Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs d'introducció als Mètodes Qualitatius aplicats a l'Avaluació de Polítiques Públiques 

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
                             
                                                                                                                                                                                 
              

 INSCRIPCIÓ TANCADA

                                                                   
FORMACIó 2016
              

 

                   Curs realitzat amb la col·laboració de:

organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa.

Dates: 5, 7, 12, 14 i 19 d'abril de 2016.

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:00h a 13:00h, a la Sala de Seminaris de l'Idescat, Via Laietana 58, 08003 de Barcelona.

Preu: 

 • Professionals del sector públic i del tercer sector: 360€.
 • Professionals del sector privat lucratiu: 1.214,4€

Procés d'inscripció: El curs s'ofereix a un nombre màxim de 25 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat)

 

 
Objectius

Aquest curs té per objectiu familiaritzar els alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques.

Els objectius d’aprenentatge són els següents:

 • Familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques.
 • Copsar els límits i potencialitats dels mètodes qualitatius en l’aplicació específica en projectes d’avaluació
 • Presentar les diverses modalitats d'entrevista qualitativa i introduir diferents mètodes d'avaluació participativa
 • Entrar en contacte amb l’anàlisi de dades textuals a partir d’uns objectius d’avaluació
 • Avaluar amb criteris de validesa científica el rigor i la qualitat d’avaluacions qualitatives i amb mètodes mixtes
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs consta de quatre seminaris d’un dia de durada en format de jornada intensiva.

Cada seminari comprèn sessions teòriques i sessions pràctiques.

Hi ha un cinquè seminari optatiu en format workshop.

El material formatiu de suport inclou:

 • les presentacions de les sessions,
 • casos i exercicis pràctics,
 • 1 guia pràctica elaborada per Ivàlua relacionada amb els continguts del curs,
 • lectures de referència, bibliografia i webgrafia.
 
destinataris del cicle

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions. 

Professors
 

EDUARD MORENO GABRIEL

 

Doctor en Psicologia Social per la Universitat de Brighton (Regne Unit) i llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, va cursar el Màster d’Investigació en Psicologia Social a la mateixa universitat. Actualment compagina la seva feina com a consultor a Sòcol – Tecnologia Social (on ha desenvolupat projectes de participació ciutadana, planificació urbana i d’innovació social, a més de diverses avaluacions de polítiques públiques en l’àmbit de l’educació, la cultura i la inserció laboral) amb la tasca docent com a professor associat a la Universitat de Barcelona (on ha impartit docència a la Facultat de Psicologia sobre mètodes de recerca). Durant els darrers anys, també ha estat col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya.

presentació de les sessions del curs


Què són i per a què serveixen els mètodes qualitatius en l’avaluació de polítiques públiques

5 abril 2016

  

Definició i bases teòriques.

Aplicacions pràctiques de la metodologia qualitativa a l’avaluació de polítiques públiques.

El paper de la metodologia qualitativa en avaluacions multi-mètode.

Consideracions ètiques en la recerca qualitativa.

 

Com recollim la informació? Disseny i tècniques de recollida de dades qualitatives

7 abril 2016

 

Fer preguntes qualitatives.
Disseny d’un estudi qualitatiu: característiques i principals fases.
El mostreig qualitatiu.
Les tècniques qualitatives: una visió general.
Taller pràctic de disseny d’una avaluació amb mètodes qualitatius.

L’entrevista qualitativa en l’avaluació de polítiques públiques

12 abril 2016

 

Definició i finalitat de l’entrevista qualitativa.

Tipologies, etapes i consells pràctics per l’entrevista qualitativa.

Mètodes d’avaluació participativa: fonaments teòrics, modalitats i avantatges/inconvenients.

Disseny d’una dinàmica de grup.

Anàlisi de dades textuals: fases, consells pràctics i introducció al software l’ATLASti

14 abril 2016

 

Objectius i principals característiques de l’anàlisi qualitatiu.

Les principals fases de l’anàlisi qualitatiu.

Consells pràctics en la codificació de dades textuals.

Taller de codificació de dades textuals.

Els criteris de rigor científic dels mètodes qualitatius.

 

Workshop del seminari (optatiu)

19 abril 2016

 

En  aquest taller es posaran en pràctica els continguts treballats durant el curs però amb els exemples i materials que els propis alumnes aportin a la sessió.

 

 

Més Informació 
 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal