Butlletí de novetats

Gener,2017

Novetats d’Ivàlua

Oberta la preinscripció al nou Màster de Direcció Pública organitzat per l'EAPC i la UOC, amb la col•laboració d’Ivàlua

El passat mes de gener es va obrir el període de preinscripció per al nou Màster de Direcció Pública que restarà obert fins el 19 de febrer.  Aquest nou programa acadèmic té com a destinataris alts càrrecs, directius i llocs de comandament assimilats a subdirectors del sector públic de Catalunya, així com directius del sector privat.

Entre els objectius principals del màster, hi ha la voluntat d’integrar els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per exercir la direcció pública en marcs polítics i legals de gran complexitat i en entorns en canvi continu. El programa també inclou la formació necessària per desenvolupar les habilitats que possibiliten el creixement personal i professional per liderar i gestionar els entorns de l’organització i la seva estructura interna, i dominar les eines que permetin exercir un lideratge creatiu i gestionar conflictes en moments de crisi. El temari treballarà també altres àrees de destacada importància, com ara els valors de servei públic i l’ètica pública vinculats a la responsabilitat directiva i l’exercici de la direcció pública des d’una perspectiva humanista i global, que incorpori l’esperit crític i la diversitat de mirades.

Ivàlua participarà en la docència del Bloc 4: Elaboració, implementació i avaluació de polítiques públiques.

Més informació>>

FONT: EAPC

Es demostra que el projecte “What's Up! Com vas de salut mental?” redueix l'estigma entre els joves

Ja es coneixen els primers resultats de l'impacte del projecte 'What's Up! Com vas de salut mental?' per a joves, i són molt positius. Segons un estudi realitzat per la Fundació Sant Joan de Déu per la Recerca i la Docència i supervisat per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), els resultats obtinguts a través de la part del projecte corresponent a les intervencions curriculars conviden a que sigui estès a aquells centres educatius que així ho sol·licitin. L'avaluació ha estat realitzada a través d'una investigació controlada no aleatoritzada, utilitzant escales internacionals que mesuren, d'una banda, el canvi en les opinions i creences en salut mental; de l'altra, el canvi en actituds i la intenció de comportament. Els resultats demostren que la millora en les escales d'actituds i intenció de comportament es manté al cap de 6 mesos i el canvi en les opinions i creences continuen millorant després de la intervenció.

Aquesta part consisteix en la implementació de 9 unitats didàctiques dins el currículum de les matèries, adaptades a les hores lectives, avaluables i que inclouen continguts de salut mental de forma transversal.

Aquestes dades esperonen per seguir treballant en aquest projecte, que el curs passat es va realitzar en fase de pilotatge en 6 centres del territori català i enguany superarà la vintena de centres educatius en un total de 6 comarques catalanes.

Us podeu descarregar l'informe complet fent clic aquí.

FONT: Obertament

Quins programes de beques, rols de lideratge educatiu, formes d’avaluació o polítiques per combatre la segregació funcionen millor?

Aquest 2017, en el marc del projecte ‘Què funciona en educació?’, seguim treballant per aportar nous reculls d’evidències sobre quines polítiques i programes donen més oportunitats educatives a infants i joves, especialment als més desfavorits.

De la mà de diferents investigadors alguns dels temes que tractarem durant el 2017 són:

  • Quines beques i ajuts incrementen la continuïtat de l’alumnat i en milloren els resultats?
  • Com són les polítiques més efectives per combatre la segregació escolar? Són efectives les polítiques que, per exemple, regulen l’elecció escolar o les que influeixen en l’oferta educativa?
  • Quins models i funcions del lideratge educatiu incideixen més en la millora dels aprenentatges de l’alumnat?
  • Quin impacte tenen en l’aprenentatge les diferents formes d’avaluació i seguiment de l’alumnat? Què ens diuen les evidències sobre les avaluacions qualitatives o quantitatives, les avaluacions externes, les avaluacions contínues, l’autoavaluació, l’avaluació entre iguals, els exàmens, els tests, les rúbriques, etc.?

Mentre treballem en el recull d’aquestes evidències que us presentarem els propers mesos, us animem a veure els debats i resultats de les evidències recollides fins al moment en el marc del projecte ‘Què funciona en educació?’:

Què funciona en educació?és una aposta d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. A partir de les publicacions i els debats que generem, volem convidar tothom a discutir sobre com millorar l'educació al nostre país.

Seguiu-nos també a twitter amb el hashtag #EduEvidències

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Nou Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya

El passat mes de gener es va presentar el  Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC) que  recull i difon en un únic espai els resultats de la recerca produïda a les universitats catalanes, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació. Adreçat a la comunitat científica local i internacional, així com també a empreses i organitzacions finançadores, el portal és d’accés obert i es basa en formats estàndard que faciliten la reutilització de les dades. El PRC ha estat creat per la Secretaria d’Universitats i Recerca i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), conjuntament amb les universitats catalanes.

Més informació>>

FONT: Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya

Salut posa en marxa el PADRIS, un programa gestionat per l’AQuAS

El passat 12 de gener, es va presentar el programa PADRIS un programa públic per fer més i millor recerca i innovació en salut amb la reutilització de les dades.  Aquest programa que serà gestionat per  l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, vol contribuir a millorar el posicionament internacional de Catalunya en recerca científica

El PADRIS se suma al Pla estratègic d'innovació i recerca en salut (PERIS) per potenciar la recerca en salut orientada a les persones.

Més informació >>

FONT: Generalitat de Catalunya. Sala de Premsa

Novetats sobre avaluació al món

Obert el període de presentació de comunicacions i ponències a la conferència de la Societat Americana d’Avaluació

Encara resta obert el període de presentació de propostes a la Conferència anual de la Societat Americana d’Avaluació, que se celebrarà a Washington del 6 a l’11 de novembre de 2017, amb el títol: Evaluation: From Learning to Action. El termini per a la presentació de propostes finalitza el proper 16 de març.

Aquest 2017 la conferència posa el focus en com la comunitat  pot aprendre d'avaluació per crear millors pràctiques i resultats, a través de 4 eixos: aprendre per millorar les pràctiques d'avaluació; aprendre del què funciona i per què; aprendre dels altres; aprendre sobre els usuaris de l'avaluació i la seva utilització.

FONT: American Evaluation Association

Formulació de polítiques basades en l’evidència de Mathematica Research

El passat mes de gener a la Comissió sobre formulació de polítiques basades en l’evidència de Mathematica Research a Chicago, Matthew Matter Stagner va parlar  sobre la importància d’utilitzar  l’evidència per a millorar els programes i informar les decisions polítiques.  Les observacions de Stagner es basen en la seva pròpia experiència en l’avaluació dels programes de benestar infantil i en els canvis de polítiques dissenyats per a minimitzar els abusos i l’abandonament  infantil.

Stagner va posar el focus en tres prioritats: traduir l’evidència de la investigació en canvis de polítiques factibles; ampliar l’accés a les dades administratives de suport a la investigació; i  finalment assegurar que l’evidència utilitzada en la formulació de polítiques sigui rigorosa.

Més informació >>

FONT: Mathematica Research

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Visualització de la informació

  Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design / Kirk, Andy .-- London: Sage, 2016. Visualització de la informació