Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

Workshop  per a ajuntaments sobre avaluació de polítiques públiques en l’àmbit local

Palau Macaya, 2 d'octubre de 2014

2-10-2014, Barcelona

WorkSHOP14 

Realitzat amb la col·laboració de:

    

                   
  
OBJECTIUS 
  • Detectar programes d’aquells ens locals interessats en avaluar polítiques pròpies i fer-ne un primer diagnòstic sobre la viabilitat d’una futura avaluació d’impacte i compartir experiències.
  • Detectar aquells programes innovadors en fase de disseny que permetin introduir a baix cost els requeriments per a una futura avaluació d’impacte.
  • Analitzar aquells sistemes d’informació municipal i que requeririen de millora en clau avaluativa.
   

 

COM?

El workshop posarà en contacte avaluadors i professionals de l’administració per tal de detectar possibles programes o iniciatives innovadores de caire municipal susceptibles de ser avaluades així com compartir experiències que ens condueixin a la millora de l’avaluació de les polítiques públiques.

A tal efecte, la forma de treball serà a partir de 4 grups reduïts de 10 persones dinamitzats per una persona experta en avaluació. 

La durada del workshop serà aproximadament de 3 h (10 h a 13 h) i de caire eminentment pràctic i de debat. Durant  la sessió s’introduiran càpsules formatives en un format breu (15-25 minuts) i que, a tall d’exemple, inclouran les següents:

  • ‘Què no és un pilot’: algunes reflexions sobre l’ús i abús del terme
  • Què puc fer ara i aquí per avaluar l’impacte d’un programa demà?
  • Una mostra breu d’oportunitats perdudes al voltant de programes que fàcilment es podrien haver avaluat
  • Com introduir l’avaluació rigorosa a l’àmbit local i fer-la sostenible? Quines fórmules hi ha: Fons per la Innovació local, assignar part del pressupost municipal a avaluació, crear partenariats amb entitats del tercer sector o d’altres ens locals amb programes similars...?

Serà requisit per a la participació en aquest workshop que els participants aportin programes o iniciatives municipals que siguin del seu interès.

 

Per a QUI? 

    

 

  • S’adreça a participants provinents del sector públic local. Especialment, aquells professionals de l’administració local que treballen en temes relacionats amb l’avaluació, aquells que dissenyen i elaboren programes propis o, finalment, aquells que gestionen programes municipals. El nombre de places ofertes es limita a 40.
 
 


 

 

 

 

 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal