Butlletí de novetats

Novembre,2013

Novetats d’Ivàlua

L’Avaluació experimental de l’ajuda al desenvolupament, nou article a ABG

Ja  podeu accedir als continguts del sisè número de la revista electrònica "Avaluació per al bon govern". En aquesta ocasió us presentem un article de José García Montalvo, professor d’economia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador de l’ ICREA (Institut Català de Recerca i Estudis Avançats), que ens parla sobre l’avaluació experimental de l’ajuda al desenvolupament.

“Avaluació per al Bon Govern” és una publicació periòdica que vol facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les polítiques existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts, la revisió i síntesi d’articles especialment influents, etc. A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes, la revista vol contribuir a desenvolupar la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya.

[Español]

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Ivàlua participa al IV Congrés Tercer Sector Social

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha organitzat el IV Congrés del Tercer Sector Social els dies 27 i 28 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (Fòrum). El Congrés s’ha celebrat sota el títol ‘Avançar en igualtat i drets socials’ i hi han participat 2.000 persones.

La conferència inaugural  ha anat a càrrec del periodista i filòsof, Josep Ramoneda, mentre que la conferència de cloenda l'ha pronunciat Oriol Amat. En els 4  col·loquis i 10 debats del congrés hi han participat  més de 150 ponents,  que han abordat diferents punts de vista sobre com avançar en el nostre Estat del Benestar i quina pot ser la contribució de les entitats socials catalanes. Entre ells Jaume Blasco, analista d’Ivàlua, ha participat al Debat 'El repte de mesurar l'impacte de la nostra activitat',  amb la ponència 'La mesura de l'Impacte al Tercer Sector Social'.

Paral·lelament, durant el IV Congrés del Tercer Sector Social s’han presentat 62 experiències de bones pràctiques que actualment estan portant a terme entitats socials del país.

FONT: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

[Español]

Nou espai de participació ciutadana al Parlament de Catalunya, Escó 136

El Parlament de Catalunya ha obert recentment un nou espai de participació ciutadana anomenat Escó 136,  per poder fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s'estan tramitant.

Aquestes aportacions es posaran a disposició dels membres dels òrgans tramitadors, els quals podran contestar-les. Tant les aportacions com les respostes seran visibles en l'espai participatiu.

El resultat d'aquest debat ciutadà serà utilitzat durant el treball dels òrgans tramitadors i quedarà reflectit en una memòria annexa a les iniciatives tramitades, en què es destacaran especialment les aportacions que finalment s'incorporin al text.

Actualment es pot fer aportacions, entre d’altres a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern que s’està treballant per mitjà d’una ponència conjunta integrada per un representant de cada grup parlamentari.

FONT: Parlament de Catalunya - Escó 136

[Español]

Publicada l'Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012

La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ha publicat els principals resultats estadístics de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC2012). L'enquesta s'adreça a una mostra dels joves de Catalunya amb edats compreses entre 15 i 34 anys i té com a objectiu conèixer les característiques sociològiques de la joventut catalana, emfasitzant l'anàlisi de les trajectòries educatives, laborals i d'emancipació.

L'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 que forma part de les estadístiques oficials de Catalunya des de l'any 2002, es realitza amb una periodicitat quinquennal i ha comptat amb la col·laboració de l'Idescat en totes les seves edicions.

Els resultats es recullen en la publicació Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Principals resultats estadístics, que publica la Direcció General de Joventut en el seu web. En paral·lel a la difusió dels resultats d'aquesta enquesta, el Departament de Benestar Social i Família inicia el cicle de conferències A contracorrent. L'impacte de la crisi en les trajectòries juvenils, on diferents experts acadèmics analitzen els resultats de l'enquesta des de múltiples perspectives i àmbits.

FONT: IDESCAT

[Español]

Novetats sobre avaluació al món

Conferència de l'APPAM 2013

Els analistes d’Ivàlua van assistir el passat mes de novembre a la conferència de tardor de l’Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), en què es va debatre sobre com assegurar l’accés dels decisors públics (i d’altres actors participants en la deliberació política) a estudis analítics de qualitat i als resultats més rellevants de la recerca.

Com assegurar que la recerca cobreix els temes que són a l’agenda dels decisors públics? Com anticipar les necessitats de recerca emergents? Quins mètodes són els millors per generar coneixement que pugui ser utilitzat? Quines mancances d’informació (i especialment dades) encara soscaven la possibilitat de fer anàlisis de qualitat? Quines són les noves tendències en la definició dels problemes públics?

Entre les qüestions tractades que són d’especial interès per a les activitats actuals d’Ivàlua, destaquem el procés d’actualització del sistemes de monitorització del performance del govern federal dels EUA, el debat sobre els outcomes no cognitius de les polítiques educatives, l’evolució dels social impacts bonds com a instrument per induir i finançar la innovació en l’àmbit de les polítiques públiques, i una onada recent d’estudis sobre el rol del coneixement en el procés de formació de les polítiques.

Podeu trobar més informació a: http://www.appam.org/fallresearchconference/

[Español]

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Com ‘reciclar’ les dades de la implementació d’un programa per avaluar-ne el seu impacte, via betterevaluation http://goo.gl/Is1FdD

The conversation UK: Alliance for useful evidence presenta un blog de periodisme basat en evidències científiques http://goo.gl/GEUIog

El govern federal dels EUA aposta per la institucionalització dels estàndards d’evidència científica http://goo.gl/N92gR5

El mentoring per la prevenció de la delinqüència juvenil, una revisió sistemàtica de la Campbell http://goo.gl/x13L1d

Llegint “Practical Evaluation Strategies for Building a Body of Proven–Effective Social Programs”, Coalition4evidence http://goo.gl/vnkfX9

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Purposeful program theory: effective use of theories of change and logic models / Funnell, Sue C.; Rogers, Patricia J. .-- San Francisco: Jossey-Bass, 2011. Avaluació
 

Política educativa - Avaluació

  Uneducated guesses: using evidence to uncover misguided education policies / Wainer, Howard .-- Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011. Política educativa - Avaluació