Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

  Cicle d'Introducció a l'Avaluació

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
  ESPAÑOL
INSCRIPCIÓ                                            FORMACIó 2014
  

   Curs realitzat amb la col·laboració de:

                                                   

                                              

presentació del cicle

Aquest Cicle ofereix una introducció a la lògica, la metodologia, els requeriments i els usos de l'avaluació de programes i polítiques públiques. L'avaluació és un component essencial per al disseny i execució de programes eficaços: genera coneixement per a que els responsables de la formulació i gestió de polítiques públiques puguin prendre decisions informades sobre quins programes impulsar, quines alternatives escollir, i quines modificacions introduir per millorar-les. Igualment, és un instrument de transparència i rendició de comptes davant la ciutadania per incrementar la legitimitat de l'acció dels poders públics.

 
ORGANITZACIÓ

Organitzat per Ivàlua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'EAPC (Escola d'Administració Pública de Catalunya) i l'Obra social "la Caixa"

Els interessats han d'adreçar un formulari de sol·licitud d'inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat)

  • Data límit per a la sol•licitud d’inscripció: 25 d'abril (Prorrogada fins al 5 de maig).
  • Confirmació de l'admissió: 30 d'abril.
  • Seminaris: 9, 16 i 23 de maig.

El preu del Cicle és de 225 € per a les persones al servei de les administracions públiques i d'entitats privades sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d'interès públic i de 760 per a professionals del sector empresarial.

El preu inclou docència i materials.

Lloc i hora: El curs s'impartirà a  la Sala de Seminaris de l'IDESCAT, Via Laietana, 58, 08003 Barcelona de 9.30 a 15h.

 

Objectiu

Familiaritzar-se amb els conceptes, mètodes i aplicacions de l’avaluació de programes i polítiques públiques; aprendre a enfocar l'avaluació del disseny, la implementació, l'impacte i l'eficiència d'un programa o política; entendre com es poden utilitzar els resultats d’una avaluació per millorar-ne el disseny; aprendre a valorar treballs d’avaluació d’una manera crítica.

 

METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El Cicle consta de tres seminaris d'un dia de durada en format de jornada intensiva. Cada seminari del Cicle inclou sessions teòriques i presentacions de casos pràctics. El material formatiu de suport del Cicle inclou: les presentacions de les sessions, casos i exercicis pràctics, guies pràctiques elaborades per Ivàlua relacionades amb els continguts del Cicle, lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

 

DESTINATARIS DEL CICLE

El Cicle s'adreça prioritàriament a persones amb responsabilitats directives i personal tècnic de les administracions públiques (Generalitat, administracions locals, corporacions...) i a entitats privades sense afany de lucre que persegueixin finalitats d'interès públic (fundacions, associacions, entitats del tercer sector...) que tinguin interès en conèixer i impulsar la pràctica de l'avaluació en les seves organitzacions, així com a altres professionals del sector empresarial (empresa, serveis d'estudi, consultoria...) i  personal investigador de les universitats i centres de recerca, que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions, inclosa la darrera sessió, dedicada íntegrament a un taller pràctic. La durada del Cicle és de 15h.

presentació de les sessions del cicle

S1

introducció a l'avaluació de polítiques públiques

9 de maig 2014

  • L'avaluació: com, quan i per què?
  • L'estimació d'impactes en l'anàlisi de polítiques públiques

S2

mètodes per a l'estimació de l'impacte

16 de maig 2014

  • Mètodes experimentals per a l'estimació d'impacte
  • Mètodes quasi-experimentals per a l'estimació d'impacte

S3

la pràctica de l'avaluació pas a pas

23 de maig de 2014

  • Mètodes qualitatius i mixtes aplicats a l’avaluació de polítiques públiques
  • L’avaluació pas a pas: de la teoria a la pràctica

 

 

 
Més Informació 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal