Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

JORNADA: QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ?

Habilitats socials, emocions i actituds d’aprenentatge: com treballar-les i com avaluar-les

17 de novembre de 2016

INSCRIPCIÓ                                                    jornada 2016

organització


 

 

    
                      

    

Amb el suport de:
 

presentació i objectius de la jornada

Sabem avui que al costat de les competències cognitives “clàssiques”, relacionades amb àrees com les matemàtiques o la llengua, existeix un altre conjunt d’habilitats de gran rellevància per al desenvolupament personal i les oportunitats socials dels infants i els joves del segle XXI. Parlem d’aquelles habilitats que fan referència a l’aprendre a aprendre, a la motivació, l’autonomia, d’autoregulació i el pensament crític. Però parlem també d’aquelles competències que entrarien en el terreny socioemocional: consciència personal, autoestima, autoeficàcia i resiliència, empatia, capacitats interpersonals, etc.

 

Fa un temps que, sobretot en els països anglosaxons, s’han començat a avaluar de forma rigorosa els impactes de programes educatius adreçats a treballar aquestes competències. Què ens diu aquesta evidència? Innovacions curriculars, accions tutorials, projectes artístics, de valors, de gestió d’emocions, conflictes i pràctiques de risc, d’autoaprenentatge..., aconsegueixen millorar les competències socioemocionals i regulatives dels alumnes? Com es defineixen aquests aprenentatges i com es mesuren? Acaben aquests guanys repercutint en els resultats acadèmics? Quines experiències tenim a casa nostra que treballin en aquesta direcció? Com podem aprofitar l’evidència acumulada per millorar aquestes experiències?

 

La finalitat d’aquesta jornada és donar resposta a aquests interrogants. Amb aquest propòsit, comptarem amb la presència de Maurice Elias, qui oferirà la conferència inaugural. El professor Elias és director Social-Emotional and Character Development Lab (http://www.secdlab.org/), de la Rutgers University, i un dels més reputats experts internacionals en l’estudi i desenvolupament de programes efectius en l’àmbit dels aprenentatges no cognitius. La jornada inclourà la presentació de revisions d’evidències sobre l’efectivitat dels programes per treballar les competències socioemocionals i les habilitats metacognitives, així com diferents espais de debat, reflexió i bones pràctiques al voltant d’aquests temes.

 

data, lloc i destinataris

La data de realització és el 17 de novembre de 2016, al Palau Macaya, Passeig de Sant Joan 108,  08009 Barcelona.

La capacitat de la sala és de 150 persones.  Es requereix inscripció. L'acte també podrà ser seguit en directe per streaming. Us podeu inscriure a l'streaming en aquest enllaç>>

Es disposarà de traducció simultània anglès-català.

La jornada s’adreça a totes aquelles persones i institucions vinculades al món educatiu i/o interessades a conèixer què funciona en l’àmbit de l’atenció a la diversitat: administració educativa, equips directius i docents dels centres educatius, AMPAs, entitats de lleure educatiu, organitzacions filantròpiques, estudiants, etc.

Programa

8.30 - 9.00 h

Registre de participants

9.00 - 09.30 h

sessió d'obertura


Frederic Udina, president de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill

09.30 - 11.15 h

Sessió PLenària
competències socials, emocionals i Metacognitives: programes que funcionen

Moderadora: Mònica Nadal (Fundació Jaume Bofill)

 

Ponència central

 • Competències per al segle XXI: com s’ensenyen, com s’aprenen, com s’avaluen

Maurice Elias, director del SECD LAB, Rutgers University

Evidències per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat

 • Com treballar l'autoregulació i la metacognició a l'escola: què funciona i en quines condicions?

Gerard Ferrer, recercador de la Fundació Agnelli (Itàlia) i del Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives (Universitat de Barcelona)

 

 • L'aprenentatge de competències socials i emocionals a l'escola: quins programes són efectius, per a què i per a qui?

Queralt Capsada, recercadora de la Universitat de Glasgow

 

Torn obert de preguntes

 

11.15 - 11.45 h

pausa - cafè

11.45 - 13.30 hSessió paral·lela 1
competències per al segle XXI: experiències i lliçons

(Sala d'actes)

Conductor: Marc Lafuente (OCDE)

Intervinents:

 • Maurice Elias, SECD LAB, Rutgers University
 • Belen Jaime / Susana Gallardo, Escola Riera de Ribes
 • Begonya Folch, Institut Quatre Cantons
 • Àngel Domingo, Subdirecció general d'Innovació, Formació i Orientació, Departament d'Ensenyament

sessió paral·lela 2
competències per al segle XXI: com les avaluem

(Sala Macaya)

Conductor: Miquel Àngel Alegre (Ivàlua)

Intervinents:

 • Emma Garcia, Economic Policy Institute
 • Antoni Giner, EAP Sarrià i ICE-GROP de la UB

 • Miquel Amor, CETEI - FJE
 • Xavier Chavarria, Inspecció d'Educació Barcelona
 

13.30 - 14.00 h

CLOENDA

Meritxell Ruiz, Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

Patricia Alocén, sotsdirectora de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa de la Fundació Bancària "la Caixa"

 

Frederic Udina, president de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques


     
        +info>>                    

 

 

Pau Claris, 108, 4t 1a 08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal