Butlletí de novetats

Novembre,2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

221 assistents a la Jornada sobre avaluació de programes del Tercer Sector Social

El 3 de novembre es va celebrar a l’Auditori CaixaForum la Jornada Avaluació de programes del Tercer Sector Social: visió internacional i perspectives per a Catalunya, amb l’assistència de 221 persones provinents del propi sector, del món acadèmic i de les administracions públiques. La Jornada, organitzada per Ivàlua, la Fundació “la Caixa” i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, es va estructurar en una ponència principal i dues taules rodones. La ponència principal, a càrrec de la Dra. Jean Ellis, va mostrar l’evolució de l’avaluació a les entitats del tercer sector social al llarg dels darrers 30 anys i la situació actual, molt marcada per la crisi econòmica i la pressió per conèixer els efectes dels programes socials que es financen amb fons públics. La segona taula va mostrar experiències dels Països Baixos –a càrrec de Lisa Jordan, directora de la Fundació Bernard Van Leer - i França – a càrrec de Florence Brunet, de FORS Recherche Social-. En aquesta taula es va emfasitzar el rol d’innovació, experimentació i transferència d’experiències d’èxit al sector públic que poden jugar els grans donants privats, i la necessitat d’utilitzar mètodes rigorosos d’avaluació que serveixin no només als finançadors dels programes, sinó a les pròpies entitats per procurar la millora contínua de les seves activitats. 

La Jornada es va cloure amb una darrera taula rodona dedicada a experiències d’avaluació de programes del tercer sector social a Catalunya i resta de l’estat. Hi van intervenir el professor Joan Subirats, explicant l’avaluació dels Plans Locals d’Inclusió Social,  la professora de la Universitat del País Basc Mª Ángeles Díez, qui va presentar l’avaluació del programa ITUN, orientat a la inclusió sociolaboral de persones amb especials dificultats i, finalment, la Sra. Montserrat Caminal, de la Fundació “la Caixa” i el Dr. Federico Todeschini, analista d’Ivàlua, van presentar el programa Gent 3.0 i la seva avaluació. 

Tots els materials de la Jornada estan disponibles al  portal de recursos per a l’avaluació.

El professor Marvin Alkin visita Ivàlua per reflexionar sobre teoria, pràctica i ús de l’avaluació

El 8 de novembre el professor Marvin Alkin, catedràtic emèrit de la University of California Los Angeles (UCLA) va impartir a Ivàlua un seminari restringit amb el títol The Evaluator Context: Understanding Evaluation Points of View. La sessió, organitzada de forma conjunta amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), va ser moderada pel professor Xavier Ballart i hi va participar un grup d’unes 15 persones format per investigadors membres del Banc d’Avaluadors posat en marxa a principis d’any per Ivàlua, així com diverses persones procedents de les administracions autonòmica i local catalanes.

A la sessió es va debatre sobre la necessitat d’orientar l’avaluació a un ús efectiu dels seus resultats, sobre l’equilibri no sempre fàcil entre rigor científic i utilitat de l’avaluació, i sobre la implicació de les parts interessades en el procés d’avaluació. Aquestes i altres qüestions són tractades pel professor Alkin en dues publicacions encara inèdites, les quals es van facilitar als assistents de forma prèvia al seminari. Més concretament, es tracta de dos capítols del llibre Evaluation Roots, que es publicarà el proper mes d’abril, i l’article “The Evaluator Role in Valuing: Who and Whith Whom”, que es publicarà al proper número de la revista New Directions in Evaluation.

El professor Peter Knoepfel visita Ivàlua per aportar la seva experiència en avaluació de polítiques públiques mediambientals a Suïssa

El passat 24 de novembre el professor Peter Knoepfel, doctor en Dret i catedràtic de Polítiques Públiques i Sostenibilitat a l’Institut d'Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) de Suïssa, Institut que va dirigir entre 1994 i 2002 i del que és professor des de 1982,  va impartir a Ivàlua un seminari restringit amb el títol Avaluació de polítiques públiques en l'àmbit del medi ambient. L'experiència de Suïssa. A la sessió, organitzada de forma conjunta amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), hi va participar un grup de 6 persones format per investigadors i diverses persones procedents de les administracions catalanes.

Durant la sessió es va debatre sobre  el procés de desenvolupament i institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques a Suïssa. El professor Knoepfel va abordar cinc qüestions cabdals per a qualsevol professional que es dediqui a l’avaluació: 

  • Com afrontar una avaluació d’impacte quan l’organisme que encarrega l’avaluació no vol donar accés a les dades?
  • El mètode ‘estrella’ d’una avaluació: el cas de l'Environmental Impact Assessment
  • Com s’ha institucionalitzat l’avaluació a Suïssa? Alguns aprenentatges a nivell federal i sub-federal
  • Els jocs de poder ‘ el rol de l’avaluació'
  • La importància del projecte d’avaluació: el cas de projectes urbanístics

Aparició del 2n número de la revista "Avaluació per al bon govern"

Ja  podeu accedir als continguts del segon número de la revista electrònica "Avaluació per al bon govern", una publicació periòdica que vol facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les polítiques existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts, la revisió i síntesi d’articles especialment influents, etc.

A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes, la revista vol contribuir a desenvolupar la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya. 

