Butlletí de novetats

Març,2013

Novetats d’Ivàlua

Aprovació del Pla de treball per 2013 i de la Memòria d’activitats de 2012

El Consell Rector d’Ivàlua va aprovar el passat 20 de març la proposta de  Pla de treball per 2013, que s’inscriu en el marc estratègic 2012–2014 aprovat pel mateix òrgan ara fa un any.

En línia amb les polítiques d’impuls de l’avaluació adoptades pels països amb més tradició avaluadora, el Pla manté i potencia les activitats orientades a promoure la cultura de l’avaluació entre les administracions públiques i el sector social a Catalunya; a generar capacitat tècnica interna en aquest àmbit; a incentivar i a realitzar directament avaluacions d’impacte i econòmiques, i a difondre les evidències que derivin d’avaluacions pròpies i externes, per fomentar el seu ús per part de les administracions i del tercer sector.

El Pla contempla, entre d’altres, actuacions d’avaluació de polítiques actives d’ocupació, de polítiques educatives i de polítiques socials. S’incrementa l’oferta de formació de l’Institut, que inclou nous cursos sobre anàlisi de dades, avaluació experimental i avaluació econòmica, i també l’edició de guies pràctiques i de nous recursos sobre avaluació. Així mateix, l’Institut preveu organitzar dues jornades internacionals, una sobre els programes “de segona oportunitat” per a joves aturats amb un baix nivell d’estudis, i una altra sobre la innovació en les polítiques públiques i el rol que hi pot jugar l’avaluació experimental.

És de destacar l’increment previst d’activitats en l’àmbit local, així com el suport de l’Obra Social “la Caixa” per a les activitats de formació, de producció i difusió previstes.

D’altra banda, el Consell Rector va aprovar també la Memòria d’activitats 2012 de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu.

Visita d’una delegació del Parlament del Marroc, dels governs regionals i de l’Associació Marroquina d’Avaluació

Els dies 25 i 26 de març, Ivàlua ha acollit una visita d’estudis a Barcelona d’una delegació marroquí integrada per diputats del Parlament, presidents de consells regionals i acadèmics membres de l’Association Marocaine de l’Évaluation. L’objectiu de la visita ha estat conèixer de primera mà l’estratègia i els mecanismes d’impuls de l’avaluació a Catalunya i el marc institucional en què aquesta es desenvolupa, amb vistes al seu desenvolupament al Marroc.

El primer dia la delegació ha estat rebuda pel director general de Cooperació al Desenvolupament del Departament de la Presidència de la Generalitat, Carles Llorens. Posteriorment, el grup ha mantingut una trobada amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. A continuació, els representants marroquins han visitat la Sindicatura de Comptes, on el síndic major, Jaume Amat i el síndic Andreu Morillas els han presentat la institució.

El segon dia s’ha dedicat a conèixer l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques i les principals activitats realitzades des de la posada en marxa de l’Institut, l’any 2008. Posteriorment la delegació s’ha desplaçat al Servei d’Ocupació de Catalunya, on s’ha celebrat una trobada amb el director, Joan Aregio, per conèixer les funcions i els principals programes de l’organisme, així com les seves activitats d’anàlisi d’avaluació.

La visita d’estudis s’emmarca en la recent reforma de la Constitució del Marroc, la qual consagra el principi de regionalització en el marc d’una organització territorial descentralitzada i inclou disposicions relatives a l’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit estatal i regional. En aquest marc, a finals de 2012  Ivàlua i l’Associació Marroquina d’Avaluació van iniciar una línia de col·laboració institucional, amb la participació de l’Institut a la Semaine Marocaine de l’Évaluation, celebrada a Rabat a finals d’octubre i a una jornada prèvia sobre experiències regionals d’impuls de l’avaluació, també a Rabat.

Disponibles a Internet informes de valoració d’activitats de formació d’Ivàlua

Ja es troba disponible a www.ivalua.cat  l’informe de valoració relatiu al Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques 2012 impartit per Ivàlua. Al mateix web es poden trobar també informes previs, relatius a la valoració de les activitats de formació desenvolupades per Ivàlua els anys 2009, 2010 i 2011.

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Ensenyament presenta els resultats de l’avaluació de competències de 4rt d’ESO

El 21 de març, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va presentar els resultats de l’avaluació de competències bàsiques dels alumnes de 4rt d’ESO que es van realitzar el passat mes de febrer.

