Butlletí de novetats

Abril,2016

Novetats d’Ivàlua

Nova edició del Curs introductori d’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques

Ivàlua ha obert la inscripció al Curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Els principals objectius d'aprenentatge d’aquest curs són el de conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial; conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques; practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (Deducer); i finalment analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques.

L’equip docent d’aquesta nova edició del curs estarà format per Jordi Muñoz, Investigador Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona i Guillem Rico investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El darrer trimestre de l’any s’oferirà també una nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica.

Ivàlua assistirà a l’Innovation Growth Lab Research Meeting and Global Conference ‘Making Innovation and Growth Policy Work’

Frederic Udina, president d’Ivàlua, assistirà el proper mes de maig a l’Innovation Growth Lab Research Meeting and Global Conference  que aquest any porta per títol ‘Making Innovation and Growth Policy Work’.

La conferència,  organitzada per Nesta en col·laboració amb l’Ewing Marion Kauffman Foundation i el World Bank,  està dissenyada per als responsables polítics, professionals i investigadors que vulguin aprendre sobre els darrers programes i entendre que esdevenir  més experimentals  permetrà fer polítiques amb major impacte.

Programa Èxit Estiu

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, participarà els propers dies 12 i 13 de maig al Seminari Internacional. Èxit, fracàs i abandonament escolar: factors polítics, institucionals i subjectius.  Aquest Seminari  vol reflexionar sobre els processos d’èxit, fracàs i abandonament escolar que caracteritzen els sistemes educatius contemporanis, tenint en compte tant factors polítics, com institucionals i subjectius.

Miquel Àngel Alegre presentarà els resultats de l’avaluació del programa Èxit Estiu, responsabilitat del Consorci d’Educació de Barcelona, que ofereix reforç escolar durant les vacances d’estiu als alumnes d’ESO amb assignatures pendents de recuperar al setembre. Podeu consultar l’informe d’avaluació en aquest enllaç.

D’altra banda, la propera publicació dels monogràfics de la sèrie Què funciona en educació? que es presentarà en un acte organitzat amb la Fundació Jaume Bofill el proper 25 de maig, tractarà també sobre la utilitat dels programes d’estiu per millorar els aprenentatges i els resultats educatius dels alumnes. En aquest vídeo,  l’autor fa algunes reflexions al voltant del tema.

Més informació sobre el Seminari >>

Més informació del Cicle Què funciona en educació?

Publicació de la Memòria d’activitats 2015

El passat 20 d’abril, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2015  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del setè balanç d’activitats que presenta Ivàlua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en aquest període, en les línies d’avaluació, formació i documentació i promoció.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Acte de presentació de l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015

El proper 25 de maig es presentarà el segon Informe sobre l'estat de la integració de les persones immigrades a Catalunya. S'analitzaran les conclusions de l'informe en una taula rodona amb l'equip investigador que ha intervingut en la seva elaboració on hi participarà Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua. Es preveu també un espai de debat amb  participació del públic assistent al voltant d'idees clau i reptes de futur.

Més informació: http://www.agendaimmigracio.cat/

FONT: Direcció General per a la Immigració

Taller d’ús del R per al periodisme de dades, dins del Hacks Hackers BCN

El passat 29 d’abril es va celebrar la 6a edició del Hacks Hackers BCN a Barcelona Activa. Federico Todeschini, analista d’Ivàlua, hi va participar impartint un taller d’ús del programa estadístic R, per al periodisme de dades.

El curs va estar orientat a aquelles persones del món del periodisme que necessiten regularment fer anàlisi quantitativa de dades en el seu treball. La idea és que puguin explotar una part de l'arsenal estadístic existent per poder respondre les preguntes que siguin del seu interès a partir de les dades.

FONT: Hacks Hackers

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya

El Govern ha donat el vistiplau al Pla estadístic 2017-2020. Aquest Pla és l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat per als propers quatre anys, i el sisè que es tramita al Parlament de Catalunya. Com a novetat, el Projecte de llei introdueix el model de producció i difusió estadística que ja s’està produint en els països més desenvolupats del nostre entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per a la producció estadística o l’ús d’aquesta informació amb finalitats científiques i per a l’avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, s’inspira en els diferents reglaments europeus relatius a l’estadística i adopta la totalitat dels principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

Els objectius generals del Pla són els següents: 

·       Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya.

