Butlletí de novetats

Març,2015

Novetats d’Ivàlua

Diàlegs Ivàlua-Macaya sobre política i coneixement

El proper dimecres 15 d’abril tindrà lloc al Palau Macaya el darrer diàleg del Cicle de diàlegs sobre política i coneixement, organitzats per Ivàlua i el Palau Macaya. Aquest tercer diàleg portarà per títol “Com imbricar el coneixement en la política: experiències internacionals” i comptarà amb la participació de Joachim Möller, director de l’lnstitute for Employment Research del Govern Federal d’Alemanya i Tom Gash, director de Recerca de l’Institute for Government de UK, moderats per Jacint Jordana, director de l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) i catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Podeu consultar els vídeos i materials dels dos primers diàlegs en aquest enllaç

Més informació i inscripcions >>

Nova publicació i vídeo resum del Seminari “Noves formes de filantropia: aprenentatges i implicacions pràctiques”

Recentment s’ha publicat el document que recull les conclusions del seminari “Noves formes de filantropia: aprenentatges i implicacions pràctiques”, i el vídeo resum  del mateix seminari, organitzat per Ivàlua i el Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”, el passat mes de desembre.

El propòsit general d’aquest seminari era recollir les principals reflexions del cicle de debats “Noves formes de filantropia i transformació social: es pot compaginar l’interès privat amb l’interès públic?”, i traduir-les en forma de conclusions i recomanacions en el context català.

De forma més específica, els objectius del seminari eren bàsicament dos:

  • Reflexionar sobre els reptes principals que té plantejats l’activitat filantròpica avui dia i a casa nostra, tant amb relació al seu propi funcionament com en la seva interacció amb la política pública.
  • Establir un conjunt de recomanacions i propostes d’acció encarades a abordar els reptes detectats.

Aquest és un document de propostes que pot ser d’interès tant per a filantrops i organitzacions filantròpiques com per a persones vinculades amb entitats sense afany de lucre, diferents nivells de l’administració pública, i  experts de l’àmbit acadèmic i de la consultoria i dels àmbits tant social, cultural, educatiu, científic com ambiental, cooperació etc.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Presentació del Baròmetre sanitari de Catalunya 2014 i dels resultats del Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut

El Baròmetre sanitari de Catalunya, que anualment recull la valoració de la població sobre l’assistència sanitària a Catalunya (tant de la població usuària com de la no usuària), conclou que la valoració dels serveis sanitaris a Catalunya se situa a prop del notable, amb una nota de 6,82, xifra que suposa el manteniment de la qualificació atorgada els dos darrers anys. El Baròmetre sanitari mostra que aquesta valoració millora fins a 7,33 entre el grup de persones de 65 anys o més.

Aquest estudi revela també que més de la meitat dels enquestats considera que l’atenció sanitària a Catalunya és bona o molt bona, i que el servei més ben valorat és l’atenció primària –puntuada amb un 7,14–, seguida de l’atenció hospitalària i de les urgències. Aquests resultats corroboren els objectius marcats al Pla de salut de Catalunya 2011-2015 en l’aposta per consolidar els serveis d’atenció primària.

Pel que fa als aspectes més ben valorats, els enquestats situen en primer lloc el tracte rebut per part del personal sanitari, amb una nota d’un 8,16, seguit de la proximitat del centre i la confiança i seguretat que transmet el personal mèdic.

FONT:  Sala de Premsa. Generalitat de Catalunya

Novetats sobre avaluació al món

Publicat l’Acord pel que s’aproven els programes i polítiques públiques que seran objecte d’avaluació per AEVAL i el Pla d’Acció Anual 2015

S’ha publicat recentment al BOE l’Acord pel que s’aproven els programes i polítiques públiques que seran objecte d’avaluació per l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis 2015, aprovat pel Consell de Ministres el passat mes de gener.

Al Pla aprovat s'hi determinen l’abast de cadascuna  de les avaluacions, els terminis per a la seva execució i la unitat administrativa de la pròpia Agència encarregada de la seva execució.

Les avaluacions contingudes al Pla de Treball 2015 incideixen en polítiques orientades a la dinamització econòmica que, en algun cas, a la vegada, es relacionen amb actuacions desenvolupades per l'Administració General de l'Estat relacionades amb polítiques internes de reforma i racionalització i modernització de les seves estructures, recursos i processos, així com  processos d'avaluació de polítiques públiques contemplats en convenis de col·laboració subscrits entre la pròpia Agència i les Comunitats Autònomes.

També està disponible al web de l’Agència el Pla d’Acció Anual de 2015.

 FONT:  AEVAL  (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios)

Data Access and Re-Use Policies (DARUP) Workshop Report: priorities for 2015

En els darrers anys la Comissió Europea i els Estats membres de la UE han realitzat inversions considerables per tal de crear una infraestructura electrònica paneuropea que pugui donar suport a múltiples col•lectius científics.

La proliferació de dades, cada vegada més ràpida i sustentada en nous i potents instruments científics, tècniques de simulació i la digitalització de recursos, ha estat el catalitzador de l’increment dels esforços i les inversions.

El projecte europeu EUDAT, té l’objectiu de resoldre aquests reptes i d’aprofitar les noves oportunitats aplicant la seva visió de futur relativa a una infraestructura col•laborativa de dades.

Recentment s’ha publicat el Data Access and Re-Use Policies Workshop Report: priorities for 2015, un informe que recull el treball del taller DARUP celebrat a Roma el passat mes de novembre, per avançar en la definició de polítiques per als possibles usuaris de les infraestructures de dades, tant els "proveïdors de dades" - que necessiten saber com es faran accessibles les seves dades - i els "consumidors de dades" - que necessiten saber sobre l'accés o reutilització i restriccions abans de començar a treballar amb qualsevol de les dades.

 

FONT: EUDAT

 

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Vídeo Premis Educaweb http://bit.ly/1CH17Jl  Ivàlua, Menció Especial Enric Renau i Permanyer 2014

Entrevista president @Ivalua_Cat i director @idescat F.Udina sobre Avaluació Polítiques Púb. http://bit.ly/18Grmn2  @DipuBcn Jornada #xodel

“La presa de decisions del Legislatiu: què determina el vot del diputat?” #PolíticaiConeixement

“La presa de decisions a l’Executiu: política, polítiques o Sir Humphrey”. #PolíticaiConeixement

“Les decisions als aparells dels Partits: la racionalitat contra la lògica electoral?” #PolíticaiConeixement

Influència de la Premsa en la formació de l’agenda:per què els diaris mai parlen de polítiques en la secció de política?#PolíticaiConeixement

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació - Metodologia

  Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / Creswell, John W. .-- Los Angeles: Sage Publications, 2014. Avaluació - Metodologia ; Ciències socials - Metodologia