Butlletí de novetats

Juliol - Agost, 2014

Novetats d’Ivàlua

El Govern aprova els nous estatuts d’Ivàlua

El dimarts 15 de juliol el Govern va aprovar els nous estatuts del Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua.  El text aprovat conclou la tramitació de la modificació que tenia per objecte adaptar el redactat del l’article 8.1.c) dels Estatuts a l’àmbit de competència de les unitats directives que integren actualment el Departament d’Economia i Coneixement. D'acord amb els nous Estatuts, el Departament d'Economia i Coneixement nomenarà com a vocals dos representants amb rang de secretari general o de director general de la mateixa conselleria.  Podeu consultar la nova composició del Consell Rector així com els nous estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 17 del mateix mes, al portal de recursos per a l’avaluació.

Avaluació i món local

Frederic Udina, president d’Ivàlua, ha publicat recentment un article a el Periódico arran de la Jornada sobre avaluació de polítiques i món local celebrada el passat mes de juliol al Palau Macaya de Barcelona, titulat “¿Com gastem els diners de tots?”. Aquest article explica  la importància que té el poder disposar de les eines i l’assessorament necessaris per donar als polítics i a les administracions que governen, les dades per planificar i avaluar les polítiques. El president també va explicar aquest i d’altres conceptes sobre l’avaluació de les polítiques públiques en una entrevista al programa 'L'illa de Robinson', a  El Punt Avui TV.

La Jornada sobre món local tindrà com a continuació un workshop per a ajuntaments que se celebrarà el  proper dia 2 d’octubre al mateix Palau Macaya de Barcelona. Podeu consultar el programa complet al portal de recursos per a l’avaluació.

“Workshop” per a ajuntaments sobre avaluació de polítiques públiques en l’àmbit local

El proper 2 d’octubre tindrà lloc al Palau Macaya de Barcelona un taller organitzat per Ivàlua en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”. Aquest taller  és la continuació d’una jornada oberta realitzada  el més de juliol que portava per títol L’Avaluació de Polítiques en l’àmbit local: una assignatura pendent per a la innovació social" que pretenia conèixer quines iniciatives sobre avaluació existeixen a nivell local a Catalunya, recollir quins són els principals reptes als que han de fer front els ajuntaments si volen avaluar un programa propi  i finalment presentar instruments que siguin de fàcil adopció per a qualsevol entitat local disposada a avaluar programes propis – com dissenyar programes basats en l’evidència i millorar la disponibilitat de dades.

Aquest taller haurà de servir per impulsar, de manera propera i intensiva amb un nombre limitat d’ajuntaments, l’avaluació de programes propis i, en definitiva, contribuir a que l’avaluació arreli en el dia a dia de la política local amb un enfocament eminentment pràctic.

Més informació

Cicle de Diàlegs-Palau Macaya: “Noves formes de filantropia i transformació social”

Ivàlua i l’Obra Social de “la Caixa” co-organitzen la propera tardor dins del Cicle de Diàlegs del Palau Macaya de Barcelona un diàleg que estarà dedicat a les noves formes de filantropia i transformació social i constarà de tres sessions els dies 13 i 27 d’octubre i 10 de novembre. El mes de desembre tindrà lloc un Seminari sota el títol “Noves formes de filantropia: aprenentatges i implicacions pràctiques”, amb l’objectiu de recollir les principals conclusions d’aquest diàleg  i traduir-les en forma d’implicacions i reflexions pràctiques per al context català.

Aquests  diàlegs tindran continuïtat el 2015, amb nous temes d’interès per a la reflexió, el debat i la participació.

Properament més informació i inscripcions a www.ivalua.cat

Novetats sobre avaluació a Catalunya

El sistema universitari català, un motor d'ocupabilitat diferencial

El president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Josep Joan Moreso, acompanyat pel president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Salvador Alemany, i el director de l'Agència, Martí Casadesús, han presentat els resultats del 5è estudi d'Inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes, que ha enquestat 17.337 graduats de les antigues titulacions de cicles (llicenciatures, diplomatures, etc.) i 1.426 titulats de doctorats.

La principal conclusió d'aquest estudi és que el sistema universitari català és un motor d'ocupabilitat diferencial perquè els estudis universitaris milloren la inserció laboral (taxa d'ocupació del 85% en el cas dels graduats en els antics cicles i 93% en els doctorats); redueixen el temps a trobar feina (en menys de 3 mesos el 77% dels graduats en antics cicles ja estaven ocupats); i garanteixen una millor retribució (la retribució mitjana dels graduats en antics cicles és de gairebé 1.900 euros bruts/mes, en el cas dels doctorats és superior). A més a més, el sistema universitari català aconsegueix millorar la valoració que fan els graduats de la formació rebuda, molt possiblement com a conseqüència de l'esforç que han fet les universitats per adaptar-se a l'Espai europeu d'educació superior, fent que més del 70% dels graduats i del 80% dels doctors diguin que repetirien els estudis si haguessin de començar de nou.

FONT:  Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Novetats sobre avaluació al món

La Comissió Europea fomenta la reutilització de les dades del sector públic

La Comissió Europea publica unes directrius per ajudar als Estats Membres a aplicar la Directiva revisada sobre la reutilització de la informació del sector públic que haurà de ser transposada a les legislacions nacionals abans del juliol de 2015. Les dades obertes  del sector públic es poden utilitzar com a base per a la creació de serveis i productes innovadors de valor afegit   que fomenten la inversió en els sectors basats en les dades.

FONT: Portal de administración electrónica

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

F.Udina al Periódico d'avui sobre la importància d'avaluar política pública '¿Cómo gastamos el dinero de todos?' https://twitter.com/Ivalua_Cat/status/492251479630434304/photo/1

Revisió sistemàtica de 115 avaluacions de polítiques educatives en països en vies de desenvolupament http://goo.gl/rkxF1G

Aprofitar l’oportunitat o com introduir avaluacions amb dissenys experimentals aleatoritzats en polítiques educatives http://goo.gl/QhRPgO

Com llegir resultats d’avaluacions educatives sense arribar massa ràpid a conclusions errònies? - via The Atlantic http://ves.cat/lHDW

Llegint una metanàlisi 'Improving learning in primary schools'. A tenir en compte per dissenyar polítiques educatives http://goo.gl/DSNNdr

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació d'impacte

  How Do We Know If a Program Made a Difference?: A Guide to Statistical Methods for Program Impact Evaluation / Lance, Peter M.; Guilkey, David K.; Hattori, Aiko; [et al.] .-- Chapel Hill, North Carolina: MEASURE Evaluation, 2014. Avaluació d'impacte