Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a Avaluació de Polítiques Públiques 
Nivell I
 

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
                             
                                                                                                                                                                          & nbsp;            Español
Accedir al Formulari d'inscripcióFORMACIó 2012
organització

Organitzat per Ivàlua  (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració del Barcelona Institute for Global Health i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 

Dates: 16, 18, 23, 25 d'octubre i 8 de novembre de 2012.

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9:00h a 14:00h, a l’aula de formació d’Ivàlua,  a la Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3er, de Barcelona.

Preu: 

 • Professionals del sector públic i del tercer sector: 240€.
 • Professionals del sector privat lucratiu: 840€

Procés d'inscripció: El curs s'ofereix a un nombre màxim de 25 alumnes. Els interessats adreçaran un formulari de sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat)

Data límit per a la sol·licitud d’inscripció: 17 de setembre.

Informació a admesos: 25 de setembre.

No es realitzaran més edicions del curs dins de 2012. 

 
Objectius

Aquest curs constitueix el primer pas d’un itinerari formatiu que té per objectiu familiaritzar els alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques.

Els objectius d’aprenentatge relatius a aquest primer nivell són els següents:

 • Familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques.
 • Copsar els límits i potencialitats dels mètodes qualitatius en l’aplicació específica en projectes d’avaluació
 • Presentar les diverses modalitats d'entrevista qualitativa i introduir diferents mètodes d'avaluació participativa
 • Entrar en contacte amb l’anàlisi de dades textuals a partir d’uns objectius d’avaluació
 • Avaluar amb criteris de validesa científica el rigor i la qualitat d’avaluacions qualitatives i amb mètodes mixtes
METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El curs consta de quatre seminaris d’un dia de durada en format de jornada intensiva.

Cada seminari comprèn sessions teòriques i sessions pràctiques.

El material formatiu de suport inclou:

 • les presentacions de les sessions,
 • casos i exercicis pràctics,
 • 1 guia pràctica elaborada per Ivàlua relacionada amb els continguts del curs,
 • lectures de referència, bibliografia i webgrafia.
 
destinataris del cicle

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions. 

Professors
 

maria roura

Investigadora al CRESIB

Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, és investigadora del programa “Ramon y Cajal” al Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB-ISGLOBAL) i docent als mòduls “Principles of Social Research” i “Health Care Evaluation” al Màster a distància en Salut Pública impartit per la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Ha treballat tant per a organismes de Nacions Unides (PNUD i IOM) com per a centres de recerca incloent la Universitat de Londres i el Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM). Coautora de 8 articles publicats a revistes internacionals, ha realitzat estades de recerca a l’Institut Karolinska (Suècia), la Organització Mundial de la Salut (Suïssa) i el Centre Nacional de Medicina Preventiva de Rússia (Moscou). Entre 2006 i 2010 va treballar com a "Lecturer in Sociology" per la LSHTM, període en el qual va crear i coordinar una unitat de recerca qualitativa a l'Institut Nacional d’ Investigació Mèdica de Tanzània (Mwanza).

 

jordi sanz

Analista - Ivàlua

Doctor en Sociologia per la Universitat de Lancaster (UK), diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha participat en diversos projectes d’investigació en polítiques socials referents als àmbits de la salut, la vellesa, la joventut, les noves tecnologies i la immigració. Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya on ha impartit classes de sociologia, psicologia social i mètodes d’investigació qualitativa. Des de l’octubre de 2009, treballa com a analista a Ivàlua on ha participat en l’avaluació del Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana (2009) i els Plans Educatius d’Entorn (2010). Les seves línies d’especialització a Ivàlua són els projectes d’avaluació multimètode i l’ús de les tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques.

presentació de les sessions del curs


Què són i per a què serveixen els mètodes qualitatius en l’avaluació de polítiques públiques

16 Octubre 2012

  

Definició i bases teòriques.

Aplicacions pràctiques de la metodologia qualitativa a l’avaluació de polítiques públiques.

El paper de la metodologia qualitativa en avaluacions multi-mètode.

Consideracions ètiques en la recerca qualitativa.

 

Com recollim la informació? Disseny i tècniques de recollida de dades qualitatives

18 Octubre de 2012

 

Fer preguntes qualitatives.
Disseny d’un estudi qualitatiu: característiques i principals fases.
El mostreig qualitatiu.
Les tècniques qualitatives: una visió general.
Taller pràctic de disseny d’una avaluació amb mètodes qualitatius.

L’entrevista qualitativa en l’avaluació de polítiques públiques

23 Octubre 2012

 

Definició i finalitat de l’entrevista qualitativa.

Tipologies, etapes i consells pràctics per l’entrevista qualitativa.

Mètodes d’avaluació participativa: fonaments teòrics, modalitats i avantatges/inconvenients.

Disseny d’una dinàmica de grup.

Anàlisi de dades textuals: fases, consells pràctics i introducció al software l’ATLASti

25 Octubre 2012

 

Objectius i principals característiques de l’anàlisi qualitatiu.

Les principals fases de l’anàlisi qualitatiu.

Consells pràctics en la codificació de dades textuals.

Taller de codificació de dades textuals.

Els criteris de rigor científic dels mètodes qualitatius.

 

 

Workshop del seminari (optatiu)

8 Novembre 2012

 

En aquest taller es posaran en pràctica els continguts treballats durant el curs però amb els exemples i materials que els propis alumnes aportin a la sessió.

 

 

Més Informació

Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3r 08010 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal