Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

JORNADA INTERNACIONAL - L’efectivitat de les Polítiques Actives d’Ocupació a debat

9 de desembre de 2014

                                                                                                                                                             ESPAÑOL / ENGLISH 
                    INSCRIPCIÓ TANCADA                      jornada 2014
  


organització
  Amb la col·laboració de:   
presentació i objectius de la jornada
L’actual crisi econòmica ha comportat un increment de l’atur fins a cotes difícilment sostenibles. Davant d’aquesta problemàtica que genera costos econòmics i socials de primera magnitud, els governs europeus miren de posar-hi remei mitjançant iniciatives de naturalesa diversa:

  • a nivell macro, actuant sobre els factors institucionals que condicionen el funcionament del mercat de treball;
  • a nivell micro, posant en marxa polítiques actives d’ocupació (PAO), com ara la formació ocupacional o l’assessorament per a la recerca de feina, amb el propòsit d’incrementar la inserció laboral dels aturats.
Tanmateix, malgrat els recursos que s’hi  destinen, aconsegueixen aquestes polítiques el seu objectiu? Totes per igual? Per a qualsevol col·lectiu d’aturats?  A tots els països?
La Jornada pretén donar resposta als interrogants anteriors a través de les contribucions d’experts internacionals, especialment d’àmbit europeu, amb el propòsit de millorar el disseny de les PAO que es porten a terme al nostre país. A més, atès que l’avaluació d’aquestes polítiques ha estat molt limitada a casa nostra, la Jornada també vol esperonar-ne la seva aplicació presentant experiències d’altres països on l’avaluació ha tingut un recorregut molt més ampli.    
data i lloc
La data de realització és dimarts 9 de desembre de 2014, al Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108,  08037 Barcelona.
 
Programa
09.00 - 9.30 h

Registre de participants

9.30 - 10.00 h

sessió d'obertura

Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.
 
Hble. Sr. Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació. Govern de la Generalitat de Catalunya.

Àngel Font, director corporatiu de Persones i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”.
10.00 - 11.15 h

el context general de les pao

Moderador: Jaume García (Universitat Pompeu Fabra)
 
Ponències:
  • Els problemes del mercat de treball i el paper de les PAO: Spain is diferent?   Marcel Jansen, Universidad Autónoma de Madrid
  • L’efectivitat de les PAO: una panoràmica internacional. Jochen Kluve, Humboldt Universität (Berlin, Alemanya)
11.15 - 11.45 h

pausa - cafè

11.45 - 13.00 h

noves tendències en la provisió de les pao

Moderador: Lorenzo di Pietro (Barcelona Activa)
 
Ponències:
  • L’externalització de les polítiques actives d’ocupació: l’experiència comparada.     Dan Finn, University of Portsmouth (Regne Unit)
  • Els serveis d’orientació i recerca de feina: què en sabem de la seva efectivitat?. Miquel Àngel Alegre, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
13.00 - 14.15 h  

pausa - dinar

 
14.15 - 15.30 h

assignatures pendents: la reforma de la formació ocupacional i la inserció dels aturats de més edat 

Moderador: Raúl Ramos (Universitat de Barcelona)
 
Ponències:
  • La formació per aturats: l’evidència internacional i la  situació a Espanya.    Florentino Felgueroso, Universidad de Oviedo
  • Quins programes funcionen per als aturats de més edat?. Sara de la Rica, Universidad del País Vasco
 
 
15.30 - 16.45 h

dades, dades, dades!

Moderador: Frederic Udina (Idescat)
 
Ponències:
  • L’ús dels registres administratius per avaluar les PAO: l’experiència alemanya.    Steffen Künn, IZA – Institute for the Study of Labour (Bonn, Alemanya).
  • Polítiques actives d’ocupació basades en l’evidència: el cas d'Alemanya i l'IZA World of Labour (Germany). Alexander Spermann, IZA - Institute for the Study of Labour (Bonn, Alemanya).
16.45 - 17.00 h

conclusions i cloenda                                                    

 
 
 
Ponents
 
 
 

 miquel àngel alegre >>

Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
 

 sara de la rica >>

Universidad del País Vasco (Espanya)
 

     florentino felgueroso >>

     Universidad de Oviedo (Espanya)
 

  
     Dan finn
>>

     University of Portsmouth (Regne Unit)
 
  

 marcel jansen >>

Universidad Autónoma de Madrid (Espanya)
  

 jochen Kluve >>

Humboldt Universität (Alemanya)
  

steffen Künn >>

IZA – Institute for the Study of Labour (Alemanya)
 

alexander spermann >>

IZA – Institute for the Study of Labour (Alemanya)

públic objectiu
S'adreça a participants provinents del sector públic autonòmic i local, tècnics i gestors de les administracions locals, investigadors del món acadèmic i agents socials.
 
 
Més Informació 
Pau Claris, 108, 4t 1a 08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.catAvís legal