Butlletí de novetats

Novembre,2012

Novetats d’Ivàlua

Presentació de l’informe dels PQPI al congrés de l’APPAM

Del 8 al 10 de novembre es va celebrar a la ciutat de Baltimore, Maryland (EUA) el trenta-quatrè congrés anual de  tardor de l’APPAM (Association for Public Policy Analysis and Management). El temari del congrés estava destinat a l’anàlisi i la gestió de polítiques públiques en un context d’escassetat, fent èmfasi en poder determinar-ne l’efectivitat i l’eficiència. 

En aquest marc, Ivàlua va presentar l’avaluació del Programa Qualificació Professional Inicial a la sessió “Evaluating what Works for Different Income Groups”. La presentació, a càrrec de l’analista d’Ivàlua Federico Todeschini,  va rebre molt bones crítiques, tant per part del públic com del moderador de la sessió, Kevin Hellenbeck (Upjohn Institute). La presentació de l’informe va servir d’una banda per examinar en l’àmbit internacional les metodologies utilitzades a Ivàlua i de l’altra per poder millorar i complementar les tècniques que s’utilitzen a l’Institut amb el benchmark internacional.

Balanç de la segona edició del curs de formació en mètodes qualitatius per a l’avaluació

El 30  d’octubre va finalitzar la 2a edició del curs de formació en mètodes qualitatius per a l’avaluació de polítiques públiques, organitzat per Ivàlua en col·laboració amb el CRESIB i ISGloBAL (Barcelona Institute for Global Health). Hi han participat 31 persones, provinents de l’Administració de la Generalitat (16 alumnes), de les administracions locals catalanes (9), del tercer sector (3) i de la consultoria privada (3). La participació en l’àmbit de la Generalitat s’ha distribuït entre els departaments i organismes següents: Benestar Social i Família, Salut, Ensenyament, Cultura, Empresa i Ocupació i Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.   

El curs forma part d’un itinerari de formació en mètodes i tècniques d’avaluació que Ivàlua va posar en marxa l’any 2011, i que complementa el Cicle de formació introductòria sobre avaluació de polítiques públiques començat l’any 2009, pel qual han passat més de 300 professionals provinents majoritàriament del sector públic català, i en menor mesura del tercer sector i del sector privat. 

El curs ha constat de 5 sessions, segons els continguts i estructura previstos al programa  i ha estat a càrrec dels professors Jordi Sanz i Maria Roura. L’informe de valoració del curs per part dels assistents es podrà consultar en breu a la secció de Formació del Portal de recursos per a l’avaluació.  Us animen a mantenir-vos informats mitjançant el nostre butlletí i/o el nostre twitter.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Nou projecte de l’AIAQS en Avaluació d'estratègies d'atenció a la cronicitat

En el marc del nou Pla de salut de Catalunya (2011-2015), l'AIAQS ha rebut l'encàrrec del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut d'avaluar els nous models organitzatius o experiències d'atenció a la cronicitat a Catalunya mitjançant el desenvolupament d'indicadors a partir d'un marc conceptual prèviament definit.  

El projecte té com a objectiu general  el d’avaluar nous models organitzatius o experiències d'atenció a la cronicitat que es desenvolupen a Catalunya mitjançant instruments de comparació de resultats (benchmarking) i l'avaluació de la qualitat assistencial, d'acord amb un marc conceptual prèviament definit i consta de tres fases. La primera desenvoluparà el marc conceptual, la segona treballarà en la definició i consens d'indicadors i la tercera se centrarà en l’avaluació de les estratègies. La data prevista d’acabament és el desembre de l’any vinent (2013).

Més informació

FONT: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

Digitalització de les imatges mèdiques a Catalunya, un dels 10 casos d'èxit en un informe de la Comissió Europea

La DG Communications Networks, Content and Technology de la Comissió Europea ha publicat l'informe "Study on enhacing procurement of ICT solutions for healthcare", emmarcat dins del projecte ProeHealth.

Aquest informe recull 10 casos d'èxit a Europa de TIC aplicades a l'eSalut. Entre aquests casos s'ha inclòs el projecte de digitalització de la imatge mèdica a Catalunya (digitalització, arxiu central d'imatge, i consulta a través de la història clínica compartida a Catalunya -HC3-) amb el títol "Catalonia PACs Picture Archive and Communication System".

L'objectiu del projecte ProeHealth és proporcionar solucions en TIC per a l'àmbit de l'atenció sanitària mitjançant guies i recomanacions que s'ofereixen als decisors en l'àmbit de la salut. D'aquesta manera es dóna suport als decisors en els processos de planificació estratègica a l'hora d'adoptar solucions en eSalut.

Més informació

FONT: Canal Salut. TicSalut

Novetats sobre avaluació al món

AEVAL publica l’avaluació de les Línies ICO-PYME (segona fase)

L’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL) ha publicat l’informe d’avaluació "Línies ICO-PIME (segona fase)", inclòs en el Pla d’avaluacions de l’Agència per 2011. L'avaluació s’ha portat a terme en el marc del Programa Nacional de Reformes (PNR) 2005-2010, en el qual s'encomana a AEVAL la realització d'una avaluació del grau d'aplicació i èxit de les mesures incloses en el mateix.

L'avaluació de les línies ICO-PIME s'ha realitzat en dues fases. La primera fase va finalitzar el 31 de març de 2011 i la segona s'ha desenvolupat durant l'exercici 2011 i primer trimestre del 2012. En aquesta segona fase, l'avaluació s'ha centrat en el "disseny, implementació i resultats de les noves Línies ICO i mesures addicionals desenvolupades en els anys 2009 i 2010".

Més informació

FONT: AEVAL

Publicats els materials de la Conferència 2012 de l'AEA i de la Conferència de tardor de l’APPAM

Ja estan  disponibles els materials de la Conferència anual de l'AEA (American Evaluation Association), celebrada el passat mes d’octubre  a Minneapolis, Minnesota. Aquesta edició de la conferència portava per títol:  Evaluation in Complex Ecologies Relationships, Responsibilities, Relevance.

També podeu accedir als materials de la Conferència de tardor de l’APPAM (Association for Public Policy Analysis and Management) que en aquesta ocasió tractava sobre: Policy Analysis and Public Management in an Age of Scarcity: The Challenges of Assessing Effectiveness and Efficiency i es va celebrar el passat mes de novembre a Baltimore, Maryland.

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Avaluació del programa FJF per a joves en atur del UK: impacte positiu amb una ràtio alta d’efectivitat/cost http://ves.cat/bEK1

UN Evaluation Group: ‘Practical tips on how to strengthen National Evaluation Systems’ http://goo.gl/qayDS

Discurs de la Dra. Sandra O. Archibald, presidenta sortint de l’APPAM sobre evidence based policy http://ves.cat/brI2

Els experiments socials i la seva importància per valorar l’efectivitat de polítiques públiques. Dos nous articles a http://www.avaluacio.cat

Anàlisi cost-benefici aplicat a la cultura: el cas del Museu d’Imatge i So de Rio de Janeiro http://is.gd/U9Pgwy

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Joves - Treball

  Youth Employment Programs: An Evaluation of World Bank and IFC Support: / World Bank; IFC .-- Washington: Independent Evaluation Group, The World Bank Group, 2012. Joves - Treball ; Avaluació
 

Sector públic

  Radical efficiency: different, better, lower cost public services / NESTA .-- London: NESTA, 2010. Sector públic ; Canvi organitzatiu