Les puntuacions mitjanes obtingudes en les competències avaluades són 76,6 en el cas de llengua catalana; 76 en el cas de llengua castellana, 69,8 en el cas de llengua anglesa (com a primera llengua estrangera) i 68,3 en matemàtiques.  En paraules de la Consellera, aquests resultats –encara no publicats- evidencien una millora global amb relació als obtinguts el 2012. En concret, es va destacar l’increment de 62,9 a 70,8 en la puntuació de l’expressió escrita en català i de 64 a 68,3 en matemàtiques. També, una major convergència de resultats entre els centres públics i els privats, i entre nois i noies.

Tanmateix, malgrat les millores registrades es va constatar també que en matemàtiques i en anglès encara no s’arriba a la puntuació mitjana de 70 que es considera a efectes d’assoliment de la competència.

L’avaluació de l’educació secundària obligatòria s’ha realitzat per segon any consecutiu a un total de 60.198 alumnes de 4rt d’ESO de tots els centres catalans i avalua les competències en finalitzar l’etapa obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera –anglès i francès- i matemàtiques.

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

El Regne Unit anuncia la creació d’una xarxa de centres “What Works”

El Cabinet Office del Govern del Regne Unit ha publicat el mes de març un informe sobre la creació d’una xarxa de centres de recerca que tindran per missió sistematitzar i difondre les evidències disponibles sobre l’efectivitat de les polítiques socials.

Més concretament, es preveu la creació de quatre centres que treballaran, respectivament, al voltant dels programes de primera infància, de creixement econòmic local, de reducció de la criminalitat i de millora del benestar en el procés d’envelliment. Aquests quatre centres se sumaran a dos ja existents, centrats en polítiques de salut –el National Institute for Clinical and Health Excellence (NICE)- i en polítiques educatives –la Education Endowment Foundation (EEF).

La creació de la xarxa de centres “What Works” per part del Cabinet Office respon a la importància que tradicionalment ha atorgat el Govern del Regne Unit a l’avaluació de l’efectivitat de les polítiques públiques, i a la intensificació que ha registrat el seu ús en els darrers anys arrel de la crisi econòmica i de les restriccions aplicades als pressupostos públics.

Més informació

Ordenança sobre transparència i lliure accés a la informació de l’Ajuntament de Saragossa

El Govern municipal de Saragossa ha aprovat un projecte d’ordenança de transparència, i es converteix així en una de les primeres ciutats espanyoles a implantar una normativa d’aquest tipus, que utilitzarà el web municipal com a principal eina per a la seva gestió. Algunes de les primeres dades que es faran públiques són les  retribucions de consellers i del personal municipal, les subvencions i convenis municipals, les factures municipals, a partir d’un determinat llindar econòmic, els informes trimestrals de factures pendents i contractes, entre d’altres.

 

Més informació

Aprovat el Pla d’Acció Anual de l’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)

S’ha aprovat el Pla d'acció anual 2013 de l’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), que recull, entre altres activitats, les avaluacions següents:

  • Avaluació del Pla de Mesures per a la Millora dels Serveis de Sanitat Exterior
  • Avaluació de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica 2004 – 2012.
  • Avaluació dels ajuts de l’Estat amb finalitat regional, incloent l’avaluació del disseny, implementació i resultats de diferents instruments de caire horitzontal en l’anàlisi de possibles solapaments i dèficits de coordinació tant a l’Administració General de l’Estat com entre nivells de Govern.
  • Avaluació de la qualitat del servei prestat pels Centres de Vacunació Internacional.

Més informació del Pla d’Acció de 2013

 

 

 

 

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Article de B. Goldacre sobre generar evidència al món educatiu http://ves.cat/dPlf

Esther Dufflo rep el premi Dan David 2013 per l’èxit dels seus experiments socials en reduir la pobresa http://ves.cat/dMJT

 Bicentenari del naixement de John Snow, pioner en utilitzar l’avaluació rigorosa per a la presa de decisions http://ves.cat/dMSa

Evaluation Conclave 2013 http://bit.ly/Vf5tkM : ja podem visionar les sessions plenàries a http://goo.gl/LmEQ4

Article al NYT i paper a The Economic Journal sobre l’impacte de la immigració qualificada en la innovació http://ves.cat/duuU

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Assistència social - Avaluació

  Finding and evaluating evidence: systematic reviews and evidence-based practice / Bronson, Denise E.; Davis, Tamara S. .-- New York: Oxford University Press, 2012. Assistència social - Avaluació ; Avaluació - Metodologia
 

Ciències socials - Metodologia

  Field experiments: design, analysis, and interpretation / Gerber, Alan S.; Green; Donald P. .-- New York: W.W.Norton and Company, 2012. Ciències socials - Metodologia