Membres

del Grup de Treball de les administracions general, autonòmica i local per a l’impuls de l’avaluació

Comunitats Autònomes 

Castella i Lleó  - Junta de Castella i Lleó, Direcció General d’Atenció al Ciutadà i Qualitat dels Serveis 

Catalunya – Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) 

Extremadura – Junta d’Extremadura, Direcció General d’Administració Electrònica i Avaluació de Polítiques Públiques 

Illes Balears – Govern de les Illes Balears, Direcció General de Qualitat dels Serveis 

Navarra - Govern de Navarra, Institut Navarro d’Administració Pública 

País Basc – Govern Basc, Oficina per a la Moderntizació Administrativa 

València – Generalitat de la Comunitat Valenciana, Direcció General de Modernització

Administració General de l’Estat

 Agència Espanyola d’Avaluació i Qualitat dels Serveis (AEVAL)

Administració local

 Federació Espanyola de Municipis i Províncies

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet