Butlletí de novetats

Gener,2012

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Balanç dels primers quatre anys de funcionament d’Ivàlua

El document PROMOURE L’AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES A CATALUNYA (2008-2011) ofereix un resum de les línies de treball i activitats realitzades per l’Ivàlua els seus primers quatre anys de funcionament, així com dels recursos i col·laboracions que les han fet possibles. 

Ivàlua es va constituir l’any 2006 com a consorci públic format pel Govern de la Generalitat de Catalunya –a través del Departament d’Economia-, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Jaume Bofill, amb la missió de promoure l’avaluació de polítiques públiques com a pràctica ordinària de les administracions catalanes. A aquestes institucions fundadores es van sumar, a finals de 2010, el Consell de Treball, Econòmic i Social i el Consell Interuniversitari de Catalunya. 

L’any 2008 l’Institut  va iniciar activitats, amb la designació del professor Josep M. Vallès, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració, com a president. Ivàlua ha desplegat activitats de promoció, de formació, d’edició i difusió de recursos, i també de preparació i realització d’avaluacions de polítiques i programes el pressupost agregat dels quals se situa prop dels 1.500 milions d’euros.   

La signatura d’un conveni amb la Fundació “la Caixa” a finals de 2010 ha permès iniciar una línia de treball per a fomentar l’avaluació entre entitats del tercer sector, atesa la important participació d’aquest tipus d’entitats en intervencions finançades amb fons públics. 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Convocatòria de l’ACCO sobre els efectes no desitjats de la regulació en la competència

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha convocat un call for papers sobre els efectes no desitjats de la regulació i de l’actuació dels agents econòmics sobre la competència.  Segons l’ACCO, l’estudi de casos en els quals es donen aquests efectes així com la seva divulgació poden permetre’n la correcció o fins i tot evitar que arribin a donar-se.  D’aquesta manera, es pot incrementar la intensitat de la competència en els mercats i el benestar social. 

La convocatòria finalitza el 21 d’abril de 2012 i està oberta a la participació d’acadèmics, autoritats de competència, reguladors sectorials, institucions públiques (europees, estatals, autonòmiques o locals), empreses privades, empreses de consultoria econòmica o estratègica, bufets d’advocats i qualsevol altra persona o institució amb interès en aquest àmbit d’estudi. 

Els casos seleccionats es presentaran els dies 25 i 26 d’octubre, en unes jornades que es celebraran a Barcelona.

FONT: ACCO

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

El Gobierno de Navarra presenta un esborrany d’avantprojecte de Lei Foral de Transparencia

El Gobierno de Navarra ha presentat el dia 20 de gener un esborrany d’avantprojecte de Lei Foral de Transparencia. Es tracta de la primera Llei de Transparència que s’impulsa a Espanya tant en l’àmbit de l’estat com de les comunitats autònomes. La finalitat de la norma és fer “diàfana i accessible” l’acció del Govern i democratitzar la relació entre l’administració i els ciutadans. Aquests tenen  fins al 7 de febrer per fer les aportacions al text que considerin oportunes a través del web del govern. 

El text es basa en tres pilars fonamentals, el primer dels quals és la transparència en l'activitat de l'Administració,  el segon és el dret del ciutadà a la informació pública i el tercer és la participació i col·laboració ciutadana. 

L’article 11 inclou entre les obligacions de publicitat activa de l’Administració, la difusió d’informació sobre el resultat de les avaluacions de la qualitat dels serveis públics i de la incidència social de les polítiques públiques.

FONT: Gobierno de Navarra

Més informació

3ie impulsa el disseny d’un indicador sobre el compromís dels governs amb l’avaluació

3ie (International Initiative for Impact Evaluation) ha iniciat el disseny d’un indicador per mesurar el grau de compromís amb l’avaluació per part de governs i d’organismes donants a països en desenvolupament. La finalitat de l’indicador és identificar i reconèixer bones pràctiques pel que fa a l’ús d’evidències derivades de l’avaluació en la presa de decisions, i d’aquesta manera contribuir a difondre la cultura, la pràctica i la utilització efectiva de l’avaluació.

Les dimensions que, en principi, es tindran en compte en la construcció de l’indicador són, d’una banda, la pràctica de l’avaluació (avaluacions rigoroses d’impacte sol·licitades i realitzades, freqüència de les activitats d’avaluació, despesa associada, etc.), l’organització i la cultura de l’avaluació (organització de la funció avaluadora, utilització d’avaluacions prèvies a l’hora de dissenyar nous programes, resposta explícita dels decisors als resultats d’avaluacions, etc.), l’ús d’evidències (programes generalitzats, suprimits o modificats com a conseqüència de l’avaluació; projectes que continuen malgrat resultats d’avaluació negatius, mecanismes de seguiment establerts sobre la utilització dels resultats, etc.) i la difusió i transparència (avaluacions debatudes amb parts interessades i beneficiaris, publicació d’avaluacions amb resultats desfavorables; amplitud i detall de la informació que es publica, etc.).

El procés ha superat una primera fase de consultes i s’ha iniciat la contractació d’un consultor extern per elaborar una proposta metodològica.

Font: International Initiative for Impact Evaluation (3ie)

Més informació

La conferència 2012 de l'Associació Americana d'Avaluació inicia un "call for papers"

L’Associació Americana d’Avaluació (AEA) ha obert la convocatòria de ponències i comunicacions per a la seva 26ª Conferència anual, que se celebrarà del 24 al 27 d’octubre a Minneapolis (Minnesota, EUA). El lema de la Conferència és “Evaluation in Complex Ecologies”, sota el qual es volen adreçar qüestions relatives a les relacions entre l’avaluació i el context dels programes, els requeriments d’una avaluació responsable amb el seu entorn i la rellevància i utilitat de l’avaluació. 

El termini per presentar propostes de ponències i comunicacions es tanca el 16 de març. 

Font: AEA 

Més informació

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

Evaluation essentials: from A to Z / Alkin, Marvin C. .-- New York: The Guilford Press, 2011.

Avaluació

 

Política educativa - Avaluació

 

Evaluación de políticas y reformas educativas en España (1982-1992): tres experiencias de metaevaluación / García Sánchez, Ester .-- Madrid: INAP, 2011.

Política educativa - Avaluació

 

Qualitat de vida

 

The Pursuit of happiness: an economy of well-being / Graham, Carol .-- Washington: Brookings Institution Press, 2011.

Qualitat de vida