Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
Formació Ivàlua

CFAPP12
Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques i Programes Socials

Formació Ivàlua
Formació Ivàlua
INSCRIPCIÓ                                            
FORMACIó 2012

Organitzat per Ivàlua (Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques) amb la col·laboració de l'EAPC (Escola d'Administració Pública de Catalunya)

presentació del cicle

Aquest Cicle ofereix una introducció a la metodologia de l'avaluació i als instruments que s'utilizen normalment per a valorar programes i polítiques públiques. L'avaluació és un component essencial per al disseny i execució de programes i polítiques eficaces. Les avaluacions proporcionen informació als responsables de la formulació de polítiques i als gestors de programes per a decidir quines polítiques impulsar y quins programes finançar, modificar, ampliar o eliminar. L'avaluació també és una eina de rendició de comptes per a gestors de programes i per a responsables de la formulació de polítiques i del seu finançament.

 
OBJECTIU

Familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aplicacions de l’avaluació de programes i polítiques públiques; Saber com enfocar una avaluació per valorar el disseny, la implementació, l’eficàcia i l’eficiència d’un programa o política; Entendre com es poden utilitzar els resultats d’una avaluació per tal de preveure l’efectivitat d’un programa o política i millorar-la; Aprendre a valorar treballs d’avaluació d’una manera crítica

METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ

El CFAPP consta de sis seminaris d’un dia de durada en format de jornada intensiva. Cada seminari del CFAPP inclou sessions teòriques i sessions pràctiques. El material formatiu de suport del CFAPP inclou: les presentacions de les sessions, casos i exercicis pràctics, 6 guies pràctiques elaborades per Ivàlua relacionades amb els continguts del CFAPP, lectures de referència, bibliografia i webgrafia..

 
destinataris del cicle

El cicle s’adreça prioritàriament a personal de les administracions públiques catalanes i tercer sector: càrrecs directius, comandaments intermitjos i responsables tècnics que desenvolupin funcions en els àmbits de formulació, planificació, gestió i l’anàlisi de polítiques públiques i programes socials. Altres professionals d’àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques, externs a l’administració, també poden participar-hi.

PROCéS D'INSCRIPCIÓ

Els interessats han d'adreçar un formulari de sol•licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).

  • Data límit per a la sol•licitud d’inscripció: 6 de març.
  • Informació a persones admeses: 13 de març.
  • Primer seminari: 20 de març.

El preu del CFAPP és de 348 € per les persones al servei de les administracions públiques catalanes i tercer sector i de 1512€ per a les persones del sector privat lucratiu.

El preu inclou docència, materials i pausa cafè.

 

reconeixement i aprofitament

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions, inclosa la darrera sessió, dedicada íntegrament a un taller pràctic. La durada del CFAPP és de 36h.

presentació de les sessions del cicle

S1

L’art (i la ciència) de l’avaluació: conceptes, mètodes i usos de l’avaluació

20 de març de 2012

S2

Avaluació de necessitats socials: quin és el problema?

10 d'abril de 2012

S3

Avaluació de la implementació: la pràctica s’ajusta als objectius?

24 d'abril de 2012

S4

avaluació de l'impacte: s'ha resolt el problema?

8 de maig de 2012

S5

 

Avaluació econòmica: els beneficis compensen els costos? 

29 de maig de 2012

 

S6

Sessió pràctica: com dissenyar una avaluació

5 de juny de 2012

 

 

Accés al programa detallat >>    

 
Més Informació

Gran Via de les Corts Catalanes, 680, 3r 08010 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal