Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques: Introducció

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

                                                                                                                                                                                       Español

Accedir al Formulari d'inscripcióFORMACIó 2014
  
Curs realitzat amb la col·laboració de:

organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa"

Dates del curs: 27 i 29 de maig; 3, 5, 19, 25 i 27 de juny  i 1 de juliol

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:30h a 12.30h, a la Sala de Microinformàtica de l'IDESCAT (Via Laietana, 58 08003 Barcelona)


Preu:

  • Professionals del sector públic i d'entitats sense afany de lucre: 360€.
  • Professionals del sector privat: 1.214,4€
Procés d'inscripció:  El curs s'ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).
  • Data límit per a la sol·licitud d’inscripció: 20 de maig
  • Informació a admesos: 22 de maig
 
Objectius

Es tracta d'un curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques, amb els objectius d'aprenentatge següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial.
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (Deducer).
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs s’estructura en vuit sessions de tres hores de durada. Cadascuna de les sessions es composa de tres parts:

- Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (1 hora)
- Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic R i Deducer (1 hora)
- Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou:

- les presentacions de les sessions teòriques
- guies per a l'aplicació pràctica a Deducer i R
- casos i exercicis pràctics, amb exemples reals
- lectures de referència, bibliografia i webgrafia

 
destinataris del cicle

Professionals de les administracions públiques (Generalitat, administracions locals, corporacions...) i entitats privades sense afany de lucre que persegueixin finalitats d'interès públic (fundacions, associacions, entitats del tercer sector...) que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

Llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades i/o familiaritzar-se amb l'ús del programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions i que resolguin adequadament un exercici de síntesi que es plantejarà a classe.Professors

jordi muñoz

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva al Departament de Ciència Política de la UAB

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva al Departament de Ciència Política de la UAB, on hi imparteix cursos en mètodes quantitatius de recerca (postgrau) i en comportament polític (grau). Doctor en ciència política per la Universitat Pompeu Fabra (2009), ha estat professor associat en Ciència Política a la UPF; investigador visitant a la universitat de Yale (EUA) i teaching assistant a l’escola d’estiu en mètodes d’anàlisi de dades de la Universitat d’Essex (Regne Unit). Les seves principals línies de recerca estan relacionades amb les actituds polítiques i el comportament electoral. 

Guillem rico

Investigador postdoctoral a la UAB

Doctor en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat investigador Fullbright del Ministerio de Ciencia e Innovación a la University of California, Santa Barbara i Berkeley, i professor a les universitats Auònoma i Pompeu Fabra de Barcelona. Les seves àrees d'especialització són el comportament electoral, l'opinió pública, el lideratge i la socialització política. És autor entre d'altres de Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009), 10è premi al millor llibre de l'Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. La seva recerca ha estat publicada a revistes com Political Psychology, Electoral Studies i South European Society & Politics.

presentació de les sessions del curs

1

 

introducció i estadística descriptiva

2

gestió i visualització de dades

3

mostres, poblacions i inferència. pràctica, grau de confiança i marge d'error

4

estadística bivariaNT (i): taules de contingència

5

estadística bivariant (ii): contrast de mitjanes i anova d'un factor

6

estadística bivariant (iii): correlacions

7

introducció a l'anàlisi multivariant i a la lògica del control estadístic

8

EXERCICI DE SÍNTESI. exemples d'aplicació de les diverses tècniques en avaluacions de polítiques públiques

 
Més Informació 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal