Butlletí de novetats

Gener,2015

Novetats d’Ivàlua

Cicle de Diàlegs Ivàlua-Macaya sobre política i coneixement

Ivàlua i l’Obra Social de “la Caixa” coorganitzen dins del Cicle de Diàlegs del Palau Macaya de Barcelona un diàleg que estarà dedicat a “Política i coneixement” i constarà de tres sessions els dies 16 de febrer, 16 de març i 15 d’abril. La primera sessió estarà dedicada a l’ús de l’evidència en la formulació de polítiques públiques i comptarà amb la participació de José Maria Labeaga, director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i exdirector del Instituto de Estudios Fiscales i Joaquim Brugué, catedràtic del Departament de Pedagogia, Àrea de Coneixement de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Girona, moderats per Fernando Vallespín, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universidad Autónoma de Madrid i director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Aquest primer diàleg vol ser una presentació introductòria sobre les dificultats en la utilització del coneixement per influir en la presa de decisions sobre problemes col•lectius.

Aquests diàlegs es van iniciar el passat 2014 amb un cicle dedicat a “Noves formes de filantropia i transformació social”, i tenen continuïtat el 2015, amb aquest nou tema d’interès per a la reflexió, el debat i la participació.

Més informació i inscripcions al portal d’Ivàlua

 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

I Congrés de Govern Digital

La Generalitat de Catalunya i l'AOC van presentar el I Congrés de Govern Digital, amb l’objectiu de crear un espai d’intercanvi i debat al voltant de les infraestructures que han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient a través de les noves tecnologies.

Estructurat en set eixos temàtics –innovació pública, governança i gestió del canvi, agenda digital, marc normatiu, transparència i govern obert, identitat digital i serveis a empreses-, el congrés va tenir lloc al llarg de dos dies (21 i 22 de gener) al Palau de Congressos de Fira Barcelona, en la seva sala plenària i en tres de paral•leles.

Podeu trobar més informació en el web del congrés així com els vídeos de les ponències.

FONT: AOC

 

 

Es posa en marxa el treball de camp de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del primer semestre de l'any 2015

L’ESCA té com a objectiu conèixer la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris.

El Departament de Salut posa en marxa el treball de camp de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) contínua que es durà a terme al llarg del primer semestre de l’any 2015, corresponent a la desena onada.

Entre els mesos de gener i juny s’entrevistarà una mostra de 2.418 persones a tot Catalunya, representativa de la població catalana. Un equip d’enquestadors de l’empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplaçaran als domicilis de les persones seleccionades per entrevistar-les.

La selecció de les persones que seran entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Les persones seleccionades reben una carta que les informa dels objectius de l’enquesta, del caràcter oficial i de la necessitat de la seva col·laboració.

La informació que es recull és molt valuosa ja que és facilitada directament per la població i és fonamental per establir les accions per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones.

El 061 CatSalut Respon atén les consultes que fan les persones seleccionades per respondre l’ESCA donant informació o aclarint dubtes, i identifica i comunica les possibles incidències que puguin sorgir.

L’ESCA és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent i comporta la garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

FONT: Sala de Premsa. Generalitat de Catalunya

Novetats sobre avaluació al món

El Pla de Treball d’Avaluació de Polítiques i Programes Públics per a 2015, aprovat per Acord del Consell de Ministres

 

D'acord al que estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei 28/2006, d'Agències Estatals i en l'article 23 de l'Estatut de l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL), aprovat pel Reial Decret 1418/2006, d’1 de desembre, el passat dia 23 de gener el Consell de Ministres va aprovar els Programes i Polítiques Públiques que seran objecte d'avaluació per AEVAL l’any 2015. Al Pla aprovat s'hi determinen l’abast de cadascuna  de les avaluacions, els terminis per a la seva execució i la unitat administrativa de la pròpia Agència encarregada de la seva execució.

Les avaluacions contingudes al Pla de Treball 2015 incideixen en polítiques orientades a la dinamització econòmica que, en algun cas, a la vegada, es relacionen amb actuacions desenvolupades per l'Administració General de l'Estat relacionades amb polítiques internes de reforma i racionalització i modernització de les seves estructures, recursos i processos.

El 2015 l'Agència torna a incorporar, en virtut del previst en el punt 4 de la Disposició Addicional Primera de l'esmentada Llei d'Agències Estatals, processos d'avaluació de polítiques públiques contemplats en convenis de col·laboració subscrits entre la pròpia Agència i les Comunitats Autònomes amb l'objectiu d’impulsar l’avaluació de polítiques públiques i la qualitat dels serveis, d'acord amb els principis que inspiren la creació d’un Sistema Públic d'Avaluació.

 

FONT:  AEVAL  (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios)

Obert el període de presentació de comunicacions i ponències a la conferència de la Societat Americana d’Avaluació

Encara resta obert el període de presentació de propostes a la Conferència anual de la Societat Americana d’Avaluació, que se celebrarà a Chicago, Illinois del 9 al 14 de novembre de 2015, amb el títol: Exemplary Evaluations in A Multicultural World: Learning from Evaluation's Successes Across the Globe. El termini per a la presentació de propostes finalitza el proper 16 de març.

En el marc de la declaració del 2015 com a Any Internacional de l’Avaluació, la conferència vol facilitar als avaluadors, acadèmics, estudiants, usuaris de l’avaluació, etc. de tot el món un espai de reflexió per compartir i aprendre dels èxits de la disciplina i la pràctica internacional de l'avaluació. Els participants tindran l'oportunitat d'aprendre sobre les avaluacions exemplars, els entorns favorables d'avaluació, les polítiques d'avaluació, les teories i els mètodes d'avaluació de regions de tot el món alhora que podran reflexionar sobre la pràctica avaluadora.

FONT: American Evaluation Association

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Quins programes funcionen per als aturats de més edat? http://vimeo.com/116941496 . Sara de la Rica, Universidad del País Vasco #EfectivitatPAO

 

Disponibles ponències http://bit.ly/1ACP6Tx , fotografies http://bit.ly/13WUEMI  i vídeos http://bit.ly/1x9Irvi  sobre #EfectivitatPAO

2015 declarat Any Internacional de l’Avaluació http://www.mymande.org/evalyear 

Llegint a @viaempresa "Dret a la confiança" http://bit.ly/1BOoPjw  on es menciona informe @Ivalua_Cat sobre dades #ocupació

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Designing and Conducting Mixed Methods Research / Creswell, John W.; Plano Clark, Vicki L. .-- Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011. Avaluació ; Ciències socials - Metodologia
 

Avaluació

  Sage Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research / Tashakkori, Abbas, ed.; Teddlie, Charles, ed. .-- Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2010. Avaluació ; Ciències socials - Metodologia