Butlletí de novetats

Novembre,2015

Novetats d’Ivàlua

Nova publicació d’Ivàlua dins el marc del “Què funciona en educació?”

El passat 25 de novembre es va celebrar la jornada  “Què funciona en educació? Agrupaments a l'aula i tutorització individual: serveixen per millorar els aprenentatges de l'alumnat?” organitzada per Ivàlua amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill i l’Obra Social “la Caixa”.

El professor Robert E. Slavin, director del Center for Research and Reform in Education de la Universitat Johns Hopkins (EUA), director de l’Institute for Effective Education de la Universitat de York (Regne Unit), i fundador del programa Success for All als Estats Units va pronunciar la conferència inaugural  que va anar seguida de les presentacions de Gerard Ferré, recercador de la Fundació Agnelli (Itàlia) i del Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives (Universitat de Barcelona) i Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua. Posteriorment, van tenir lloc dues sessions paral·leles sobre  agrupaments a les aules i programes de tutorització individual. Podeu consultar alguns materials d’aquesta jornada en aquest enllaç.

En el marc d’aquesta jornada es va presentar també el segon número de la col·lecció “Què funciona en educació” amb dues revisions d’avaluacions a càrrec de Miquel Àngel Alegre i Gerard Ferrer-Esteban.  La primera revisió tracta sobre si són efectius els programes de tutorització individual com a eina d’atenció a la diversitat i l’altra sobre quines estratègies d’agrupament responen a criteris d’efectivitat i d’equitat.

Aquesta publicació s’ocupa d’una banda, de tres modalitats diferents de programes de tutorització individual (PTI): les tutories de reforç, la mentoria educativa i les tutories entre iguals, i de l’altra, de les diferents aproximacions sobre com i segons quins criteris cal agrupar els estudiants.  Aquestes aproximacions tenen implicacions diverses en termes d’organització escolar i deriven en diferents resultats d’aprenentatge.  Us podeu descarregar la publicació en aquest enllaç.

Ivàlua publica l’edició en castellà de la “Guía práctica 11 - Cómo evaluar el impacto de las políticas educativas”

En el marc de la col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la Guia pràctica 11. Com avaluar l’impacte de les polítiques educatives, redactada per Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, i descarregable gratuïtament des del Portal de recursos per a l’avaluació, ara també en castellà

La nova guia té com a  principal propòsit contribuir a posar en valor a casa nostra, la producció i l'ús d'evidències d'efectivitat en educació.

Esperem que us resulti interessant i us animem a conèixer la col·lecció de Guies pràctiques Ivàlua.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat publica el manual del Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT)

El Departament de Territori i Sostenibilitat  ha publicat recentment el manual del Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT), per a les avaluacions socioeconòmiques realitzades sobre les principals actuacions viàries i ferroviàries impulsades per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.

L’objectiu del manual és establir una metodologia ACB (avaluació cost-benefici) per infraestructures de transport robusta, eficient i rigorosa que ajudi als gestors públics en la presa de decisions per una correcta utilització dels recursos econòmics disponibles.

Podeu descarregar-vos la  publicació en aquest enllaç.

FONT: Departament de Territori i Sostenibilitat

Novetats sobre avaluació al món

El Govern dels Estats Units publica un nou repositori sobre "Què Funciona en Ocupació?"

El Departament de Salut i Serveis a les Persones del Govern dels Estats Units en col·laboració amb l'Oficina de Planificació, Recerca i Avaluació acaba de publicar un repositori d’informació sobre Què funciona  en Estratègies d’Ocupació destinades a persones aturades amb escassetat de recursos.

Aquesta eina és d’utilitat per a decisors públics i gestors de formació, per a poder orientar als treballadors amb ingressos baixos a aconseguir un lloc de treball.

El repositori ens presenta, de forma fàcil i amb un format entenedor, una revisió de l'evidència en aquest àmbit.

Més informació

FONT: U.S. Department of Health and Human Services

L’INSEE aposta per les simulacions per a l’avaluació de les polítiques públiques

L’Institut d’Estadística de França  (INSEE) ha publicat un estudi  que destaca la importància de les microsimulacions i la seva aplicació per a l’avaluació de les polítiques fiscals i socials.

L’estudi “Microsimulations statique et dynamique appliquées aux politiques fiscales et sociales: modèles et méthodes" de Didier Blanchet, Cyrille Hagneré, François Legendre et Florence Thibault, destaca la importància creixent que tenen aquests models per a l’avaluació i el disseny de polítiques públiques en àmbits diversos.

Més informació

FONT: INSEE

Noves publicacions sobre Salut i Educació de l’OECD

El mes de novembre l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat dos nous informes sobre l’estat de la salut i l’educació a Espanya. El primer, “Health at a Glance 2015” proporciona comparacions internacionals sobre l'estat de salut, factors de risc per a la salut, dades de la despesa en salut, accés a l'atenció i la qualitat de l'atenció. Per primera vegada aquest 2015, la publicació també inclou un conjunt d'indicadors del quadre de comandament que resumeix el rendiment comparatiu  de països de l'OCDE en aquestes diferents dimensions de l'estat de salut de la població i el rendiment del sistema de salut.

El segon, “Education at a Glance: OECD Indicators” és el títol d’una nova entrega de la publicació de l’OECD, que ofereix una  visió panoràmica i una comparativa internacional dels resultats del sector de l’educació a tot el món. Proporciona dades sobre l'estructura, les finances i el rendiment dels sistemes educatius en els 34 països de l'OECD i altres països associats.

Podeu descarregar-vos les publicacions en aquest enllaç.

FONT:  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

“Què funciona en educació” una iniciativa conjunta de la @FundacioBofill i @Ivalua_Cat #EduEvidències http://bit.ly/1IJ1039 

Ponència”Què funciona en educació: una revolució tranquil·la” @RobertSlavin director del Center for Research and Reform in Education, JHU

Sessió 1: Agrupaments a les aules: millors aprenentatges per a tothom #EduEvidències

Sessió 2: Programes de tutorització individual: reptes des de l'escola i l'entorn #EduEvidències

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT) / Departament de Territori i Sostenibilitat .-- Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015. Avaluació
 

Econometria

  Mastering Metrics: the Path from Cause to Effect / Angrist, Joshua D.; Pischke, Jörn-Steffen .-- Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2015. Econometria
 

Educació - Avaluació

  Són efectius els programes de tutorització individual com a eina d’atenció a la diversitat? / Quines estratègies d’agrupament responen a criteris d’efectivitat i d’equitat? / Alegre Canosa, Miquel Àngel; Ferrer - Esteban, Gerard .-- Barcelona: Ivàlua; Fundació Jaume Bofill, 2015. Educació - Avaluació