Butlletí de novetats

Octubre,2012

Novetats d’Ivàlua

Els experiments socials com a motor d’innovació pública en temps de crisi, a "Avaluació per al bon govern"

Ja  podeu accedir als continguts del tercer i quart números de la revista electrònica "Avaluació per al bon govern", una publicació periòdica que vol facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les polítiques existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts, la revisió i síntesi d’articles especialment influents, etc.

En aquesta ocasió es presenten dos números junts atès que tots dos ofereixen perspectives diferents sobre un mateix tema: els experiments socials i la seva importància per valorar l’efectivitat de les polítiques públiques. El primer és de David Casado, analista d’Ivàlua, que sota el títol “Per què no avaluem les polítiques públiques com els fàrmacs? Una aposta per l’experimentació social”, defineix aquestes pràctiques, posa exemples de la seva aplicació a altres països i argumenta a favor de la seva aplicació a Catalunya. El segon article, redactat per Blanca Lázaro, directora executiva de l’Institut, porta per títol “Les Noves Formes d’Inversió social com a motor d’Innovació de les Polítiques Públiques”, i en ell es descriuen i analitzen algunes fórmules recents d’impuls institucional d’aquestes pràctiques a països de l’OCDE.  

A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes, la revista vol contribuir a desenvolupar la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya.

Ivàlua participa a la Semaine Marocaine de l’Evaluation per debatre fórmules d’institucionalització de l’avaluació

Els dies 21 a 24 d’octubre es va celebrar a Rabat l’edició 2012 de la Semaine Marocaine de l’Évaluation, organitzada per la Societat Marocaine d’Évaluation sota el lema “L’Institutionalisation de la fonction de l’évaluation dans les pays en transition démocratique”.

La conferència ha tingut per objectiu presentar i debatre experiències de promoció de l’avaluació en els diferents països participants, tant per part d’instàncies estatals i regionals com també d’àmbit associatiu, i extreure’n conclusions per al disseny d’una estratègia pròpia d’impuls de l’avaluació al Marroc. Ivàlua hi ha participat com a institució convidada, presentant la ponència “L’expérience d’un dispositif regional d’évaluation des polítiques publiques: le cas de l’Institut Catalan d’Évaluation des Politiques Publiques”, a càrrec de la directora executiva de l’Institut, Blanca Lázaro.

La conferència ha comptat amb la participació de prop de 150 persones provinents de diferents països, tant amb una trajectòria consolidada en avaluació –Canadà, França, Suïssa-, com altres amb un recorregut més recent –Bèlgica i Espanya-, i incorporant al mateix temps la perspectiva de països africans de la comunitat francòfona que, com el Marroc, es troben en un procés de transició democràtica –Algèria, Senegal, Mauritània, Níger, Benín i Madagascar, entre d’altres.

Més informació

FONT: AME

Novetats sobre avaluació a Catalunya

IV Informe del CIIMU sobre la situació de la Infància, l’Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona: Famílies i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles

El passat dia 24 d’octubre, es va presentar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el IV Informe del CIIMU sobre la situació de la Infància, l'Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona, que en aquesta ocasió abordava el tema de Família i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles. 

Miquel Ángel Alegre, analista d’Ivàlua, ha participat, juntament amb Ricard Benito, en la redacció d’aquesta quarta edició de l’informe, més concretament amb la redacció del Capítol 5 que porta per títol “Climes i (sobretot) cultures escolars: com s’expliquen i què permeten explicar”. Les anàlisis exposades en el capítol posen de manifest, per una banda, que les diferents mesures de clima escolar derivades de les percepcions de l’alumnat i els directors acaben essent poc adients tant com a variables explicatives de la realitat dels centres com, també, del rendiment acadèmic de l’alumnat. Per altra banda, els resultats obtinguts assenyalen una significativa capacitat explicativa de les subcultures escolars de l’alumnat –és a dir, de les seves disposicions i actituds més o menys pro-escolars, més o menys anti-normatives- sobre els resultats escolars. 

Més informació

FONT: CIIMU

 

 

Novetats sobre avaluació al món

First European Data Infrastructure Conference, Barcelona

EUDAT és una iniciativa europea que treballa en la creació d'una infraestructura de dades col• laborativa (CDI) que satisfaci les necessitats futures dels investigadors i faci possible la realització de la investigació interdisciplinària d'una manera sostenible. El projecte EUDAT és cofinançat pel 7PM de la CE i coordinat pel CSC - IT Center for Science, Finlàndia. Està compost per 25 socis europeus, entre ells els centres de dades, proveïdors de tecnologia, comunitats de recerca i organismes de finançament de 13 països.

La primera conferència EUDAT s’ha celebrat a Barcelona els dies 22 a 24 octubre 2012. La conferència ha reunit proveïdors de dades d'infraestructures i a usuaris de tot el món per debatre sobre els reptes actuals d'infraestructura de dades i solucions, amb un enfocament centrat en la interoperabilitat, la interdisciplinarietat i la col•laboració transfronterera i ha estat una molt bona oportunitat perquè els usuaris de dades de recerca puguin aprendre sobre els serveis que s'estan desenvolupant per part d’EUDAT i els beneficis potencials de la utilització d'aquests serveis, amb manifestacions concretes de les comunitats de recerca i centres de dades que participen en el projecte.

Més informació

FONT: EUDAT

 

 

Informe de la UNESCO sobre l’estratègia Educació per a tothom (EPT)

La UNESCO ha publicat el desè informe de seguiment de l’estratègia Educació per a Tothom, acordada l’any 2000 a Dakar per 164 països. Entre altres dades, l'Informe estima que al món hi ha actualment 200 milions de joves que abandonen l’escola sense disposar de les competències necessàries per al món laboral. Entre altres recomanacions, el document inclou el foment dels programes de segona oportunitat educativa per aquests joves que han abandonat l’escola, així com eliminar les barreres que actualment limiten per molts nens l’accés al primer cicle d’ensenyament secundari. També es destaca la necessitat de millora la planificació i l disponibilitat de dades per a l’anàlisi, així com la coordinació entre programes d’adquisició de competències bàsiques.

Més informació (resum en castellà)

Més informació (informe complet en anglès)

FONT: UNESCO

 

 

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Com ha d’utilitzar-se la teoria per guiar els experiments socials – via simposi del JEP en experiments socials http://ves.cat/boxT

Una revisió d’alguns dels experiments socials fets a nivell d’empreses – via simposi del JEP en experiments socials http://ves.cat/boxR

14 consells per portar a terme un experiment social – via simposi del JEP en experiments socials http://ves.cat/boy1

Una web per poder tenir en compte els errors més habituals en les avaluacions d’impacte http://ves.cat/bomi

El mecanisme de l’experiment ha de maximitzar l’obtenció d’informació on més la necessiti el policy maker http://ves.cat/boxS

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació - Metodologia

  Afterschool Evaluation 101: How to Evaluate an Expanded Learning Program / Harris, Erin .-- Cambridge, MA: Harvard Family Research Project, 2011. Avaluació - Metodologia
 

Educació - Avaluació

  Youth and skills: Putting education to work / UNESCO .-- Paris: UNESCO, 2012. Educació - Avaluació ; Educació