·       Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.

·       Promoure l’augment de l’ús de la informació estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.

·       Millorar la coordinació del sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent a la gestió de la qualitat  dels processos i dels productes estadístics.

Amb l’aprovació d’aquest Projecte, el Govern de la Generalitat dóna compliment als tràmits necessaris per presentar el Projecte de llei per al seu debat i aprovació al Parlament.  

Més informació >>


FONT: Generalitat de Catalunya. Sala de premsa

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies presenta Transpar-Ent, una eina per millorar la transparència de les entitats

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat recentment una plataforma web perquè les entitats puguin analitzar el seu grau de transparència i conèixer quins documents haurien de fer públics.

Aquesta plataforma, que és d’ús gratuït,  té per objectiu que les entitats sense ànim de lucre incorporin el valor de la transparència i que disposin de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les seves rutines de gestió i comunicació. Els indicadors i criteris establerts han estat pensats perquè les organitzacions sàpiguen quins documents han de publicar i de quina manera ho han de fer perquè siguin comprensibles, de forma que la comunicació i la transparència de l’entitat afavoreixin la participació, el creixement de la seva massa social i la seva projecció social. 

Més informació>>

FONT: Generalitat de Catalunya. Sala de Premsa

Novetats sobre avaluació al món

Nou número de la “Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas”

La Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas (Journal of Public Programs and Policy Evaluation), ha publicat recentment un nou volum monogràfic dedicat a l’avaluació de programes i polítiques públiques de salut.

La Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas, del Departament d’Economia Aplicada i Estadística de la UNED, es va crear l’any 2013 amb l'objectiu d'enfortir la investigació i estimular la divulgació del coneixement científic en qualsevol dels contextos i àmbits d'intervenció relacionats amb l’avaluació de programes i polítiques públiques.

FONT: UNED

Nou llibre sobre com fonamentar la decisió política en l’evidència científica existent

The Politics of Evidence-Based Policy Making, és un nou llibre que parla sobre com fonamentar la decisió política en l’evidència científica existent. Aquesta publicació del professor Paul Carney s’endinsa en fer possible que l’evidència formi part del procés de fonamentació de la raó de ser d’una política pública. Una de les seves recomanacions que esgrimeix per aquells que pretenen millorar l’acció de govern és “When presenting evidence to policymakers, engage with the policy process that exists, not the process you wish existed”.

FONT: Palgrave.com

El MIT crea un sistema de visualització de dades públiques als Estats Units

El MIT ha presentat recentment datausa.io, un cercador des del qual és possible accedir a les dades del govern oferint un sistema de visualització molt complet de dades públiques dels Estats Units, amb codi obert. El treball s’ha realitzat conjuntament amb Deloitte.

FONT: DataUSA

3ie: quina mostra és necessària per portar a terme un disseny experimental?

L’organització 3ie, especialitzada en  introduir l’evidència experimental en l’àrea de cooperació i desenvolupament, ha editat el seu primer manual sobre avaluació d’impacte. En aquest cas, s’intenta donar eines a avaluadors en actiu i per determinar quina és la mostra necessària per tal d’iniciar un disseny experimental. El manual inclou també un excel gratuït per poder realitzar els càlculs necessaris

FONT: International Initiative for Impact Evaluation

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Nova Guia Ivàlua: "L’aplicació de l’avaluació econòmica en l’àmbit dels serveis socials. Una guia introductòria" http://bit.ly/23kecDF 

Com aprofitar l’estiu per reduir les desigualtats educatives?25/5 http://bit.ly/1NVP0KN  @FundacioBofill Cicle QFE http://bit.ly/1IJ1039

#EduEvidències amb @FundacioBofill https://vimeo.com/162506694 . Inscriu-te a l'acte http://bit.ly/1NVP0KN

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació - Metodologia

  Técnicas de muestreo con IBM SPSS, SAS y Stata. Aplicaciones a la evaluación de impacto .-- [s.l.]: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. Avaluació - Metodologia