Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs de Formació en Mètodes Quantitatius per a l’Avaluació de Polítiques Públiques
Nivell I 

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Accedir al Formulari d'inscripcióFORMACIó 2011
organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Dates: 5,6,7,8 i 12,13,14 i 15 de juliol

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:30h a 14:00h, a l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra, al c/ Balmes 132-134 de Barcelona.

Preu:

  • Professionals del sector públic i del tercer sector: 312€.
  • Professionals del sector privat lucratiu: 1.055€ 
Procés d'inscripció:  El curs s'ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).
  • Data límit per a la sol·licitud d’inscripció: 10 de juny
  • Informació a admesos: 17 de juny

No es realitzaran més edicions del curs dins de 2011.

 
Objectius

Aquest curs constitueix el primer pas d’un itinerari formatiu que té per objectiu familiaritzar els alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. 

Els objectius d’aprenentatge relatius a aquest primer nivell són els següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial.
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic SPSS.
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes realitzades per Ivàlua.
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs s’estructura en vuit sessions de quatre hores de durada. Cadascuna de les sessions es composa de tres parts:

- Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (2 hores)
- Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic SPSS (1 hora)
- Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou:

- les presentacions de les sessions
- casos i exercicis pràctics
- lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

 
destinataris del cicle

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa SPSS per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions.Professors

 

CLARA RIBA

Professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i socials de la UPF

És llicenciada en matemàtiques (UB), diploma en Recopilació i anàlisis de dades en ciències socials (Essex), Màster en Gestió Pública (UAB) i Doctora en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB). Actualment és directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat en un ampli ventall de temes relacionats amb comportament polític, gestió educativa polítiques públiques, avaluació i aspectes metodològics dels estudis per enquesta. La seva àrea de docència és l’estadística per a les ciències socials i té una llarga experiència donant classe d’aquesta matèria en programes de postgrau.

david casado

Analista - Ivàlua

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, Premi a tesis doctorals en matèria d’Economia Pública atorgat per l’Instituto de Estudios Fiscales. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Esp. Economia General) per la Universitat Pompeu Fabra (1995). Màster en Hisenda Pública i Anàlisi Econòmica per l’ Instituto de Estudios Fiscales (1996). Abans d’incorporar-se a Ivàlua, va treballar durant 12 anys com a investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra i va ser professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la UPF. És autor i co-autor de diversos llibres, articles i documents de treball centrats en l’anàlisi, i avaluació de polítiques públiques en els àmbits dels serveis socials i sanitaris. En la seva tasca com analista d’Ivàlua, on s’incorpora el gener de 2009, ha participat en l’elaboració de diverses de les Guies Introductòries, ha estat formador en les dues edicions del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques, i ha participat en les avaluacions del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i dels Plans d’Ocupació.

JAUME BLASCO

Analista - Ivàlua

Màster en Administració Pública (especialitat en Anàlisis de Polítiques Públiques) per la Robert F. Wagner School of Public Service de la Universitat de Nova York i Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Robert F. Wagner Graduate School of Public Service de la Universitat de Nova York i a l’Institut d’Estudis Andorrans. Els seus principals camps de recerca han estat l’avaluació de polítiques públiques, especialment en el camp de les polítiques actives d’ocupació, les rendes mínimes d’inserció, i les polítiques educatives.

presentació de les sessions del curs

1

introducció. estadística descriptiva

2

l'abc de l'estadística inferencial 

3

construcció d'intervals de confiança 

 

4

realització de contrastos d'hipòtesis 

 

5

tècniques d'anàlisi i:  

Khi quadrat i ANOVA

 

6

tècniques d'anàlisi ii:

Regressió simple

 

7

tècniques d'anàlisi iii:

Regressió múltiple

 

8

exemples d'aplicació de les diverses tècniques en avaluacions de polítiques públiques realitzades per ivàlua

Accés al programa detallat >>    

 
Més Informació

Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3r 08010 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal