Butlletí de novetats

Juny,2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Presentació pública de l’avaluació del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques

El 28 de juny es va celebrar un seminari de presentació pública de l’avaluació del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 2008 – 2012, realitzada per Ivàlua l’any 2010 a petició del Departament d’Agricultura. 

L’acte, organitzat per Ivàlua amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi natural, es va celebrar a la Sala d’actes del Departament. 

Va obrir el seminari el Sr. Miquel Molins Elizalde, director general d’Agricultura i Ramaderia. Tot seguit Jaume Blasco, analista d’Ivàlua a càrrec de l’avaluació, en va presentar les principals conclusions i recomanacions de l’estudi. 

El programa i continguts de l’acte , junt amb l’informe complert de l’avaluació, un resum executiu i una nota breu, es poden consultar al portal de recursos per a l’avaluació.

Ivàlua a les xarxes socials

Ivàlua ha obert canals de comunicació a Twitter, Flickr i Slideshare, amb la finalitat de potenciar la difusió de continguts i notícies sobre l’avaluació de polítiques públiques a través de les xarxes socials. 

Mitjançant el compte de Twitter d’Ivàlua, iniciat a mitjans de juny, es poden seguir les principals novetats de l’actualitat internacional sobre avaluació de polítiques públiques i també l’activitat de l’Institut. 

A l’espai de Slideshare s’hi poden trobar totes les presentacions realitzades en jornades i seminaris organitzats per Ivàlua, així com presentacions institucionals d’Ivàlua exposades en actes externs.  

Mitjançant Flickr es pot conèixer l’equip i espais de l’Institut,  així com accedir a galeries d’imatges de jornades, seminaris i conferències que organitza Ivàlua.

Informació sobre organismes internacionals d’avaluació al portal de recursos per a l’avaluació

La secció d’enllaços d’interès del portal de recursos per a l’avaluació s’ha revisat i actualitzat. Els continguts s’han estructurat per tipus d’organisme d’avaluació: associacions professionals d’avaluació, organismes públics d’avaluació, altres organismes de rendició de comptes i altres enllaços d’interès. 

Les associacions professionals d’avaluació tenen com a objectiu fer-ne promoció i contribuir al seu desenvolupament en els contextos institucionals respectius. Treballen per a la millora dels mètodes i de la pràctica de l’avaluació i també per a l’establiment de regles ètiques i de procediments que permetin assegurar-ne la qualitat. Actualment existeixen societats d’avaluació d’àmbit supraestatal, estatal i regional.

Els organismes públics promotors de l’avaluació són aquells que, com Ivàlua, treballen en col·laboració amb les administracions públiques o altres organismes públics responsables d’impulsar polítiques i programes,  per fomentar la cultura de l’avaluació en els seus àmbits respectius. Aquests organismes poden també realitzar avaluacions, determinar quins programes seran avaluats o estar  implicats en activitats d’investigació sobre l’avaluació. S’hi inclouen unitats d’avaluació d’organismes multilaterals, àmbit on la funció d’avaluació està especialment desenvolupada.

En els nivells nacional, regional i local, normalment trobem organismes dedicats exclusivament a l’avaluació i/o a la seva promoció junt amb altres  que utilitzen l’avaluació entre altres eines de rendició de comptes i de millora de l’acció pública.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Dos investigadors de la UdG publiquen a Evaluation un article sobre indicadors culturals municipals

Els professors Anna Planas Lladó i Pere Soler Masó, del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, han publicat l’article “Design and application of a system of evaluation indicators for municipal cultural policies” a la revista Evaluation

Els autors revisen l’evolució de l’avaluació de les polítiques culturals a partir de l’aprovació de l’Agenda 21 de la Cultura l’any 2004, al IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, celebrat en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures celebrat a Barcelona.

Segons els autors, la publicació de l’Agenda 21 va donar lloc a un increment significatiu de les activitats d’avaluació de les polítiques públiques culturals. Tanmateix, malgrat el camí recorregut resten pendents reptes importants per a la consolidació de les polítiques culturals municipals. 

Al respecte, els autors proposen un sistema d’indicadors dirigit a gestors i directius públics interessats en l’avaluació de les polítiques culturals municipals. El sistema s’ha desenvolupat a partir de la revisió de la literatura existent sobre avaluació basada en indicadors, especialment a l’àmbit cultural. El sistema resultant ha estat validat per experts i testat mitjançant un estudi de cas. 

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Aprovada la nova política d’avaluació del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament

Els òrgans de govern del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) han aprovat una revisió de la política d’avaluació del Programa. Aquesta política té per objectiu l’establiment d’una base institucional comuna per a la funció d’avaluació del PNUD, que també s’aplica a programes i fons associats com ara el UNCDF (United Nations Capital Development Fund) i l’UNV (United Nations Volunteer programme).

La decisió s’emmarca en la resolució 59/250, de 2004, de l’Assemblea General de Nacions Unides, d’instaurar un sistema d’avaluació sistemàtica de l’impacte de les activitats de Nacions Unides en l’eradicació de la pobresa, el creixement econòmic i el desenvolupament sostenible dels països beneficiaris del programa.

Més informació

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació - Metodologia

 

Methodological advances in educational effectiveness research / Creemers, Bert; Kyriakides, Leonidas; Sammons, Pam .-- London: Routledge, 2010.

Avaluació - Metodologia

 

Investigació qualitativa

 

Qualitative research from start to finish / Yin, Robert K. .-- New York: Guilford Press, 2011.

Investigació qualitativa