Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

  Cicle d'Introducció a l'Avaluació

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
INSCRIPCIÓ                                            FORMACIó 2013
  
  

   Curs realitzat amb la col·laboració de:

                                                   

                                              

presentació del cicle

Aquest Cicle ofereix una introducció a la lògica, la metodologia, els requeriments i els usos de l'avaluació de programes i polítiques públiques. L'avaluació és un component essencial per al disseny i execució de programes eficaços: genera coneixement per a que els responsables de la formulació i gestió de polítiques públiques puguin prendre decisions informades sobre quins programes impulsar, quines alternatives escollir, i quines modificacions introduir per millorar-les. Igualment, és un instrument de transparència i rendició de comptes davant la ciutadania per incrementar la legitimitat de l'acció dels poders públics.

 
ORGANITZACIÓ

Organitzat per Ivàlua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'EAPC (Escola d'Administració Pública de Catalunya) i l'Obra social "la Caixa"

Els interessats han d'adreçar un formulari de sol·licitud d'inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat)

 • Data límit per a la sol•licitud d’inscripció: 28 de març.
 • Confirmació de l'admissió: 8 d'abril.
 • Seminaris: 12, 19 i 26 d'abril.

El preu del Cicle és de 210 € per a les persones al servei de les administracions públiques catalanes i tercer sector i de 760 € per a les persones del sector privat lucratiu.

El preu inclou docència i materials.

Lloc i hora: El curs s'impartirà a la Universitat de Barcelona / Gran Via de les Corts Catalanes, 585 / Facultat de Filologia / Aula 102b de 9.30 a 15h.

 

Objectiu

Familiaritzar-se amb els conceptes, mètodes i aplicacions de l’avaluació de programes i polítiques públiques; aprendre a enfocar l'avaluació del disseny, la implementació, l'impacte i l'eficiència d'un programa o política; entendre com es poden utilitzar els resultats d’una avaluació per millorar-ne el disseny; aprendre a valorar treballs d’avaluació d’una manera crítica.

 

METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El Cicle consta de tres seminaris d'un dia de durada en format de jornada intensiva. Cada seminari del Cicle inclou sessions teòriques i presentacions de casos pràctics. El material formatiu de suport del Cicle inclou: les presentacions de les sessions, casos i exercicis pràctics, guies pràctiques elaborades per Ivàlua relacionades amb els continguts del Cicle, lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

 

DESTINATARIS DEL CICLE

El Cicle s'adreça prioritàriament a personal de les administracions públiques catalanes i tercer sector: càrrecs directius, comandaments intermitjos i responsables tècnics que desenvolupin funcions en els àmbits de formulació, planificació, gestió i l'anàlisi de polítiques públiques, així com altres professionals d'àmbits relacionats amb l'anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

 

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions, inclosa la darrera sessió, dedicada íntegrament a un taller pràctic. La durada del Cicle és de 15h.

presentació de les sessions del cicle

S1

introducció a l'avaluació de polítiques públiques

12 d'abril de 2013

 • L'avaluació: com , quan i perquè?
 • L'estimació d'impactes en l'anàlisi de polítiques públiques

S2

mètodes per a l'estimació de l'impacte

19 d'abril de 2013

 • Mètodes experimentals per a l'estimació d'impacte
 • Mètodes quasi-experimentals per a l'estimació d'impacte
 • Mètodes qualitatius i mixtes per a l'estimació d'impacte i la interpretació dels resultats

S3

la pràctica de l'avaluació pas a pas

26 d'abril de 2013

 • Entendre (definir) el programa
 • L'avaluació del disseny (o "algú ho ha fet abans")
 • Selecció de la pregunta d'avaluació
 • Recollida i processament de dades
 • Respondre la pregunta I: avaluació de la implementació
 • Respondre la pregunta II: avaluació d'impacte
 • Avaluar per millorar: de l'anàlisi a l'ús dels resultats

 

 

 
Més Informació 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal