Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>

 

Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
JORNADA "L'avaluació de polítiques en l'àmbit local: una assignatura pendent per a la innovació social?"

3 de juliol de 2014                                                                                                            ENGLISH

Accedir al Formulari d'inscripsiójornada 2014
 INSCRIPCIÓ TANCADA 


organització
Amb la col·laboració de:

  
presentació i objectius de la jornada

Ivàlua (www.ivalua.cat) és un consorci públic que té per missió la promoció de l’avaluació de polítiques públiques i de programes socials a Catalunya. Formen part del consorci les administracions autonòmica i local, les universitats catalanes i els agents socials.

 

Ivàlua promou l’avaluació com un procés dinàmic orientat a generar evidències sobre l’efectivitat de les polítiques i programes socials, que serveixin de base per a la innovació i la millora continuada.

 

L’actual crisi econòmica i la pressió sense precedents que imposa sobre els recursos públics i del tercer sector fan necessari repensar en profunditat els objectius i les formes d’intervenció social. En aquest context, els ens locals han hagut de fer front a dràstiques reduccions de les transferències de recursos econòmics provinents d’organismes supramunicipals, així com una davallada notable en la generació d’ingressos propis. Mentre que alguns veuen aquesta conjuntura amb cert pessimisme, d’altres creuen que és el moment de revaloritzar el paper de les entitats locals com a agents promotors de la innovació basada en evidències als sectors públic i social.

 

Les entitats municipals implementen un gran nombre de programes caracteritzats per la seva proximitat amb el ciutadà. Encara que molts d’aquests programes s’hagin avaluat de manera rigorosa centrant-se en la seva implementació o en la qualitat dels serveis, això no vol dir que des de l’àmbit local no es cregui necessari avaluar-ne la seva efectivitat. Vol dir simplement que barreres com la manca de temps, pressupost o expertesa no n’han permès fins al moment la seva avaluació d'impacte. Cal, en definitiva, repensar com es poden superar aquests obstacles per tal que el disseny i l’avaluació de polítiques basades en evidències arreli a nivell local.

 

La jornada pretén ser un espai de debat i reflexió al voltant de l’avaluació de polítiques públiques a l’àmbit local. Més concretament, la jornada pretén:

 

-Conèixer quines iniciatives sobre avaluació existeixen a nivell local a Catalunya;

-Recollir quins són els principals reptes als que han de fer front els ajuntaments si volen avaluar un programa propi;

-Presentar instruments que siguin de fàcil adopció per a qualsevol entitat local disposada a avaluar programes propis - com dissenyar programes basats en l'evidència i millorar la disponibilitat de dades.  

data i lloc

La data de realització és dijous 3 de juliol de 2014, a la sala d'actes del Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108,  08037 Barcelona.

Es disposarà de traducció simultània.
 

Programa

8.30 - 9.00 h

Registre de participants

9.00 - 09.30 h

sessió d'obertura

Albert Soria, sotsdirector general, Fundació “la Caixa”.

Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona.

09.30 - 11.30 h

COM s'està impulsant l'avaluació a l'entorn local? experiències actuals, principals dificultats i reptes immediats

Moderadora: Anna Tarrach, Departament d'Economia i Coneixement.

Taula rodona: L’avaluació a l’àmbit local: quatre ciutats ens parlen de la seva experiència

 

- Pilar Soldevila, gerent adjunta de projectes estratègics, Ajuntament de Barcelona

- Llorenç Fernández, cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

- Lídia Mallorquí, tècnica d'avaluació de l'equip de suport a l'avaluació i planificació dels serveis socials de l'Ajuntament de Girona. 

- Àngels Soler, cap del Servei de Planificació i Avaluació de Programes a l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social a l'Ajuntament de Terrassa.

 

Ponència - resum:  Quins són els principals reptes a l'hora d'avaluar polítiques d'àmbit local?

Jordi Sanz, analista Ivàlua

 

Torn de preguntes obert al públic assistent.

11.30 - 12.00 h

Pausa - cafè 

12.00 - 14.00 h

Què poden fer els ajuntaments per avaluar polítiques locals? Algunes propostes pràctiques i poc costoses

Moderadora: Marina Espinosa, Diputació de Barcelona

 

Ponència: Com poden els ajuntaments incorporar evidència científica al disseny de programes d'àmbit local?
David Gough, director de l'Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre - EPPI (UK)

 

Taula rodona: Sistemes d'informació: eines per la millora de l'accés a dades des d'una òptica local

 

- Esther Pano, coordinadora de l'Observatori de Govern Local Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. El meu municipi en relació amb els altres: Observatori de Govern Local

- Ramon Dordal, cap de la secció de suport a l'activitat econòmico-financera municipal de la Diputació de Barcelona. Fer benchmarking: els Cercles de comparació municipals.

- Federico Todeschini, analista d'Ivàlua. Registres administratius per avaluar polítiques locals: la plataforma Inserdata.

 

Torn de preguntes obert al públic assistent.