En aquest número, el professor del Departament d’Economia del University College London i investigador associat de l’Institute for Fiscal Studies, Marcos Vera, ens convida a fer un passeig per les tècniques d’avaluació d’impacte.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

I Jornada d’Avaluació de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

El passat 22 de novembre es va celebrar a la Residència d’Investigadors del CSIC de Barcelona,  la I Jornada d’Avaluació de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, organitzada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Els objectius principals a debatre van ser: 

  • Reflexionar sobre el rol clau de l’avaluació com a mecanisme de millora de la cooperació al desenvolupament transformadora del context actual
  • Difondre les Directrius d’avaluació com a primer pas per al desplegament del sistema d’avaluació de la Política de Cooperació al Desenvolupament  de la Generalitat de Catalunya.
  • Promoure l’intercanvi entre diferents models, sistemes i experiències en l’àmbit de l’avaluació a Catalunya , a l’estat i en l’àmbit internacional incloent els Països del Sud (especialment els països socis)
  • Promoure les capacitats i la cultura de l’avaluació entre els actors de la cooperació a Catalunya i a l’estat. 

La celebració de la Jornada va coincidir amb l’anunci d’un expedient de regulació d’ocupació que afecta 46 persones de l’ACCD, entre ells els treballadors de l’Àrea de Planificació i Avaluació. 

FONT: ACCD

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

III Conferència estatal de qualitat dels serveis públics

Els dies 29 i 30 de novembre s’ha celebrat a Bilbao la III Conferencia Estatal de Calidad de los Servicios Públicos, coorganitzada pel Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, l’Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios Públicos i el Govern Basc.

Els participants han estat professionals del sector públic estatal, de les comunitats autònomes i dels ens locals, amb competències o interès en els sistemes d’assegurament de la qualitat i en l’avaluació de polítiques públiques, així com experts acadèmics i professionals del sector privat. 

La Conferència s’ha estructurat en diverses taules rodones i sessions paral·leles dedicades a la presentació de bones pràctiques. Una d’aquestes darreres s’ha dedicat a l’avaluació d’intervencions públiques, amb presentació de casos per part d’AEVAL, el Instituto Vasco de la Mujer, i els ajuntaments de Getafe i Sant Boi. 

Més informació

C2 publica una revisió sistemàtica de literatura sobre l’efectivitat dels programes de prevenció i lluita contra el fracàs escolar

El 14 de novembre de 2011 Campbell Collaboration (C2) ha publicat una revisió sistemàtica de literatura sobre l’efectivitat dels programes de prevenció i lluita contra el fracàs escolar en l’ensenyament primari i secundari. La revisió ha abastat avaluacions publicades entre els anys 1985 i 2010. Com a part dels criteris de selecció dels estudis contemplats, aquests havien de basar-se en dissenys experimentals o quasi experimentals, i havien de contemplar entre les variables d’outcome al menys una d’aquestes: l’assistència a l’escola, la finalització dels estudis, l’obtenció del graduat en educació secundària i/o l’abandonament dels estudis abans de completar-los. En total, s’han seleccionat 548 avaluacions que complien els requisits, d’un total de 23.677 estudis contemplats inicialment. Les conclusions generals mostren efectes positius d’aquest tipus d’intervencions en la disminució dels nivells d’abandonament escolar prematur, amb una variabilitat mínima de la magnitud dels efectes en funció del tipus d’intervenció. La qualitat de la implementació dels programes –i especialment una adaptació acurada del disseny del programa al context local, escola o agència en què s’ha d’aplicar-  tendeix a estar associada a impactes més grans.  

Campbell Collaboration és una xarxa de recerca internacional que produeix revisions sistemàtiques de literatura científica sobre els efectes d’intervencions socials, especialment en els camps de l’educació, el benestar social i les polítiques de justícia i criminalitat. Es basa en la cooperació voluntària d’investigadors procedents de diferents disciplines. La seu de C2 es troba actualment a Oslo, al Norwegian Knowledge Centre for Health Services.

Més informació

Publicats els materials de la conferència 2011 de l'American Evaluation Association

Ja estan  disponibles els materials de la Conferència anual de l'American Evaluation Association, celebrada la setmana del 2 al 5 de novembre a Anaheim, Califòrnia. Aquesta edició de la conferència portava per títol:  Evaluation 2011: Values and Valuing in Evaluation, i va comptar amb l’assistència de 2.719 professionals de l’avaluació de polítiques públiques, un 7% més que l’any anterior. La major part dels assistents procedien dels Estats Units d’Amèrica i de Canadà, però s’ha registrat un fort increment de congressistes d’altres països -383 en total, de 16 països, un 37% més de participants estrangers que l’any passat-.

Les diferents sessions de la Conferència han tractat un ventall molt ampli d’aspectes relacionats amb l’avaluació: els mètodes quantitatius i qualitatius; la generació de capacitat per a l’avaluació al sector públic i al tercer sector; la participació de parts interessades en l’avaluació; la utilització de l’avaluació en la presa de decisions i en la millora dels programes, etc. S’han presentat també nombrosos treballs d’avaluació en camps –salut, educació, desenvolupament, infraestructures- i amb enfocaments d’una gran diversitat.

Accés als materials

Noves adquisicions del Centre de documentació

Ajuda econòmica

 

Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty / Banerjee, Abhijit; Duflo, Esther .-- New York: Public Affairs, 2011.

Ajuda econòmica ; Pobresa - Prevenció ; Condicions econòmiques

 

Política pública - Anàlisi

 

A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving / Bardach, Eugene .-- London: Chatham House Publishers, 2009.

Política pública - Anàlisi ; Ciències polítiques