Butlletí de novetats

Novembre,2016

Novetats d’Ivàlua

Tancament del projecte europeu Mobilitza’t

Durant el darrer mes de novembre Ivàlua ha tancat el projecte Mobilitza’t Mobile, projecte europeu que fou concedit en el marc de la convocatòria europea sobre experiments socials l’any 2013. El Mobilitza’t Mobile és un programa cofinançat per la Unió Europea, adreçat a joves de 18 a 24 anys que tinguin el títol de Graduat en ESO, PQPI o prova d’accés i cap titulació reglada superior. En el marc de la Mobile World Capital, el Mobile s’ha convertit en un sector emergent a la ciutat de Barcelona amb moltes perspectives de futur, per aquesta raó el programa vol donar a conèixer el sector Mobile, així com les professions vinculades. Al seu torn, ha estat la primera avaluació de l’efectivitat d’una  política activa d’ocupació adreçada a joves, realitzada amb una disseny experimental amb assignació aleatòria.

El tancament del projecte s’ha portat a terme en tres fases. En primer lloc, durant el dia 4 de novembre els diferents socis del projecte es van reunir en un seminari tècnic restringit per tal d’intercanviar experiències sobre els aprenentatges de la implementació i els derivats de la seva avaluació. En aquest seminari hi van assistir els principals ‘partners’ del projecte: Barcelona Activa, Ivàlua, la Cité des Métiers de París i el Job Centre de Gènova. Ivàlua va presentar tant els resultats de l’avaluació de la implementació com els d’impacte del programa, després que Barcelona activa exposés com fou la implementació. El seminari també va servir per preparar l’estratègia de difusió del projecte.

En segon lloc, la proposta inicial del projecte preveia la difusió i arrelament local del coneixement derivat de l’experiència del programa Mobilitza’t en els dos territoris d’influència dels socis internacionals del projecte. Això és, mitjançant una jornada de difusió en cada una de les respectives seus, es pretén convidar a agents clau locals per tal de donar-los a conèixer l’experiència així com els aprenentatges generats.

La primera de les trobades fou a Gènova el dia 14 de novembre, en el marc d’una jornada internacional de promoció de l’ocupació entre els nadius digitals. Els resultats de l’avaluació presentats per Ivàlua foren ben acollits per l’audiència, un total de 60 persones, en la que es trobaven majoritàriament agents locals d’ocupació tant d’entitats del tercer sector com de l’administració pública italiana.  La segona de les trobades fou el dia 18 de novembre a París, on la Ciutat de les Ciències va acollir una jornada sobre la promoció de la inserció professional dels joves en la cultura digital. De manera calcada a la trobada de Gènova, Ivàlua va presentar els resultats de l’avaluació i aquests foren ben acollits per l’audiència assistent, tant per la innovació metodològica com per l’impacte positiu del programa. D’ambdues trobades, us fem partícips dels respectius programes amb els tríptics adjunts.

Finalment, actualment s’està duent  a terme el disseny i l’execució de la difusió virtual del projecte, a partir de l’ús intensiu i estratègic de les xarxes socials. L’informe final de caire més tècnic, es traduirà a un ventall de formats digitals per fer arribar els aprenentatges de l’avaluació a diferents agents clau en la inserció laboral de joves que no estudien ni treballen. En aquesta fase s’hi troben implicats tant Ivàlua com Barcelona Activa, els quals en faran difusió pels seus canals habituals 3.0. Per la seva banda, els ‘partners’ internacionals faran el mateix exercici en les seves respectives llengües (francès i italià), per tal d’arribar a quants més agents locals millor implicats en  la inserció laboral de joves. L’objectiu d’aquesta fase és, no tant sols, posar a disposició de tercers els aprenentatges de la implementació d’un programa complex per a una població diana heterogènia, sinó també l’evidència que es deriva d’una avaluació rigorosa com la que s’ha portat a terme.

Enllaç al programa de Gènova  >>

Enllaç al programa de París >>

Publicats els materials de la Jornada “Habilitats socials, emocions i actituds d’aprenentatge: com treballar-les i com avaluar-les”

El passat 17 de novembre  es va celebrar al Palau Macaya de Barcelona la Jornada “Habilitats socials, emocions i actituds d’aprenentatge: com treballar-les i com avaluar-les”, organitzada per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, en el marc del projecte “Què funciona en educació?”

L’acte, al qual van assistir 139 persones, va ser presentat pel president d’Ivàlua, Frederic Udina, i per Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill,  i va comptar amb la presència, entre d’altres, de Maurice Elias, qui va oferir la conferència inaugural. El professor Elias és director Social-Emotional and Character Development Lab , de la Rutgers University, i un dels més reputats experts internacionals en l’estudi i desenvolupament de programes efectius en l’àmbit dels aprenentatges no cognitius. La jornada va incloure també la presentació de revisions d’evidències sobre l’efectivitat dels programes per treballar les competències socioemocionals i les habilitats metacognitives, així com diferents espais de debat, reflexió i bones pràctiques al voltant d’aquests temes.

La cloenda va anar a càrrec de Meritxell Ruiz, Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i Patricia Alocén, sotsdirectora de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa de la Fundació Bancària "la Caixa".

