Informe d'Avaluació del PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció) 1998 - 2008

18 de gener de 2010

Continguts

Nota breu

Resum executiu

Informe complet

Seminari de difusió de l'Avaluació del Programa de la Renda Mínima d'Inserció

Equip tècnic

Responsable tècnic de l’avaluació: David Casado 

Equip tècnic: Jaume Blasco, David Casado, Lluís Ferrer

Grup de direcció

 Departament de Treball:

 Ivàlua:

 Grup de seguiment

 Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció

Departament de Treball:

Departament d’Acció Sociali Ciutadania:

 Ivàlua

 
Comitè d’experts extern

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet