Butlletí de novetats

Juliol-Agost,2012

Novetats d’Ivàlua

Publicat l’informe de valoració de la transferència al lloc de treball de la formació de 2011

Ja es troba disponible al portal de recursos per a l’avaluació l’Informe d'avaluació de la transferència de la formació a l’entorn de treball dels alumnes del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques 2011.  El document pretén valorar el grau de transferència de la formació impartida en les tres edicions del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques realitzades el primer semestre de l’any 2011 (CFAPP/11) als llocs de treball i entorns organitzatius dels alumnes. La metodologia emprada ha estat quantitativa, mitjançant una enquesta on-line adreçada a tots els alumnes que van cursar el Cicle el primer semestre de 2011 (75), amb una taxa de resposta del 65% (49).  

El 94 % dels alumnes que han respost el qüestionari consideren que els coneixements adquirits al Cicle de formació són útils per al seu lloc de treball, essent la formació sobre avaluació d’impacte la que obté una valoració d’utilitat més elevada. Tanmateix, menys de la meitat dels alumnes que han respost el qüestionari declaren haver dut a terme actuacions relacionades amb l’avaluació després del curs (43%), i aquestes tenen a veure fonamentalment amb la difusió de l’avaluació en l’entorn de treball, un resultat, d’altra banda, coherent amb la finalitat del curs, que és de naturalesa introductòria. 

El 92% dels alumnes que han respost l’enquesta consideren que els nivells de direcció professional són els més importants per impulsar l’avaluació internament, i identifiquen com a barreres principals per a la seva pràctica la falta de planificació, les mancances de les bases de dades i dels sistemes d’informació, la falta de receptivitat dels nivells directius i del personal tècnic, la falta de pressupost, la complexitat pròpia de l’avaluació i l’absència d’unitats d’avaluació dins de l’organització.

Darrers dies per inscriure’s al Curs de Formació en mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques d’Ivàlua

El Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques  té per objectiu introduir els participants en els conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques, així com els seus límits i potencialitats per a l’avaluació.

Se celebrarà els dies 16, 18, 23, 25 d'octubre i 8 de novembre de 2012 en sessions de 5 hores, a la seu d’Ivàlua i la matrícula és oberta fins el proper 17 de setembre.

El curs està a càrrec dels professors Maria Roura, doctora en Sociologia i investigadora del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB-ISGLOBAL), i Jordi Sanz, doctor en Sociologia i analista d’Ivàlua. Podeu consultar l’informe de valoració de l’edició de 2011 per part dels alumnes aquí.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Publicat el quart informe de la Central de Resultats del sistema sanitari català, amb dades per centre hospitalari

El Departament de Salut i el CatSalut han donat a conèixer l’informe de la Central de Resultats que mostra i compara els resultats de seixanta-tres hospitals d’aguts del sistema sanitari de Catalunya a partir de seixanta indicadors que identifiquen aspectes rellevants de l’activitat, la qualitat, la seguretat assistencial i l’eficiència dels hospitals. 

L’informe, pioner a l’Estat espanyol, respon a la demanda de transparència, tant en les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos que es posen a disposició de les administracions públiques pel que fa a resultats assistencials, docents, d’investigació i gestió dels centres. 

Malgrat ser el quart informe de la Central de Resultats, és el primer que identifica els resultats dels indicadors amb el nom del centre assistencial. Es tracta d’una eina de treball que permetrà avaluar les possibles oportunitats de millora de cada centre, identificar les millors pràctiques entre els centres d’igual nivell assistencial i millorar el conjunt del sistema assistencial.

FONT: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

VIa edició del Curs sobre avaluació econòmica i política sociosanitària

Del 19 al 23 de  novembre de 2012 se celebrarà la VIa edició del  Curs sobre avaluació econòmica i política sociosanitària al Centre Sociosanitari i Residencial de la Vall Hebron de Barcelona, organitzat pel  Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb la col·laboració del PSICOST, la London School of Economics and Political Science, el Center for the Economics of Mental Health (Institute of Psychiatry & King’s College of London) i la Fundació CatalunyaCaixa. 

Aquest curs  pretén dotar l'alumne dels coneixements bàsics sobre l’economia de la  salut i la política sociosanitària amb un especial focus sobre l'assistència primària i la salut mental. Les capacitats  a desenvolupar  són saber  interpretar, dissenyar i dur a terme estudis d’economia de la salut orientats a política i gestió sociosanitària.

Podeu consultar el programa del curs aquí 

FONT: Fundació Sant Joan de Déu

III Workshop on Economics of Education: Improving Quality of Education

Els propers dies 12 i 13 de setembre l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) organitza el III Workshop on Economics of Education sota el títol Millorar la Qualitat de l’Educació, que tindrà lloc a la Facultat d’Economia i Empresa, de la Universitat de Barcelona. 

L'objectiu d'aquest taller és doble: d'una banda, establir i compartir la frontera del coneixement teòric i metodològic en l'anàlisi dels determinants de la qualitat educativa i de l’altra, oferir accés a una diversitat d'estudis aplicats en els quals s’hi utilitzen diferents metodologies.

La inscripció és oberta fins el dia 7 de setembre.

FONT: Institut d’Economia de Barcelona

Novetats sobre avaluació al món

Informe d’avaluació sobre gestió i funcionament de les demarcacions de costes per a la protecció del domini públic marítim-terrestre – AEVAL

L’ Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha publicat l’informe “Evaluación de la Gestión y Funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina”.


L’avaluació respon a la necessitat de "conèixer el grau de progrés assolit a Espanya en els treballs previs a la implantació de la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina així com les actuacions a desenvolupar per adaptar les Demarcacions de Costes als requeriments d'aquesta Directiva " i s’emmarca en l'Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible (EEDS), que explicita la necessitat que algunes de les seves polítiques hagin de ser avaluades per l'Agència anualment.

FONT: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)

El Regne Unit decreta l'obertura de dades d'investigacions i recerques acadèmiques finançades amb diner públic

Les investigacions acadèmiques finançades amb diners dels contribuents seran d'accés lliure al Regne Unit a partir de l'any 2014. Des d'aquesta data qualsevol persona, empresa, universitat o institució podrà consultar i descarregar qualsevol publicació acadèmica d’aquest tipus de forma totalment gratuïta, sigui quina sigui la seva finalitat. Un salt de notables dimensions per al món acadèmic, que pretén acostar-se a la ciutadania i incrementar el valor social de les investigacions i dels seus resultats, en general difícils d'aconseguir i, en moltes ocasions, amb preus prohibitius.

La mesura ha estat impulsada pel ministre britànic de Ciència i Universitat, David Willets, i compta amb el suport de professors i investigadors universitaris contraris al que consideren amplis marges de benefici de les revistes científiques. Tanmateix, alguns acadèmics han criticat l’elevat cost de la iniciativa, calculat en uns 50 milions de lliures a l'any (uns 67.900.000 d'euros), i el fet que es carregui al pressupost dedicat a la ciència. "Això podria menyscabar la qualitat de les investigacions públiques i reduir la seva quantitat", segons afirmava a la premsa anglesa algun dels acadèmics reticents amb la mesura. El ministre de Ciència i Universitats defensa que, en el pitjor dels casos, aquesta despesa suposarà l'1% del pressupost total destinat a la ciència. 

A dia d'avui cap país compta amb un servei lliure i gratuït de consulta d'articles acadèmics com el que intenta posar en marxa el govern britànic. Un dels pocs precedents es troba als Estats Units, però només afecta les investigacions finançades pel National Institute of Health. 

Més informació 

FONT: El Confidencial

 

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Els 10 passos proposats per NESTA per fer ús de l’evidència en la presa de decisions sobre polítiques públiques http://bit.ly/ziBhlE

Nova publicació de DFID (UK) que revisa dissenys disponibles per realitzar avaluacions d'impacte http://goo.gl/ei17A

Resultats d’una avaluació de l’impacte en els outcomes educatius de programes d’incentius i de formació del professorat http://goo.gl/e5DuP

Ensenyar ciència a l’escola de manera efectiva? Doneu una ullada als programes que funcionen http://goo.gl/A3Zmk

 

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Ciències socials - Investigació

  Handbook of emergent methods / Hesse-Biber, Sharlene Nagy, ed.; Leavy, Patricia, ed. .-- New York: Guilford Press, 2008. Ciències socials - Investigació ; Ciències socials - Metodologia
 

Desenvolupament econòmic - Projectes - Avaluació

  A Guide to assessing needs: essential tools for collecting information, making decisions, and achieving development results / Watkins, Ryan; West Meiers, Maurya; Visser, Yusra .-- Washington: The World Bank, 2011. Desenvolupament econòmic - Projectes - Avaluació ; Eficàcia organitzativa - Avaluació