Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs de formació bàsica sobre Mètodes Quantitatius per a l’Avaluació de Polítiques Públiques
 

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

                                                                                                                                                                                       Español

Accedir al Formulari d'inscripcióFORMACIó 2012
organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Dates 1a edició del curs: 2, 6, 9, 13, 16 ,20, 23 i 27 de juliol

Dates 2a edició del curs: 4, 6, 13, 17, 18, 20, 25 i 27 de setembre

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:30h a 13:00h, a l’aula de formació d’Ivàlua, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3er, de Barcelona.

Preu:

  • Professionals del sector públic i del tercer sector: 245€.
  • Professionals del sector privat lucratiu: 1.055€ 
Procés d'inscripció:  El curs s'ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).
  • Data límit per a la sol·licitud d’inscripció: 8 de juny
  • Informació a admesos: 15 de juny

Es realitzaran dues edicions del curs dins de 2012.

 
Objectius

Es tracta d'un curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques, amb els objectius d'aprenentatge següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial.
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (R Commander).
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes realitzades per Ivàlua.
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs s’estructura en vuit sessions de tres hores de durada. Cadascuna de les sessions es composa de tres parts:

- Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (1 hora)
- Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic R i la interfícies gràfica R Commander, i resolució (1 hora)
- Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou:

- les presentacions de les sessions
- casos i exercicis pràctics
- lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

 
destinataris del cicle

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica R Commander per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions.Professors

 

Robert Líñeira

Professor associat del Departament de Ciència Política de la UAB

És professor associat al Departament de Ciència Política de la UAB, on hi imparteix docència en tècniques d’investigació. Els seus principals interessos de recerca són l’opinió pública i les eleccions, especialment en el context de països descentralitzats i en eleccions no-generals. Actualment està finalitzant la seva tesi doctoral, que s’ocupa de la responsabilitat electoral dels governs autonòmics. Ha publicat també sobre sistemes electorals, partits i actituds polítiques.

jordi muñoz

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva al departament de Ciència Política de la UAB

Investigador postdoctoral Juan de la Cierva al departament de Ciència Política de la UAB, on hi imparteix cursos en mètodes quantitatius de recerca (postgrau) i en comportament polític (grau). Doctor en ciència política per la Universitat Pompeu Fabra (2009), ha sigut professor associat en Ciència Política a la UPF; investigador visitant a la universitat de Yale (EUA) i teaching assistant a l’escola d’estiu en mètodes d’anàlisi de dades de la Universitat d’Essex (Regne Unit). Les seves principals línies de recerca estan relacionades amb les actituds polítiques i el comportament electoral. 

presentació de les sessions del curs

1

 

introducció. estadística descriptiva i gestió de dades

2

mostres, poblacions i inferència. pràctica, gestió i representació de dades

3

estadística bivariada (i): taules de contingència i khi quadrat

 

4

estadística bivariada (ii): contrast de mitjanes i anova d'un factor

 

5

estadística bivariada (iii): correlacions i regressió bivariada 

6

introducció a l'anàlisi multivariant i a la lògica del control estadístic

7

tècniques d'anàlisi: introducció a la Regressió múltiple

 

8

exemples d'aplicació de les diverses tècniques en avaluacions de polítiques públiques realitzades per ivàlua

 
Més Informació

Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3r 08010 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal