Butlletí de novetats

Abril,2013

Novetats d’Ivàlua

Finalitza el Cicle d’introducció a l’avaluació de polítiques públiques 2013

Per cinquè any consecutiu, del 12 al 26 d’abril Ivàlua ha impartit el Cicle d’introducció a l’avaluació de polítiques públiques, que organitza amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”. Des de 2009, i comptant els 25 participants d’enguany,  Ivàlua ha format un total de 338 professionals en els conceptes, mètodes i usos de l’avaluació de polítiques públiques. 

Es tracta d’un curs introductori a l’avaluació, que s’adreça principalment a càrrecs directius, comandaments i personal tècnic de les administracions i del tercer sector, tot admetent també professionals de consultores privades que treballen per al sector públic.

El Cicle s’estructura en 3 seminaris, una novetat que ha incorporat en aquesta edició 2013, reduint-ne significativament la durada. Partint d’una visió panoràmica sobre què és i per a què serveix l’avaluació, ofereixen un recorregut per diferents enfocaments d’aquesta i els principals mètodes i tècniques que porten associats: avaluació del disseny dels programes, de la implementació, de l’impacte i avaluació econòmica per finalitzar amb una part més pràctica d’aplicació dels coneixements.

D’altra banda els mesos de maig, juny i juliol s’impartiran els cursos d’Anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques I (nivell introductori)  i II (nivell intermedi).

MÉS INFORMACIÓ: Formació Ivàlua 2013   //  formacio@ivalua.cat 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Article “De la crisi i del valor de les biblioteques”

L’Observatori Professional del COBDC (Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) ha publicat recentment un article titulat “De la crisi i del valor de les biblioteques“ explicant el valor de les biblioteques en la societat, especialment en moments de crisi com l’actual. L’article posa un èmfasi especial en voler destacar que cal quantificar i posar en evidència el benefici que comporta la inversió feta en les biblioteques a través d’estudis rigorosos. Un dels exemples que ens proposa és la  recopilació d’intenció exhaustiva que porta a terme Roswitha Poll, directora que fou de la biblioteca de la Universitat de Münster (Alemanya), que col•labora molt activament dins de l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). En aquesta recopilació bibliogràfica, hi tenen un pes específic els estudis sobre l’impacte social i el valor econòmic de les biblioteques.

 

FONT: COBDC / IFLA

 

Novetats sobre avaluació al món

Una nova empenta a l’avaluació en el pressupost del Govern Federal dels Estats Units per 2014

El projecte de pressupost per l’exercici fiscal de 2014 presentat per la Casa Blanca fa unes setmanes inclou, dins de la secció habitual “Program evaluation and data analysis”, un seguit de novetats per impulsar l’avaluació. Entre elles destaquen les línies de subvencions que estimulen una “innovació disciplinada” en programes públics i socials, mitjançant el requisit de presentar i/o de produir evidències rigoroses sobre l’efectivitat de les actuacions per a les que es sol·licita finançament. Són els anomenats “Innovation Funds”, entre els quals es menciona l’Investing in Innovation Fund (i3) del Departament d’Educació. El document també menciona la iniciativa Pay for Success, un model que s’emmarca en la línia del Social Impact Bonds i que pretén captar inversió privada per finançar programes pilot de naturalesa preventiva. També, entre d’altres, en menciona la iniciativa PROMISE, impulsada conjuntament pels Departaments de Treball, d’Educació, Salut, Serveis personals i Seguretat Social. Aquest projecte finança iniciatives pilot de naturalesa preventiva orientades a millorar les expectatives socials, educatives i laborals de nens amb discapacitats.

Aquestes novetats parteixen d’una aproximació holística a la pràctica de l’avaluació a les instàncies del govern, que es fixa no només en la realització d’estudis puntuals, sinó en assegurar l’existència d’un cultura propícia i d’una infraestructura adequada pel que fa als mitjans materials, a la disponibilitat de dades i a l’existència de personal format en anàlisi de dades i en avaluació. Bona part de les propostes incloses en el projecte de pressupost van ser enunciades en el Memoràndum “Use of Evidence and Evaluation in the 2014 Budget”, presentat per l’Office of Management and Budget ara fa un any, el mes de maig de 2012. Aquest Memoràndum forma part d’una sèrie publicada per l’OMB des de 2009, en la qual s’ha anat definint la política de promoció de l’avaluació de les polítiques públiques del Govern Federal.

MÉS INFORMACIÓ:  http://1.usa.gov/ZcZU8k

La UE dóna suport a la nova directiva de reutilització de la informació del sector públic

El passat 15 d’abril, el Consell de la Unió Europea va aprovar la revisió de la Directiva 2003/98/CE de Reutilització de la Informació del Sector Públic. Ara caldrà esperar l’aprovació al Parlament Europeu del text legal i la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea per a l’entrada en vigor de la nova regulació. Aquest nou text reconeix un valor de la publicació de dades obertes no només econòmic, sinó també social  per garantir la transparència i responsabilitat dels poders públics.

El text garanteix que els documents que engloba la llibertat d’informació no han de ser només accessibles, sinó també reutilitzables, incorpora també millores en els mecanismes de reclamació per a garantir-ne la seva independència, etc.

Els estats membres disposen de dos anys per a la transposició de la revisió de la Directiva.

FONT: Observatorio de Administración Electrónica  /     EPSI Platform

 

AEVAL publica la versió espanyola de l’edició 2013 del Marc Comú d’Avaluació (CAF)

L’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (AEVAL) ha publicat la versió espanyola de l’edició 2013 del Marc Comú d’Avaluació (Common Assessment Framework - CAF). Aquesta nova publicació neix de la col•laboració entre els corresponsals nacionals CAF dels estats membres de la Unió Europea, amb el suport del Centre Europeu de Recursos del CAF a l’Institut Europeu d’Administració Pública, situat a Maastricht (EIPA).

El Marc comú d'avaluació (CAF) és una eina de gestió de la qualitat total, desenvolupada per i per al sector públic i inspirada en el Model d'Excel•lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). Està basada en la premissa que els resultats excel•lents en el rendiment de l'organització, en els ciutadans / clients, en les persones i en la societat s'assoleixen per mitjà d'un lideratge que dirigeixi l'estratègia i planificació, les persones, les aliances, els recursos i els processos. El model examina l'organització des de diferents angles alhora, amb un enfocament holístic de l'anàlisi del rendiment de l'organització.

FONT: AEVAL

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Com són els programes efectius de mentoring? Un policy brief de Child Trends ens en dóna algunes pistes http://goo.gl/aykHR

Per què és molt important complementar els experiments socials amb anàlisi qualitatiu? http://ves.cat/eoxX

Issue Brief de @MathPolResearch: posar en relació joves vulnerables amb ocupacions amb futur http://goo.gl/l0Nqn

Evidència recent @mdrc_news sobre el que funciona per mantenir el lloc de treball de persones amb pocs ingressos http://ow.ly/jE8j9

Funciona l’assessorament intensiu a joves aturats per trobar feina? Resposta mitjançant un experiment social http://bit.ly/XlCWNR

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació - Metodologia

  An Introduction to systematic reviews / Gough, David; Oliver, Sandy; Thomas, James .-- London: Sage, 2012. Avaluació - Metodologia
 

Cooperació internacional - Avaluació

  Time to Listen: Hearing People on the Receiving End of International Aid / Anderson, Mary B.; Brown, Dayna; Jean, Isabella .-- Cambridge, Massachusetts: CDA Collaborative Learning Projects, 2012. Cooperació internacional - Avaluació