, va treballar com a assistent de recerca per Innovations for Poverty Action a Uganda i Colòmbia (2014-2016), on va participar en diverses avaluacions d’impacte de projectes en els àmbits de la inclusió financera i la rendició de comptes. Al mateix temps, va exercir de consultora externa per a vàries institucions internacionals, entre les que es destaquen Warwick University, Social Impact o la Universidad del Pacífico de Perú. Actualment, combina la seva feina a Ivàlua amb consultories puntuals amb el Banc Mundial.

Federico Todeschini

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (2010), Màster en Economia per la Universitat de San Andrés (2002) i Llicenciat en Economia per la Universidad Nacional de Rosario (2002). Ha estat professor visitant del departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmic de la Universitat d'Alacant i investigador de la Fundación para la Integración Federal. És autor i co-autor de diversos articles, documents de treball i d'un capítol centrats en aspectes relatius a l'economia de la salut, economia laboral i finances. Ha estat assessor de l'adjunt al cap de gabinet de Ministros d'Argentina i del President del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial del Ministerio d'Economia d'Argentina, i consultor del Banc Inter-Americà de Desenvolupament.

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet