Organismes membres

Xarxa d'unitats d'anàlisi i avaluació de les administracions catalanes

Departaments de la Generalitat                             

 

 • Departament de Benestar Social i Família
 • Departament d’Economia i Coneixement
 • Departament d’Ensenyament
 • Departament d'Empresa i Ocupació
 • Departament d’Interior
 • Departament de Justícia
 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Departament de la Presidència

 

Diputacions

 

 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Diputació de Tarragona

Ajuntaments

 

 • Ajuntament de Badalona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Cornellà
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
 • Ajuntament de Manlleu
 • Ajuntament de Manresa
 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament de Montferrer
 • Ajuntament de Reus
 • Ajuntament de Rubí
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Sant Boi
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • Ajuntament del Prat de Llobregat
 • Ajuntament de Tarragona
 • Ajuntament de Terrassa

Organismes amb funcions d’avaluació i/o promoció de l’avaluació

 

 • Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)
 • Agència per la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)
 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
 • Consorci d'Acció Social de Catalunya (CASC)
 • Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

 

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet