Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
 
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques: Introducció

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

                                                                                                                                                                                  

Accedir al Formulari d'inscripcióINSCRIPCIÓ TANCADAFORMACIó 2016
  
Curs realitzat amb la col·laboració de:

organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa"

Dates del curs: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de juny  de 2016

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:30h a 12.30h, a la Sala d'informàtica de l'IDESCAT (Via Laietana, 58 08003 Barcelona)


Preu:

  • Professionals del sector públic i d'entitats sense afany de lucre: 360€.
  • Professionals del sector privat: 1.214,4€
Procés d'inscripció:  El curs s'ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).
 
Objectius

Es tracta d'un curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques, amb els objectius d'aprenentatge següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial.
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (Deducer).
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs s’estructura en vuit sessions de tres hores de durada. Cadascuna de les sessions es composa de tres parts:

- Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (1 hora)
- Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic R i Deducer (1 hora)
- Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou:

- les presentacions de les sessions teòriques
- guies per a l'aplicació pràctica a Deducer i R
- casos i exercicis pràctics, amb exemples reals
- lectures de referència, bibliografia i webgrafia

 
destinataris del cicle

Professionals de les administracions públiques (Generalitat, administracions locals, corporacions...) i entitats privades sense afany de lucre que persegueixin finalitats d'interès públic (fundacions, associacions, entitats del tercer sector...) que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

Llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades i/o familiaritzar-se amb l'ús del programa lliure R i la seva interfície gràfica Deducer

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions i que resolguin adequadament un exercici de síntesi que es plantejarà a classe.Professors

jordi muñoz

Investigador Ramón y Cajal en Ciència Política de la UB

És investigador "Ramón y Cajal" a la Universitat de Barcelona, on hi imparteix cursos en anàlisi electoral. Ha impartit també cursos de  mètodes quantitatius aplicats a les ciències socials. Doctor en ciència política per la Universitat Pompeu Fabra (2009), ha estat investigador postdoctoral a la UAB, professor associat en Ciència Política a la UPF; investigador visitant a la universitat de Yale (EUA) i teaching assistant a l’escola d’estiu en mètodes d’anàlisi de dades de la Universitat d’Essex (Regne Unit). Les seves principals línies de recerca estan relacionades amb les actituds polítiques i el comportament electoral. 

Guillem rico

Investigador postdoctoral a la UAB

Doctor en Ciència Política i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat investigador Fullbright del Ministerio de Ciencia e Innovación a la University of California, Santa Barbara i Berkeley, i professor a les universitats Autònoma i Pompeu Fabra de Barcelona. Les seves àrees d'especialització són el comportament electoral, l'opinió pública, el lideratge i la socialització política. És autor entre d'altres de Líderes políticos, opinión pública y comportamiento electoral en España (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009), 10è premi al millor llibre de l'Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. La seva recerca ha estat publicada a revistes com Political Psychology, Electoral Studies i South European Society & Politics.

presentació de les sessions del curs

1

 

introducció i estadística descriptiva

2

gestió i visualització de dades

3

mostres, poblacions i inferència. pràctica, grau de confiança i marge d'error

4

estadística bivariaNT (i): taules de contingència

5

estadística bivariant (ii): contrast de mitjanes i anova d'un factor

6

estadística bivariant (iii): correlacions

7

introducció a l'anàlisi multivariant i a la lògica del control estadístic

8

EXERCICI DE SÍNTESI. exemples d'aplicació de les diverses tècniques en avaluacions de polítiques públiques

 
Més Informació 
 

Pau Claris, 108, 4t 1a E-08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal