Butlletí de novetats

Agost,2016

Novetats d’Ivàlua

Publicació de l’informe “Avaluació del Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a Infants Menors de 16 Anys de l’Ajuntament de Barcelona”

Ivàlua ha publicat l’informe d’Avaluació del Fons d’Ajuts d’Emergència Social per a Infants Menors de 16 Anys de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest informe presenta en la primera part una revisió de la literatura sobre les prestacions econòmiques a famílies amb infants per trobar elements que ajudin a millorar el disseny de futures versions del fons d’ajuts d’emergència social a Barcelona. La segona part analitza la cobertura i la distribució territorial de l’ajut i n’estima els seu impacte en termes de reducció de la pobresa infantil, i la tercera part n’assenyala les principals fortaleses i febleses tant del disseny com de la implementació identificades pels tècnics que han tingut la responsabilitat d’administrar-lo, i apunten algunes propostes de millora.

Ivàlua organitza la Jornada “Habilitats i competències per al segle XXI: com es poden treballar des de l’escola i com es poden avaluar”

El proper mes de novembre se celebrarà a Barcelona, una jornada sobre “Habilitats i competències per al segle XXI: com es poden treballar des de l’escola i com es poden avaluar”  organitzada per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”.  

La finalitat d’aquesta jornada és donar resposta a aquests interrogants:  Què ens diu l’evidència sobre l’efectivitat de les actuacions que volen millorar les competències socioemocionals i metacognitives dels alumnes? Quines funcionen millor i quines pitjor? Com mesurem aquests aprenentatges i els impactes d’aquests programes? Quines experiències tenim a casa nostra que treballin en aquesta direcció? Com podem aplicar el coneixement de l’evidència a la millora d’aquestes experiències?

La ponència central titulada “Competències per al segle XXI: com s’ensenyen, com s’aprenen, com s’avaluen” anirà a càrrec de Maurice Elias, director del SECD LAB, Rutgers University. Posteriorment, intervindran  també a l’acte Gerard Ferrer (Fundació Agnelli i UB) i Queralt Capsada (Universitat de Glasgow).

A continuació se celebraran dues sessions paral·leles que portaran per títol “Competències per al segle XXI: experiències i lliçons” i “Competències per al segle XXI: com les avaluem”.  Clourà l’acte Meritxell Ruiz, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Evidence Works 2016: A Global Forum for Government

Frederic Udina, president d’Ivàlua, participarà els propers 29 i 30 de setembre a l’Evidence Works 2016: A Global Forum for Government. Es tracta d’un fòrum per a l'intercanvi d'experiències entre països, del què funciona en la promoció de l'ús de l'evidència per a la presa de decisions. Es reuniran prop de 100 líders dels governs, les ONG i la filantropia de tot el món, per compartir exemples de com els governs estan construint capacitat per donar suport a la formulació de polítiques basades en dades, i per fomentar la col•laboració transnacional.

Més informació>>

FONT:  NESTA

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Taller sobre l'impacte de l’avaluació externa de la qualitat de l'AQU

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, participarà  el proper 23 de setembre en un Taller organitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb el suport del Lifelong Learning Program de la Unió Europea,  sobre l’impacte de l’avaluació externa de la qualitat.

Aquesta jornada es correspon a la fase de difusió del Projecte Impala, projecte europeu que té per objectiu intentar valorar si les avaluacions externes de qualitat que les agències d’avaluació duen a terme tenen impactes observables, de quina tipologia són i quins mecanismes els expliquen. Els resultats d’aquest projecte van ser presentats en una final conference el passat 16 de juny a Barcelona.  

Més  informació>>
FONT:  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Nou portal d’Informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

AQU Catalunya ha publicat el nou web d'informes d'avaluació de les titulacions, els centres i les universitats que l'Agència elabora en el marc dels diferents programes d'avaluació de la qualitat.

L'accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, branca de coneixement o universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot dur a terme per nom o universitat.

La raó de ser del portal respon a una de les indicacions recollides als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior ENQA 2015, en què es determina que cal publicar els informes complets dels experts, que han de ser clars i accessibles a la comunitat acadèmica, els col·laboradors externs i altres individus interessats.

Podeu consultar el nou portal d'informes d'AQU Catalunya al següent enllaç: http://estudis.aqu.cat/informes

FONT:  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Novetats sobre avaluació al món

Sis ingredients per transferir intervencions exitoses

Un dels principals reptes per qualsevol programa que s’hagi avaluat i s’hagi mostrat efectiu és la seva transferència a d’altres indrets on existeix una problemàtica similar. Tanmateix, aquest pas no és del tot automàtic i cal adaptar el programa al nou entorn local. Des del BID publiquen aquesta entrada en el seu blog on ens desgranen els sis ingredients per transferir intervencions exitoses.

FONT: Banco Interamericano de Desarrollo

Nou estudi del Harvard Family Research Project

L’aprenentatge dels infants i adolescents va molt més enllà de la família i l’escola. En aquesta línia, el Harvard Family Research Project publica els resultats d’una enquesta que pretén saber com es valoren les biblioteques dels Estats Units per les famílies que les utilitzen. Entre d’altres conclusions, en destaquen que les biblioteques esdevenen un espai molt important en la societat americana que contribueix a involucrar les famílies en l’educació i aprenentatge dels infants i adolescents.

FONT: Harvard Family Research Project

Nou Evidence brief de Mathematica

Un gran nombre d’infants menors de tres  anys reben atencions i cures de persones i/o professionals que no són familiars directes. Com ha de ser aquests relació de cura? Existeix evidència al respecte? Aquest Evidence brief de Mathematica intenta avançar en la direcció de respondre aquestes preguntes.

FONT: Mathematica Policy Research

Policy Brief sobre innovació en avaluació de l’OPRE

L’Office of Planning, Research and Evaluation (OPRE) de Washington presenta aquest policy brief com a document resum de la conferència sobre innovació en avaluació que va tenir lloc el segon semestre de 2014. En aquest document s’aborden mètodes i dissenys que van més enllà de la pregunta ‘què funciona’, atès que considera també molt rellevants el perquè i sota quines circumstàncies un programa és efectiu.

FONT: Office of Planning, Research and Evaluation

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Evidence Works 2016: a global forum for government | Nesta https://shar.es/1wjd5n  via @nesta_uk

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Estadística

  All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference / Wasserman, Larry .-- Pittsburgh: Springer, 2004. Estadística