Blanca Lázaro

Directora executiva

És Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. És Màster en Gestió Pública per la mateixa universitat i diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població pel Centre d’Estudis Demogràfics.  Ha estat directora general de Serveis del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya (2004-2006) i del Departament de Treball (2007- març 2008). Anteriorment va ser directora executiva i responsable de projectes de la Fundació Barcelona Promoció, del Grup Cambra de Comerç de Barcelona (1998-2003), directora de projectes i consultora sènior al Departament Internacional de la Fundació CIREM (1994-1998) i cap de la Unitat d’Estudis del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1994). Actuant en nom de la Cambra de Comerç de Barcelona i de la Fundació CIREM ha coordinat, dirigit i participat en projectes d'assistència tècnica internacional  per al desenvolupament a països d'Europa de l'Est, Magrib i Amèrica Llatina, finançats per la Comissió Europea, el Banc Mundial i les agències catalana i espanyola de cooperació internacional i ha estat membre de la xarxa de Private Sector Liaison Officers (PSLO)del Banc Mundial. També ha desenvolupat activitat docent com a professora associada del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, co-directora del Diploma de postgrau Consultoria Internacional para el desarrollo institucional, de l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra i actualment és professora del Màster en Alta Funció Directiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet