Butlletí de novetats

Gener,2014

Novetats d’Ivàlua

Nomenament d’Eulàlia Dalmau com a nova directora d'Ivàlua

El Consell Rector d’Ivàlua va aprovar, el passat 16 de desembre, nomenar nova  directora de l’Institut, Eulàlia Dalmau.  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i doctora en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, ha estat cap d'organització i sistemes d'informació a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, directora adjunta a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adjunta a Gerència a l'Institut Gutmann i tècnic de gestió del coneixement en l'àrea de Recursos Humans del centre corporatiu de l'Institut Català de la Salut. Ha exercit activitat docent i de recerca com a professora associada del departament d'Economia de la Universitat de Girona i del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. També ha desenvolupat activitat de consultoria i d'interim management al RACC i d'altres entitats sense afany de lucre com la Fundació Catalana per a la Recerca.

El projecte de futur per a l’Institut vol refermar les tasques d’avaluació de polítiques públiques, concentrant els seus esforços en la seva avaluació sistemàtica i reforçant la col·laboració que ja existeix entre Ivàlua i l’Idescat, com a proveïdor d’informació estadística imprescindible per a la tasca d’avaluació. Per altra banda també vol continuar potenciant tant la promoció com la formació en l’avaluació.

Eulàlia Dalmau, pren el relleu a Blanca Lázaro, que deixa el càrrec després de gairebé sis anys al capdavant de la institució. El consell rector i la nova directora volen des d’aquí agrair la bona feina realitzada i desitjar-li un bon futur professional.   

[Español]

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Publicats els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12)

Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12), coordinada per Pau Serracant. Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha estat realitzada per un conjunt d’experts en diferents temàtiques.

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, hi ha participat juntament amb Ricard Benito, amb la redacció del capítol 5 del volum 2, titulat “Polítiques socials i utilització dels serveis públics”.

Aquest capítol té per objectiu fixar-se d'una banda en el diagnòstic que els joves elaboren a propòsit de les circumstàncies que els envolten i els ha tocat viure. Es tracta  de conèixer i posicionar el sentit i la mesura com uns i altres perceben els principals problemes col·lectius que té avui dia plantejats la societat catalana.  Igualment, i sobre la base de les percepcions projectades sobre el pla col·lectiu, es fa una aproximació al terreny dels problemes d’afectació personal, aquells que els joves afirmen que els afecten de manera més directa. D'altra banda en major o menor correspondència amb les percepcions sobre les problemàtiques col·lectives i amb la intensitat amb què els joves diuen viure-les, esdevé rellevant concretar l’atenció en els usos i les valoracions que aquests joves fan dels serveis públics al seu abast.

FONT: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut

Més informació

[Español]

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) avaluarà el grau d’assoliment de competències i coneixements d’alumnes de quart d'ESO

Els propers 19 i 20 de febrer es realitzarà per tercer curs consecutiu, la prova d’avaluació de quart d’ESO 2014 dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb especialistes i professors d’educació secundària. Es tracta d’una avaluació de caràcter formatiu, informatiu i orientador que vol ser una eina al servei dels centres, de les famílies i de l’alumnat.

La prova pretén mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (art. 59.7). El contingut de la prova es referirà a les matèries de  matemàtiques, català, castellà i llengua estrangera, i s’aplicarà a tot l’alumnat d’ESO de Catalunya excepte els nouvinguts sense domini de les llengües de la prova, els alumnes amb necessitats educatives especials, etc. No es contempla fer difusió pública dels resultats assolits a nivell de centre, però el CSASE sí  que elabora i difon un informe global, habitualment durant el mes de març.

Font: CSASE, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

[Español]

Novetats sobre avaluació al món

Nova edició del Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas

La Universidad Internacional de Andalucía iniciarà el proper 24 de febrer la VIIa edició del Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas. El curs s’adreça a professionals del sector públic relacionats amb la gestió, execució, seguiment i avaluació de les polítiques públiques; a professionals d’organismes internacionals, i a graduats universitaris que vulguin treballar en l’àmbit de la gestió pública.

El curs consta de 7 mòduls distribuïts en una fase virtual i en una de presencial, amb continguts que donen una visió panoràmica de l’avaluació de polítiques i programes, i els principals enfocaments, mètodes i tècniques, així com un mòdul específic d’estudi de casos. El  darrer mòdul del Máster està destinat al desenvolupament d’un treball final.

FONT: Universidad Internacional de Andalucía

Més informació

[Español]

Directrius sobre les normes d’accés obert a publicacions i dades científiques

La Comissió Europea (CE) ha editat recentment les directrius «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020».

Les directrius desenvolupen el concepte d’accés obert que s’inclou dins el seu programa Horizon 2020. En aquest document s’anomenen quatre avantatges principals de l’accés obert: millorar la qualitat dels resultats, comparant amb investigacions anteriors; major eficiència, ja que es potencia la col·laboració i s’evita malbaratar recursos; un creixement elevat, perquè s’innova i s’arriba abans al mercat; i millora la transparència del procés científic, ja que els ciutadans i la societat hi participen.

FONT: Blog de l’Observatori de la Recerca (IEC)

Més informació

[Español]

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Col·lecció de llibres sobre avaluació i monitorització de polítiques públiques d’accés obert via World Bank http://goo.gl/EZZhvN

No et perdis el darrer número de l'European Journal of Development dedicat a avaluació d’impacte http://bit.ly/1acuzuT

A http://govinnovator.com  hi trobareu entrevistes molt interessants sobre avaluació i innovació del sector públic

Com dissenyar un experiment social que garanteixi la igualtat de participants i no participants en un conjunt de variables? http://bit.ly/1ao6EpM

Vols saber què s’està coent en avaluació ? ‘The Evaluation Portal Event Calendar’ t’ho posa fàcil http://goo.gl/KBPVWy

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Evaluating development activities: 12 Lessons from the OECD DAC / OECD .-- Paris: OECD, 2013. Avaluació