Butlletí de novetats

Març,2014

Novetats d’Ivàlua

Formació Ivàlua 2014

Ivàlua ha iniciat la difusió de l’oferta de cursos en mètodes i tècniques d’avaluació de polítiques públiques per a l’any 2014  i ha obert el període d’inscripció al Cicle d'Introducció a l'Avaluació, que s’organitza per sisè any consecutiu.

L’Institut oferirà aquest any una nova edició del curs d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (nivell I) i una altra de mètodes qualitatius per a l’avaluació, iniciats l’any 2011 amb molt bona acollida. Així mateix, el 2014 es preveu completar l’oferta de formació tècnica amb un curs d’introducció a l’avaluació econòmica.

La formació que ofereix l’Institut respon a l’objectiu de promoure la pràctica sistemàtica de l’avaluació de polítiques públiques i programes socials a Catalunya. Amb aquesta finalitat, els cursos pretenen sensibilitzar i capacitar tècnicament responsables i tècnics d’administracions públiques (Generalitat, administracions locals, corporacions...) i d’entitats privades sense ànim de lucre (fundacions, associacions, entitats del tercer sector...) que persegueixin finalitats d’interès públic.

La formació està oberta també a la participació de personal investigador de les universitats i centres de recerca  i a professionals del sector empresarial (empresa, serveis d'estudis, consultoria, etc.) que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

Seminari de presentació de l’informe d’Avaluació dels programes de qualificació professional inicial

El passat 17 de març, es va celebrar un Seminari de presentació de l’informe d‘Avaluació dels programes de qualificació professional inicial (PQPI), una avaluació realitzada per Ivàlua a petició del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’acte organitzat per l’Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte, es  va celebrar a la seu del mateix Ministerio, a Madrid.

David Casado, analista d’Ivàlua i coordinador de l’avaluació al costat de Jaume Blasco, va presentar les principals conclusions i recomanacions de l’estudi. 

El programa i continguts de l’acte, junt amb l’informe complet de l’avaluació, es poden consultar al portal de recursos per a l’avaluació

Nou article a la revista “European Journal of Education”

El número de març de la revista European Journal of Education, un monogràfic sota el títol “Global University Rankings. A Critical Assessment” publica un article titulat “Youth Education Attainment and Participation in Europe: the role of contextual factors and the scope of education policy”, elaborat per Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, juntament amb Ricard Benito.

Aquest article examina com certs factors contextuals expliquen els nivells d'assoliment educatiu i la participació entre els joves de 30 països europeus, i l’abast de la política educativa quan es tracta d'aquests temes.

Més informació

 

 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Anàlisi del rendiment acadèmic a l'ensenyament obligatori de Catalunya

S’ha publicat recentment un nou volum de la col·lecció “Documents” del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu focalitzat en l’anàlisi de l’educació secundària obligatòria en una cohort d’alumnes. Les dades obtingudes fan referència només a la informació referida a tot aquell alumnat de la promoció (cohort) que s’ha graduat sense repetir i que forma part de la mostra experimental de l'estudi.

És la primera part d’una recerca sobre l’evolució del rendiment escolar a l’ensenyament obligatori i caldrà esperar a la segona part d’aquest estudi, que es publicarà en un altre número de la col·lecció, per conèixer amb més concreció quina ha estat l’evolució acadèmica de tota la promoció d'alumnat que va començar primer d'ESO durant el curs 2009-2010, és a dir, l'alumnat repetidor que s’ha graduat, l'alumnat no repetidor que s’ha graduat en un altre centre i més dades complementàries que donin tota la informació sobre l’alumnat de la mostra.

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Taller sobre ús de les dades

L'Open Knowledge Foundation, ha organitzat del  24 al 27 d'abril de 2014, les IIes Jornades de Periodisme de Dades i Open Data. L'esdeveniment tindrà lloc simultàniament a Barcelona (CCCB + Facultat de Comunicació Blanquerna) i a Madrid (MediaLab Prado).

En aquesta edició, David Casado y  Federico Todeschini, analistes d’Ivàlua, participaran al taller "El dardo en el dato: ¿Dos y dos son siempre cuatro?", que tindrà lloc el dissabte 26 d’abril a les 6 de la tarda a la Facultat de Comunicació Blanquerna.

FONT: Open Knowledge Foundation

Més informació sobre els tallers  

Estudi FESABID “El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas”

A principis d’any es va fer  públic un informe impulsat per FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) que aporta dades sobre el rendiment econòmic de les biblioteques a Espanya.

Un dels objectius d’aquest Estudi ha estat “mostrar i demostrar”, amb dades basades en evidències i no en percepcions, el valor que els serveis d’informació i les biblioteques, aporten a la societat i a l’economia nacional. Són servicis públics, que no són un  centre de despesa sinó una inversió rentable tant en l’àmbit econòmic, com en el retorn que rep la societat, en el seu conjunt, com a conseqüència d’aquesta inversió. Podeu consultar l’informe complet al web del FESABID.

FONT: FESABID; Observatori COBDC

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Bbdd avaluacions IZA combina registres admin. i enquestes per poder avaluar correctament progr. orientació laboral http://ves.cat/jhw6

La relació entre outcomes, indicadors, mesures i objectius d’un programa. Guia pràctica via IES http://goo.gl/sTaEC7

Un article ens explica quin és l’impacte a llarg terme de les intervencions intensives de reforç a la lectura http://goo.gl/O0lPJ4

Tres formes sobre com el sector públic pot anar més enllà dels dissenys experimentals purs, via FSG http://goo.gl/f9E5e9

Ja es troba disponible la ponència de David Casado sobre avaluació de #PCPI a #educaINEE @educaINEE: http://goo.gl/yaSgDM

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Emprenedoria - Política governamental

  The Entreprenurial state: debunking public vs private sector myths / Mazzucato, Mariana .-- London: Anthem Press, 2013. Emprenedoria - Política governamental