Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques: nivell intermedi 

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

                                                                                                                                                                                       Español

Accedir al Formulari d'inscripcióFORMACIó 2013
  
Curs realitzat amb la col·laboració de:

organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa"


Dates del curs: 17*(vegeu nota), 18, 20, 25 i 27 de juny i 2, 4, 9 i 11 de juliol.

*NOTA: Per matricular-se a aquest curs és necessari haver realitzat el Curs d'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques: nivell introductori (2013 o edicions anteriors de 2012 i 2011) o tenir un coneixement d'estadística equivalent (vegeu aquí, si us cal, els continguts que s'han impartit en aquest curs de nivell introductori). Per a les persones amb coneixements previs d'estadística però que no estan familiaritzades amb el paquet estadístic R es realitzarà una sessió introductòria el dia 17 de juny.

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:30h a 12.30h, a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 Aula IG (Barcelona).

Preu:

  • Professionals del sector públic i del tercer sector: 245€.
  • Professionals del sector privat lucratiu: 1.055€
Procés d'inscripció:  El curs s'ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).
  • Data límit per a la sol·licitud d’inscripció: 4 de juny
  • Informació a admesos: 11 de juny
 
Objectius

Es tracta d'un curs de nivell intermedi sobre mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques, amb els objectius d'aprenentatge següents:
 

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l'anàlisi multivariant, en especial de la regressió lineal i logística.
  • Conèixer les aplicacions d'aquestes tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (Deducer).
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs s’estructura en vuit sessions de tres hores de durada. Cadascuna de les sessions es composa de tres parts:

- Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (1 hora)
- Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic R i Deducer (1 hora)
- Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou:

- les presentacions de les sessions teòriques
- guies per a l'aplicació pràctica a Deducer i R
- casos i exercicis pràctics, amb exemples reals
- lectures de referència, bibliografia i webgrafia

 
destinataris del cicle

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic amb coneixements bàsics d’estadística que desitgin aprofundir en l'anàlisi de regressió i adquirir competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

Llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades i/o familiaritzar-se amb l'ús del programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer

 

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions i que resolguin adequadament un exercici de síntesi que es plantejarà a classe.Professors

jordi muñoz

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva al Departament de Ciència Política de la UAB

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva al Departament de Ciència Política de la UAB, on hi imparteix cursos en mètodes quantitatius de recerca (postgrau) i en comportament polític (grau). Doctor en ciència política per la Universitat Pompeu Fabra (2009), ha estat professor associat en Ciència Política a la UPF; investigador visitant a la universitat de Yale (EUA) i teaching assistant a l’escola d’estiu en mètodes d’anàlisi de dades de la Universitat d’Essex (Regne Unit). Les seves principals línies de recerca estan relacionades amb les actituds polítiques i el comportament electoral. 

 

Robert Líñeira

Professor associat del Departament de Ciència Política de la UAB

És professor associat al Departament de Ciència Política de la UAB, on hi imparteix docència en tècniques d’investigació. Els seus principals interessos de recerca són l’opinió pública i les eleccions, especialment en el context de països descentralitzats i en eleccions no-generals. Actualment està finalitzant la seva tesi doctoral, que s’ocupa de la responsabilitat electoral dels governs autonòmics. Ha publicat també sobre sistemes electorals, partits i actituds polítiques.

Guillem rico

Investigador postdoctoral a la UAB

Doctor en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat investigador Fullbright del Ministerio de Ciencia e Innovación a la University of California, Santa Barbara i Berkeley, i professor a les universitats Auònoma i Pompeu Fabra de Barcelona. Les seves àrees d'especialització són el comportament electoral, l'opinió pública, el lideratge i la socialització política. És autor entre d'altres de Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009), 10è premi al millor llibre de l'Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. La seva recerca ha estat publicada a revistes com Political Psychology, Electoral Studies i South European Society & Politics.

presentació de les sessions del curs

1

 

introducció  a la regressió lineal

Ajust d’una línia. L’estimació de mínims quadrats. Constant i pendent. Ajust del model

 

2

introducció a la regressió múltiple

La lògica del control estadístic. Causalitat i associació. Regressió múltiple: interpretació dels coeficients. Ajust del model i inferència. Coeficients estandarditzats

 

3

regressió múltiple (ii)

Assumpcions de la regressió. Relacions lineals i altres formes funcionals. Variables dicotòmiques

4

regressió múltiple (iiI)

Variables categòriques. Interaccions

 

5

construcció i interpretació d'un model de regressió

 
Interpretació bàsica d’un model. Construcció d’un model. Variables categòriques. Interaccions

 

6

regressió logística

Variables dependents dicotòmiques. El model logístic. Interpretació dels coeficients i odds-ratios. Ajust del model i eficàcia predictiva

 

7

regressió logística (ii)

Postestimació i probabilitats predites. Efectes marginals. Odds-ratios

 

8

regressió logística ordinal i multinomial (iii)

Variables dependents ordinals i nominals

 

 
Més Informació 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal