Butlletí de novetats

Febrer,2013

Novetats d’Ivàlua

Formació Ivàlua 2013

Ivàlua ha iniciat la difusió de l’oferta de cursos en mètodes i tècniques d’avaluació de polítiques públiques per a l’any 2013 i ha obert el període d’inscripció al Cicle d'Introducció a l'Avaluació, que s’organitza per cinquè any consecutiu, però que en aquesta edició estrena un nou format.

L’Institut oferirà aquest any una nova edició del curs d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (nivell I) i una altra de mètodes qualitatius per a l’avaluació, iniciats l’any 2011 amb molt bona acollida. Així mateix, el 2013 es preveu completar l’oferta de formació tècnica amb un curs de nivell II sobre anàlisi de dades per a l’avaluació i un curs d’introducció a l’avaluació econòmica i un en experiments socials en avaluació de polítiques públiques.

La formació que ofereix l’Institut respon a l’objectiu de promoure la pràctica sistemàtica de l’avaluació de polítiques públiques i programes socials a Catalunya. Amb aquesta finalitat, els cursos pretenen sensibilitzar i capacitar tècnicament responsables i tècnics d’organismes públics i del tercer sector.

La formació està oberta també a la participació de personal investigador de les universitats i a professionals de la consultoria privada que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria i oferir serveis d’avaluació a les administracions i tercer sector.

Difusió pública de l’informe d’avaluació del Servei Local deTeleassistència

L’any 2011, a sol·licitud de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, Ivàlua va dur a terme una avaluació d’implementació i impacte del Servei Local de Teleassistència Domiciliària.

La realització de l’informe ha estat a càrrec d’un equip dirigit per David Casado, doctor en Economia i analista de l’Àrea d’Avaluació de Polítiques de l’Institut, en el qual han participat Jordi Sanz, doctor en Sociologia i també analista d’Ivàlua, i el Sr. Lluís Ferrer, politòleg expert en tractament de dades.

Des d’avui mateix podeu consultar l’informe final complet de l’avaluació, al portal de recursos per a l’avaluació.

El dia 13 de març està prevista la celebració de la jornada “La teleassistència, tecnologia i innovació al servei de les persones” de presentació dels resultats, organitzada per la Diputació de Barcelona i amb la participació d’Ivàlua. 

 

 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

L'ACCO fa públic el treball sobre "Efectes del caràcter restrictiu de la normativa comercial sobre la competitivitat de l'economia catalana (1997-2012)"

L'ACCO fa públic el treball sobre "Efectes del caràcter restrictiu de la normativa comercial sobre la competitivitat de l'economia catalana (1997-2012)", que podeu descarregar, en la seva versió catalana i castellana, clicant aquí.  

Més informació: http://www.gencat.cat/economia/acco

FONT: ACCO

El CTESC presenta l’Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha organitzat una jornada  per a la presentació dels resultats i les recomanacions de l'Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball.  En el marc d’aquesta Jornada, que va tenir lloc el passat 11 de febrer al Palau Macaya de Barcelona,  la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès va presentar la ponència sobre ‘El treball, l’ocupació i la dignitat de les persones’.

L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat el d’analitzar i valorar la dinàmica del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball i, concretament, els processos a través dels quals les persones i les famílies cauen en aquesta situació, s’adapten a les noves circumstàncies i, finalment, aconsegueixen millorar la seva posició i distanciar-se de la problemàtica que els afecta.  L’informe descriu i analitza les iniciatives públiques en els àmbits europeu, espanyol i català sobre el tema objecte d’estudi, i mostra la recerca qualitativa duta a terme mitjançant 12 entrevistes en profunditat a professionals que dediquen la seva jornada laboral a atendre persones i/o famílies en situació de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball i 6 entrevistes biogràfiques a persones que han viscut situacions relacionades amb aquesta problemàtica. Per últim, l’informe incorpora una proposta de consideracions i recomanacions al Govern, amb l’objectiu de millorar les polítiques que pretenen combatre aquesta situació.

FONT: CTESC

Novetats sobre avaluació al món

Biblioteques públiques d’EEUU: nou indicadors per a l’anàlisi

S’ha publicat un nou informe titulat Public Libraries in the United States Survey amb els resultats de l’anàlisi realitzada per a l’any 2010 a les biblioteques públiques dels Estats Units que analitza dades de 8.951 biblioteques als 50 estats i al districte de Columbia, amb 17.078 biblioteques menors i mòbils. Segons l’informe, les biblioteques donen serveis a 297,6 milions de persones als Estats Units, el que equival al 96,4% del total de la població del país, segons una investigació de l’IMLS (Institute of Museum and Library Services). A nivell nacional, les biblioteques públiques han sofert reduccions en hores de servei, personal, etc. però altres xifres d’activitat s’han mantingut a l’alça.  Aquest és el primer informe estadístic federal sobre biblioteques públiques que va més enllà d'una anàlisi a nivell nacional i informa sobre les tendències en els nivells local, regional i estatal. El document identifica els indicadors en tres àrees: serveis i operacions (4), recursos (3) i personal  (2) i evidencia el major protagonisme que prenen els governs locals en el finançament.

FONT: Institute of Museum and Library Services (IMLS).

 

 

 

Obertura del nou portal opendata a Alemanya i del portal de dades obertes de la Comissió Europea

GovData, el portal de dades per a Alemanya està en línia en una versió beta pública i  posa a disposició dels ciutadans les dades de tots els nivells de govern a Alemanya per a ser reutilitzades. Les dades poden, per exemple, ser utilitzades per a aplicacions innovadores dissenyades per fer la vida diària més fàcil o per generar nous coneixements.


Així mateix la Comissió Europea ha obert en fase beta pública el seu portal de dades obertes que dóna accés a les dades públiques obertes d'aquesta institució i d'altres institucions de la Unió, òrgans i organismes que ho sol·licitin: Eurostat, Agència Europea de Medi Ambient, Direcció General de Sanitat i Consum, etc. Les persones interessades poden descarregar-se les dades per a ser reutilitzades i crear nou coneixement i serveis.

FONT:

GovData

Comissió Europea

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Llegint ‘NGO-IDEA Impact Toolbox’: l’avaluació d’impacte s’acosta al tercer sector http://goo.gl/Iwwt8

La transició a la vida adulta de joves amb discapacitat. Resultats del West Virginia Youth Works via @mdrc_News http://goo.gl/enSQV

'Implicar els pares: millora dels resultats educatius’. Una metaanàlisi ens ho confirma http://goo.gl/1atDO

UK decideix realitzar avaluació del seu programa d visites d’infermeres a llars vulnerables amb un disseny experimental http://ves.cat/czFJ

Bill Gates“Mesurar és clau per millorar la condició humana i aconseguir que les bones intencions tinguin bons resultats”http://ves.cat/czEV

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Cost-benefit analysis: concepts and practice / Boardman, Anthony; [et.al.] .-- Boston: Prentice Hall, 2011. Avaluació ; Cost-eficàcia
 

Avaluació

  Evaluation for the real world: the impact of evidence in policy making / Palfrey, Colin; Thomas, Paul; Phillips, Ceri .-- Bristol: The Policy Press, 2012. Avaluació
 

Educació - Catalunya

  Municipis contra la segregació escolar: sis experiències de política educativa local / Bonal i Sarró, Xavier, dir. .-- Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2012. Educació - Catalunya ; Emigració i immigració - Catalunya