Butlletí de novetats

Juliol – Agost, 2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Jornades de tardor per a l’impuls de l’avaluació a Catalunya

Ivàlua organitza els mesos d’octubre i de novembre dues jornades que tenen l’objectiu comú d'estimular la pràctica de l’avaluació a Catalunya mitjançant la presentació d’experiències d’altres països del nostre entorn. 

La primera, dedicada a l’avaluació de les polítiques educatives, s’ha organitzat en col·laboració amb l’Obra Social de CatalunyaCaixa i el suport de la Fundació Jaume Bofill. Se celebrarà el 7 d’octubre amb el títol “Com avaluar l’efectivitat de les polítiques educatives? Perspectives, pràctiques i evidències internacionals . La jornada s’adreça a responsables polítics i tècnics de l’Administració educativa, membres de la comunitat escolar, investigadors especialitzats en Educació, entitats socials que ofereixen serveis educatius i agents econòmics i socials. L’objectiu és il·lustrar, de la mà d’experts internacionals de primer nivell,  què aporta l’avaluació a la millora dels sistemes educatius i de quines evidències es disposa sobre l’efectivitat de determinades intervencions educatives (programes d’educació inclusiva, experiències d’autonomia dels centres escolars, programes de millora de la qualitat docent...). 

La segona Jornada, dedicada a l’avaluació de programes del tercer sector social, s’ha organitzat en col·laboració amb la Fundació  “la Caixa” i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Se celebrarà el 3 de novembre amb el títol “Avaluació al tercer sector: situació actual i perspectives per a Catalunya. L’objectiu és mostrar l’evolució i pràctiques actuals de l’avaluació de programes del Tercer Sector a l’entorn europeu (Regne Unit, Països Baixos, França...) i inclourà també una taula de presentació de casos pràctics a Catalunya i País Basc.

Finalitza la primera edició del curs de formació en mètodes quantitatius per a l’avaluació

El 15 de juliol va finalitzar la primera edició del Curs de formació en mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques, amb una durada total de 32 hores.  

Hi han participat 23 alumnes, d’un total de 33 sol·licitants, amb la procedència següent: 

 • 11 responsables i tècnics de Departaments del Govern de la Generalitat (Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement, Governació i Relacions Institucionals, i Territori i Sostenibilitat).
 • 4 tècnics de diferents àrees de la Diputació de Barcelona.
 • 3 tècnics procedents d’ens locals (Consorci de Serveis Socials de Barcelona i Ajuntaments de Mataró i de Rubí).
 • 3 professors / investigadors d’universitats catalanes (UAB, UPF, UdG).
 • 2 analistes autònoms.

Han format part de l’equip docent Clara Riba, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, i tres analistes d’Ivàlua: Jaume Blasco, David Casado i Federico Todeschini. 

Atesa la bona acollida del curs, Ivàlua preveu organitzar una nova edició l’any 2012. 

Més informació

Disponibles a Internet informes de valoració d’activitats de formació d’Ivàlua

Des de l'1 de setembre es troben disponibles a www.ivalua.cat els informes següents, relatius a cursos de formació impartits per Ivàlua: 

Cursos de Formació de 2010:  

 

Cursos de Formació de 2011:

 

Al mateix web es poden trobar també informes previs, relatius a la valoració de les activitats de formació desenvolupades per Ivàlua l’any 2009.

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

AQU Catalunya posa en marxa l’accés a bases de dades d’inserció laboral de graduats

AQU Catalunya ha anunciat que dóna accés a la comunitat acadèmica i investigadora de les universitats catalanes a les bases de dades corresponents als quatre estudis d'inserció laboral duts a terme fins ara (2001, 2005, 2008 i 2011).

El procés, presentat a una Jornada celebrada  el 13 de juliol on també es van fer públics els resultats del darrer informe, vincula l’accés a la realització d’un projecte de recerca que ha de ser aprovat prèviament per l’AQU.

El termini per a la presentació de projectes per part de personal investigador interessat finalitza el mes de setembre.

Font: AQU Catalunya

Novetats sobre avaluació al món

Canvis en l’estratègia d’avaluació de l’Organització Internacional del Treball

El Consell d’Administració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el passat mes de març una nova política d’avaluació, sota el títol Results-based Strategies 2011-2015: Evaluation Strategy. Strengthening the use of evaluations”. Aquest document revisa i actualitza la política d’avaluació aprovada l’any 2005 per aquest organisme, i és el resultat d’una avaluació independent externa realitzada l’any 2010 sobre els resultats assolits en l’etapa prèvia. 

Els principis orientadors de l’estratègia i de les activitats d’avaluació es mantenen sense variacions: rendiment de comptes, transparència, aprenentatge organitzatiu i millora de la qualitat dels programes. També es manté una Unitat d’Avaluació Central –EVAL- creada l’any 2005. 

El repte principal de la nova estratègia és aconseguir una major aplicació dels resultats de l’avaluació en els processos de presa de decisions. Les variacions més significatives respecte el període anterior inclouen: l’ampliació de funcions del Evaluation Advisory Committee;  la implicació dels alts directius i del Consell d’Administració en la determinació de les prioritats d’avaluació i dels terminis i usos previstos per a cada avaluació d’alt nivell; l’elaboració i aprovació pel Consell d’Administració d’un Pla d’Avaluacions triennal, que es revisarà anualment; l’establiment de directrius metodològiques i organitzatives per a la realització de les avaluacions, i especialment de les d’impacte. El document recull també diverses línies d’actuació per al desenvolupament de capacitat interna avaluadora a la OIT, incloent la creació i dinamització de xarxes d’avaluadors interns i una millor gestió del coneixement. 

Font: Organització Internacional del Treball

AEVAL publica el seu informe general d’activitat de 2010

L’Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) ha publicat al seu web l’Informe General d’Activitat corresponent a l’any 2010. El document va ser aprovat pel Consell Rector de l’Agència el passat 16 de juny. 

Les avaluacions realitzades, que consten al document, no estan encara disponibles a Internet: 

 • Plan Español de Energías Renovables 2005 – 2010
 • Líneas ICO – PYME
 • Estrategia de Salud de Cuidados Paliativos
 • Programas de ayuda a la reindustrialización
 • Gestión y Funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la protección del dominio público marítimo
 • Programas de Vacaciones para Personas Mayores y Termalismo Social 

Font: AEVAL

Noves adquisicions del Centre de documentació

Ciències socials - Investigació - Metodologia

 

Mixed methods research: merging theory with practice / Hesse-Biber, Sharlene Nagy .-- New York: Guilford Press, 2010.

Ciències socials - Investigació - Metodologia

 

Sociologia de l'educació

 

Improving health and social cohesion through education .-- Paris: OECD, 2010.

Sociologia de l'educació ; Assistència mèdica - Avaluació