Butlletí de novetats

Maig,2016

Novetats d’Ivàlua

Ivàlua publica una guia introductòria sobre l’avaluació econòmica en l'àmbit de les polítiques de justícia

En el marc de la col•lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la Guia pràctica 14. L'avaluació econòmica en l'àmbit de les polítiques de justícia. Una guia introductòria, redactada per Ramon Sabes-Figuera, analista  d’Ivàlua.  Aquesta guia té l’objectiu de presentar d’una forma introductòria i pràctica la tècnica de l’avaluació econòmica, focalitzant-ne l’ús en l’àmbit de les polítiques de justícia.

Us la podeu descarregar gratuïtament des del web d’Ivàlua, en català i castellà. Esperem que us resulti interessant i us animem a conèixer i seguir la col•lecció de Guies pràctiques Ivàlua.

Presentat el tercer número de la sèrie “Què funciona en educació”

El passat 25 de maig la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua, van presentar el tercer número de la sèrie Què funciona en educació? en un acte celebrat al Palau Macaya de Barcelona. En aquesta ocasió es va tractar d’un monogràfic sobre la utilitat dels programes d’estiu per millorar els aprenentatges i els resultats educatius dels alumnes.  Miquel Àngel Alegre, autor de l’estudi, va presentar la publicació. L’obertura de l’acte va anar a càrrec de Marc Balaguer, director d’Ivàlua . Posteriorment van participar també en el debat  Mireia Civís, doctora en pedagogia i professora de la Blanquerna - Universitat Ramon Llull; Paco Estellés, vocal de la Federació d'entitats d'atenció a la infància i l'adolescència (FEDAIA) i responsable de les Plataformes d'Educació Social de Salesians; Miquel Àngel Essomba, comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona i Jesús Vilar, membre de l’equip de direcció científica CaixaProInfància, membre del Comitè permanent de l’Observatori dels Drets de la Infància de la Generalitat de Catalunya i professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés,  moderats per Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill.

 

El moviment “què funciona” irromp en el món de l’educació amb un objectiu clar: promoure polítiques i pràctiques educatives basades en l’evidència.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Presentat el segon Informe sobre l'estat de la integració de les persones immigrades a Catalunya

El passat 25 de maig es va presentar el segon Informe sobre l'estat de la integració de les persones immigrades a Catalunya en un acte on es van analitzar  les conclusions de l'informe, en una taula rodona amb l'equip investigador que ha intervingut en la seva elaboració, on hi va participar  Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, parlant del treball “L’accés de l’alumnat estranger a l’educació pre i postobligatòria: llums i ombres “.

Els objectius de l’informe són el de poder proporcionar una visió panoràmica estadística sobre la immigració estrangera a Catalunya; fomentar el coneixement comparat  mitjançant la selecció d’uns indicadors emprats per la Comissió Europea i el Consell  d’Europa en altres  territoris europeus; identificar espais de millora en el  marc de les polítiques públiques d’acollida i integració, mitjançant  les aportacions de les administracions locals, les entitats de la societat civil i persones expertes en diferents àmbits i finalment facilitar  el debat públic sobre la integració de les persones immigrades i d’origen immigrant a la  societat catalana.

Podeu consultar el text complet de l’informe així com el resum executiu en aquest enllaç.

FONT: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Publicat el Manual d'avaluació de projectes i programes educatius

El número 35 de la col·lecció 'Documents' és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius.

El que es pretén  és donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions dels centres i al professorat en general perquè puguin emprar uns instruments que els permetin veure si el projecte en qüestió té raó de ser, està ben dissenyat i assoleix les millores previstes amb un nivell d'impacte favorable.

Per tal de proposar exemples concrets i entenedors, s'ha utilitzat l'avaluació del projecte Apadrinem el nostre patrimoni, aplicat el curs 2014-2015.

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Novetats sobre avaluació al món

Moving Beyond GDP: New Regional Social Progress Index

S'ha presentat, per sotmetre-ho a l’opinió del púbic, el projecte d'Índex de Progrés Social Regional que té per funció mesurar  el progrés social de 272 regions europees, en combinació amb les mesures tradicionals de progrés econòmic. L'índex puntua  en una escala de 0 a 100 el resultat  absolut en cadascun dels 50 indicadors inclosos per mesurar els components de l'índex. Així mateix,  reflecteix els punts forts i febles de regions amb uns resultats econòmics similars.

Més informació >>

FONT: Comissió Europea. InfoRegio

The Campbell Collaboration

La  Campbell Collaboration amplia la seva sèrie de Plain Language summaries of systematics reviews. Aquesta iniciativa pretén fer accessible l’evidència resultant d’una revisió sistemàtica de la literatura pel públic en general. Com a exemple, podeu donar una ullada a com el suport individualitzat a petites i mitjanes empreses millora el seu rendiment a curt i mitjà termini.  

FONT: The Campbell Collaboration

Nou policy hub de la Mathematika Policy Research

Mathematika Policy research obre un policy hub titulat ‘Toward a More Effective Criminal Justice System’, el qual pretén posar a disposició del lector tota la feina realitzada a l’institut per tal de millorar el sistema criminal nord americà.

FONT: Mathematika Policy Research

Nova publicació sobre avaluació de programes d’educació

Com podem millorar de manera efectiva les nostres escoles? Una bona opció, és  veure quins programes avaluats de manera rigorosa s’han mostrat efectius a nivell internacional. MDRC ens ho posa fàcil en aquest sentit: en aquesta publicació breu ‘Findings on School Improvement Strategies’, ens presenta programes com ‘Small Schools of Choice’ o ‘Communities In Schools’.

FONT: MDRC

Què funciona per tal que l’evidència es faci servir en el disseny de polítiques públiques?

Una nova revisió sistemàtica d' EPPI - Centre a l 'Institute of Education ens dóna la resposta. Aquesta revisió sistemàtica aporta com a element innovador propostes concretes d’acció que incrementen la probabilitat d’incorporació de l’evidència científica en el dia a dia de l’elaboració d’una política pública. Més concretament, s’assenyala que intervencions senzilles i  ben definides tenen una probabilitat d’èxit major que aquelles amb un grau de complexitat elevat.

FONT: EPPI – Centre

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Entrevista a Frederic Udina, director @Idescat i president @Ivalua_Cat, al @diariARA

@MachusSanPio presenta #ActivatPerLaSalutMental a #ICIC16: itinerari integrat d'atenció en salut mental @salutcat

F. Udina and F. Todeschini @Ivalua_Cat ready for #IGL16 at @nesta_uk ‘Making Innovation and Growth Policy Work’ http://bit.ly/1UWyJgF

F.Todeschini adds comment at @IGLglobal #IGL16: "Good evaluations are evaluations that convince who ex ante was against their conclusions"

Inicia la seva intervenció Miquel Àngel Alegre #EduEvidències @Ivalua_Cat amb la @FundacioBofill

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Estadística

  An Introduction to R for spatial analysis and mapping / Brunsdon, Chris; Comber, Lex .-- London: Sage, 2015. Estadística