Butlletí de novetats

Juny,2013

Novetats d’Ivàlua

Resultats de la Jornada Internacional "Els joves NINI: com evitar una generació perduda?"

El passat 27 de juny es va celebrar a l’Auditori CaixaForum de Barcelona la Jornada Internacional "Els joves NINI: com evitar una generació perduda?" , amb l’assistència de 296 persones provinents del sector públic, de l’acadèmia i el tercer sector, entre d’altres. La Jornada, organitzada per Ivàlua amb la col•laboració de l’Obra Social “la Caixa”, es va estructurar en quatre taules rodones i va ser presentada pel president d’Ivàlua, Josep M. Vallès, per Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”, i pel conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.

A la primera taula rodona, moderada pel professor d’Economia de la UPF Sergi Jiménez, els analistes d’Ivàlua Miquel Àngel Alegre i David Casado van caracteritzar la problemàtica dels NINI, tot distingint-ne diferents graus de vulnerabilitat i mostrant la incidència de l’entorn familiar, i en particular del nivell d’estudis dels pares. En aquesta taula es van presentar també els resultats preliminars de l’avaluació dels programes Noves Cases per a Nous Oficis i Suma’t, impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

La segona taula va mostrar diferents exemples de programes adreçats a aquest col•lectiu i els resultats de les seves avaluacions. En concret, Marc Gurgand - École d'Economie de Paris–, va presentar els resultats d’un experiment basat en la realització d’entrevistes entre tutors i pares d’alumnes amb baix rendiment acadèmic en el moment de finalitzar l’etapa d’educació obligatòria. L’avaluació va demostrar resultats positius en termes de reducció de l’abandonament i de les repeticions de curs, entre d’altres. Steffen Künn - Institute for the Study of Labour, Bonn-, va presentar el resultat d’una sèrie d’avaluacions de polítiques actives per a joves a Alemanya, concloent que aquelles consistents en formació i subsidis salarials demostren ser efectives, i no així els plans d’ocupació o job creation schemes.

La tercera taula rodona es va centrar en les experiències al continent americà, amb intervencions de Harry J. Holzer -Georgetown Public Policy Institute-, qui va oferir una visió panoràmica dels principals programes implementats als Estats Units i les principals “lliçons apreses” sobre la seva efectivitat, i Carme Pagès –Unitat de Mercats Laborals i Seguretat Social del Banc Interamericà de Desenvolupament- qui va fer el mateix per a la regió d’Amèrica Llatina i Carib.

La Jornada es va cloure amb una darrera taula rodona centrada en possibles intervencions preventives, amb presentacions a càrrec dels professors Sergi Jiménez, Manuel Bagüés (Universidad Carlos III) i Manfred Wallenborn (European Training Foundation).

Els materials de la Jornada estan disponibles al portal de recursos per a l’avaluació.

[Español]

 

Entrevista a Francesc Pedró sobre l’avaluació de les polítiques educatives, a "Avaluació per al bon govern"

Ja  podeu accedir als continguts del cinquè número de la revista electrònica "Avaluació per al bon govern", una publicació periòdica que vol facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les polítiques existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts, la revisió i síntesi d’articles especialment influents, etc.

A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes, la revista vol contribuir a desenvolupar la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya. 

En aquest número us presentem una entrevista a Francesc Pedró director de polítiques educatives i desenvolupament docent a la UNESCO, que ens parla de la complexitat de l'avaluació en les polítiques educatives.

[Español]

Finalitza el Curs intermedi d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques i s’obre la inscripció pel Curs d’introducció a l’avaluació econòmica

El proper 11 de juliol finalitza el Curs intermedi d’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques. Han format part de l’equip docent Robert Liñeira, professor associat del Departament de Ciència Política de la UAB, Jordi Muñoz, investigador post-doctoral Juan de la Cierva del mateix Departament i Guillem Rico investigador post-doctoral també a la UAB.

D’altra banda està ja oberta la inscripció al Curs d’introducció a l’avaluació econòmica, que se celebrarà els dies 15, 22, 29 d’octubre i  5 ,12, 19 novembre de 2013 en sessions de 5 hores, a Barcelona. Aquest curs va adreçat prioritàriament a professionals de les administracions locals, del tercer sector i del sector privat, atès que s’han fet dues edicions prèvies adreçades exclusivament a personal de l’Administració Generalitat.

Aquest curs té per objectiu introduir els conceptes i les metodologies de l'avaluació econòmica com una part de l'avaluació de polítiques públiques així com estudiar casos il·lustratius, amb una especial èmfasi a les anàlisis cost-efectivitat i cost-benefici i donar a conèixer l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social.

 Més informació

[Español]

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Presentació de l’informe de la Central de Resultats 2012: àmbits hospitalari i sociosanitari

El proper 11 de juliol es presentarà a Barcelona l’informe de la Central de Resultats 2012: àmbits hospitalari i sociosanitari. La Central de Resultats és un instrument de referència per al sistema de salut per mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l'àmbit de l'assistència sanitària, pels diferents agents que conformen el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

Durant aquesta jornada es presentaran els resultats dels hospitals d’aguts del SISCAT i, per primera vegada, els resultats de l’informe de l'àmbit sociosanitari.

Participaran a l’acte, entre d'altres, l'Hble. Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut, i el Sr. Tim Baker, chief executive officer de l’organització britànica Dr. Foster Intelligence, que impartirà una conferència sobre el paper que juga la seva organització en el si del sistema britànic de salut, com també el repte que suposa el benchmarking i l’avaluació de dades entre diferents centres i països.  

El programa complet de l'acte el trobareu a l’adreça http://bit.ly/17l5db7, als llocs web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya http://observatorisalut.gencat.cat i de la mateixa Agència www.aatrm.net

FONT: Canal Salut

[Español]

I Jornada de Govern Obert de Terrassa

Terrassa va acollir el passat 20 de juny l’Open Government Day una jornada sobre govern obert, on diversos experts de l’administració pública i d’empreses líders del sector van reflexionar al voltant de l’open data i la transparència. El programa de la Jornada incloïa diverses ponències i taules de debat sobre experiències existents en transparència i dades obertes i sobre les diferents visions tecnològiques en referència a big data.

Més informació:  http://ogovday.terrassa.cat

[Español]

Novetats sobre avaluació al món

Avaluació de l’administració electrònica a la Unió Europea

La Comissió Europea ha publicat els resultats de la seva anàlisi periòdica comparativa del desenvolupament de l'Administració Electrònica a la Unió Europea i Estats Associats. En aquesta edició  (la desena)  l’estudi no s'ha centrat només en l'anàlisi de disponibilitat dels serveis bàsics sinó en la capacitat de les administracions dels diferents països per atendre les necessitats concretes dels ciutadans mitjançant l'Administració Electrònica.

A més de la facilitat d'ús, s'han avaluat, entre altres, els següents aspectes de l'Administració Electrònica de cada Estat membre: necessitats del ciutadà, disponibilitat dels serveis en línia, preferència pel canal electrònic, efectivitat dels serveis i capacitat per proporcionar serveis públics a través d'Internet. Espanya se situa per sobre de la mitjana comunitària en tots aquests àmbits. Sobretot pel que fa  a la disponibilitat dels serveis i l'especial atenció en les necessitats dels usuaris. En l'àmbit de la disponibilitat dels serveis Espanya  és líder mentre que se situa en tercera posició en les necessitats enfocades a l’usuari.

FONT: Portal de administración electrónica

[Español]

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

La importància de les dades administratives per l’avaluació via World Bank http://goo.gl/yQXcf

Les normes d’estil del Department of Work and Pensions (UK) per fer informes http://bit.ly/12faiKq

15 suggeriments per perdre la por a l’avaluació d’impacte via The Guardian http://goo.gl/eZSsi

Does expanding school choice increase segregation? Via Brookings bit.ly/18LkP6D

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Program evaluation and performance measurement: an introduction to practice / McDavid, James C.; Huse, Irene; Hawthorn, Laura R.L. .-- Thousand Oaks, California: Sage, 2013. Avaluació
 

Visualització de la informació

  Show me the numbers: designing tables and graphs to enlighten / Few, Stephen .-- Burlingame, California: Analytics Press, 2012. Visualització de la informació