Les ponències presentades, a càrrec d’aquests experts nacionals i internacionals, així com altres materials de la jornada ja es troben disponibles al portal de recursos per a l’avaluació.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Presentat el nou número de la revista ‘Nota d’Economia’ sobre pobresa i desigualtat

El número 103 de la revista 'Nota d'Economia' presentat el mes de novembre, és un volum monogràfic sobre la pobresa i desigualtat.  Aquesta revista  té l'objectiu de potenciar entre els experts del món acadèmic i de l'Administració l'anàlisi i la reflexió sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic.

Ivàlua  ha participat en la redacció de dos articles d’aquest número, un a càrrec de Marc Balaguer i Òscar Ferré sobre Polítiques actives d'ocupació i joves en risc d'exclusió i l’altre titulat Com estimar la prevalença de la pobresa energètica: l'avaluació del Fons de Solidaritat de l'Aigua a càrrec de Federico Todeschini, Ramon Sabes i Jordi Sanz. Aquests articles parlen d’un seguit de treballs d’avaluació elaborats per Ivàlua en l’àmbit de la pobresa i de l’exclusió social. En concret, es presenten en primer lloc els resultats de les avaluacions fetes per aquest consorci en polítiques actives d’ocupació dirigides a la població jove que no rep formació i que no participa en el mercat de treball, un col·lectiu en clar risc d’exclusió social en el nostre país. En segon lloc, es descriuen els principals resultats i la metodologia utilitzada per Ivàlua en l’avaluació del fons de solidaritat de l’aigua (FSA) d’Aigües de Barcelona, com una experiència pionera en matèria de quantificació de la pobresa energètica i d’avaluació d’una actuació que té com a objectiu eximir del pagament del consum d’aigua les famílies que estan en risc d’exclusió social a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Podeu consultar el document complet així com la presentació del monogràfic en aquest enllaç >>

FONT: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Ivàlua participa a la Jornada de presentació de la X edició del premi Ensenyament del Cercle d’Economia

El passat 30 de novembre, es va celebrar la jornada de presentació de la X edició del premi Ensenyament del Cercle d’Economia, on s’hi van presentar  les experiències de transformació dels centres que en la passada edició van ser guanyadors: Escola d’Educació Especial Crespinell, Escola Lanaspa i Institut Montserrat Roig de Terrassa, Mariona Torredemer (primer Premi 2016) Escola Virolai, de Barcelona, Coral Regí (segon Premi 2016).

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, va participar en el debat  titulat “L’avaluació del sistema educatiu: projectes, alumnes i mestres”,  juntament amb  Josep Maria Esteve, director de l’Institut-Escola Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia moderats  per Carles Mata, professor catedràtic de llengua i literatura catalanes, director de diversos Instituts i expert en lideratge directiu.

Més informació>>

FONT: Cercle d’Economia

Ivàlua participa en la docència del Màster en gestió pública

El Màster Universitari de Gestió Pública (MGP) és un títol interuniversitari impartit per la UAB, la UB i la UPF, amb la col·laboració d’Ivàlua, en el mòdul  sobre “Gestió i anàlisi de polítiques públiques”. El Màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), on s’hi imparteix la docència des de la 16ª edició.

Més informació >>

FONT: Màster en gestió pública (UAB)

Novetats sobre avaluació al món

Guia sobre evidència del Center for the Study of Social Policy

El Center for the Study of Social Policy publica una guia titulada ‘Better evidence for decisions makers’, la qual dóna sis consells bàsics per tal que el procés de disseny i elaboració d’una política pública es recolzi en l’evidència científica existent sobre intervencions similars contrastades empíricament. Aquesta guia esdevé sense dubte una bona eina per transformar el com es dissenya la política pública.

FONT: Center for the Study of Social Policy

Participació de l’Agencia de Evaluación y Calidad en el Seminari de l'OCDE sobre presa de decisions basades en evidències

AEVAL ha representat a Espanya en el seminari de l'OCDE "What Works and Evidence Informed Policy Making: Exploring the Opportunities for International Collaboration ", celebrat a París el 16 de novembre, en el qual es van exposar diferents experiències de la realització d'avaluacions que serveixin com a eina per a la presa de decisions basades en evidències en els països integrants de l'Organització.

Així mateix, es va intercanviar informació sobre l'elaboració comuna d'indicadors i fonts d'informació basada en dades empíriques objectives i línies de cooperació futura. Amb les conclusions d'aquesta reunió s'elaboraran nous documents per a continuar amb el treball.

Més  informació>>

FONT:  AEVAL

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Nota d'Economia 103 @vicepresicat 'Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat' http://bit.ly/2ffAwKG

“Què funciona en educació” una iniciativa conjunta de la @FundacioBofill i @Ivalua_Cat #EduEvidències

Competències socials, emocionals i metacognitives: programes que funcionen amb Maurice Elias, Gerard Ferrer, Queralt Capsada, i @mnadalanm

Seguim! Competències per al segle XXI: com les avaluem #EduEvidències amb E. Garcia, A.Giner, M. Amor, X. Chavarria i M.A. Alegre

Competències per al segle XXI: experiències i lliçons #EduEvidències amb M.Elias, B.Jaime,S.Gallardo, B.Folch, A.Domingo i M.Lafuente

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Ciències socials - Metodologia

  Big Data and Social Science: A Practical Guide to Methods and Tools / Foster, Ian, ed.; Ghani, Rayid, ed.; Jarmin, Ron S., ed.; [et al.] .-- Boca Raton, FL: Taylor and Francis Group, 2017. Ciències socials - Metodologia