 

14.00 - 14.15 h

cloenda                                                     

 

 
 
Ponent i participants a les taules rodones
 
 

 

David Gough

BSc, MSc, PhD, CPsychol, FHEA. És director del Social Science Research Unit and the EPPI-Centre. Des de 1998 ocupa aquests càrrecs, havent treballat prèviament a la Universitat de Glasgow i a la Japan Women's University. Actualment es dedica plenament a millorar les metodologies per tal d'incloure l'evidència existent al disseny de polítiques i programes d'intervenció social. Combina aquesta tasca amb la docència al MSc in Research for Public Policy and Practice a l'Institute of Education (University of London)
INFO
>>

RAMON DORDAL

Llicenciat en Ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona i Màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap de la secció de suport a l'activitat econòmico-financera municipal de la Diputació de Barcelona.

marina espinosa

Llicenciada en ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona. Màster en funció directiva per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomada en gestió i administració pública per la Universitat Pompeu Fabra. Diploma de Postgrau en competències directives per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diploma de Postgrau en anàlisi i comunicació política per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment ocupa el lloc de Cap de Servei d'Assistència a l'Organització Municipal de la Diputació de Barcelona.

llorenç fernández

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l‘Administració i Diplomat en Gestió i Administració Pública
per la Universitat de Barcelona. Màster en Avaluació de Programes i Polítiques Públiques per la Universitat Complutense de Madrid. Màster en Polítiques Públiques i Socials (Johns Hopkins University- Universitat Pompeu Fabra). Màster en Aplicació de les TIC en l'Administració Local (Universitat Politècnica de Catalunya). Cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i Avaluació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

lídia mallorquí

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en gestió eficaç de les administracions públiques per la OBS (Universitat de Barcelona i EAE). Tècnica d'avaluació de l'equip de suport a l'avaluació i planificació dels serveis socials de l'Ajuntament de Girona.

 

 

esther pano 

Llicenciada en Ciència Política i de l’Administració  per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Gestió i Administració Pública per la Universitat de Barcelona. Coordinadora de l’Observatori de Govern Local de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Membre del Grup de Recerca d’Estudis Locals (GREL), Grup de recerca emergent  reconegut i finançat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Membre del grup de recerca sobre “Les agències públiques locals: anàlisi i  prospectiva”, Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

 

jordi sanz

Doctor en Sociologia per la Universitat de Lancaster (UK), diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat en diversos projectes d’investigació en polítiques socials referents als àmbits de la salut i la vellesa. Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya on ha impartit classes de sociologia, psicologia social i mètodes d’investigació qualitativa. Des de l’octubre de 2009, treballa com a analista a Ivàlua on ha participat en l’avaluació del Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana (2009), els Plans Educatius d’Entorn (2010) i l’avaluació dels programes Noves Cases per a Nous Oficis i Suma’t (2013).

 

pilar soldevila 

Doctora en  Administració i direcció d’empreses per la Universitat Pompeu Fabra i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat  Autònoma de Barcelona. Ha estat  professora del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Membre de la Comissió de Comptabilitat de Gestió de l’AECA, ACCID. Ha publicat diversos llibres de comptabilitat de gestió, costos i finances. Ha estat directora de la Fundació Universitària Balmes (FUB) que gestiona la Universitat de Vic, i actualment ocupa el càrrec de Gerent Adjunta de projectes estratègics, de la gerència de l’Ajuntament de Barcelona.
 

àngels soler

Cap del Servei de Planificació i Avaluació de programes a l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social a l'Ajuntament de Terrassa. Anteriorment, havia ocupat el càrrec de Cap del Servei de Recursos Humans al Patronat Municipal d'Educació. Llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya i Diplomada en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona. Postgrau de Relacions Industrials i Gestió dels Recursos Humans a la Universitat Pompeu Fabra. 
 

anna tarrach 

Màster en Direcció i Gestió Pública per ESADE, i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. És Cap de l’Àrea d'Avaluació Econòmica de la Direcció General d'Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Entre setembre de 2011 i setembre de 2013 va ser directora de l’Oficina de Management i Pressupost Executiu de la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona. És col·laboradora acadèmica d’ESADE i ha realitzat treballs d’assessorament i consultoria per diverses entitats del sector públic.

 

 

federico todeschini

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (2010) i Màster en Economia per la Universitat de San Andrés (2002). Ha estat assessor de l'adjunt al cap de gabinet de Ministros d'Argentina i del President del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial del Ministerio de Economía d'Argentina, i consultor del Banc Inter-Americà de Desenvolupament. L'any 2011 s'incorpora a Ivàlua, on ha participat en diverses de les activitats formatives que realitza l’Institut i en les avaluacions dels Programes de Qualificació Professional Inicial, dels Programes Suma’t i NCNO del SOC,  i del programa Gent 3.0 de l’Obra Social de La Caixa, entre d'altres.
públic objectiu

S’adreça a tècnics, gestors i càrrecs electes del món municipal i supramunicipal així com participants provinents del sector públic autonòmic, investigadors del món acadèmic i agents socials.

 

Més Informació 

Pau Claris, 108, 4t 1a 08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal