Butlletí de novetats

Setembre,2012

Novetats d’Ivàlua

Difusió pública de l’informe d’avaluació del PIRMI realitzat l’any 2011

L’any 2011, a sol·licitud del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Ivàlua va dur a terme una avaluació del disseny del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció.

La realització de l’informe ha estat a càrrec de David Casado, doctor en Economia i analista de l’Àrea d’Avaluació de Polítiques de l’Institut. Luis Ayala, catedràtic de la Universidad  Rey Juan Carlos hi va col·laborar com a assessor extern. Des d’avui mateix podeu consultar l’informe final de l’avaluació, en versió completa o resumida, al portal de recursos per a l’avaluació.

 

Finalitzat el curs de formació bàsica en mètodes quantitatius per a l’avaluació

El passat 27 de setembre va finalitzar la segona edició del Curs de formació en mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques, que aquest  any ha estat impartit a dos grups d’alumnes els mesos de juliol i de setembre, per donar cabuda al màxim nombre de professionals interessats en aquesta formació. 

Hi han participat 31 alumnes, amb la procedència següent:  

  • 17  responsables i tècnics de Departaments del Govern de la Generalitat (Interior, Economia i Coneixement, Benestar Social i Família, AQU, Governació i Relacions Institucionals, Cultura, Presidència, Justícia, Empresa i Ocupació, Agencia Catalana de Turisme, Ensenyament).
  • 7  tècnics de diferents àrees de la Diputació de Barcelona.
  • 5   tècnics procedents d’ens locals (Ajuntament de Barcelona, Ajuntament d’Olot, Ajuntament de Girona, Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Fundació Jaume Bofill)
  • 1  professor / investigador d’universitats catalanes (UPF).
  • 1 analista autònom. 
Han format part de l’equip docent Robert Liñeira, professor associat del Departament de Ciència Política de la UAB i Jordi Muñoz, investigador postdoctoral Juan de la Cierva del mateix Departament. 

 

Atesa la bona acollida del curs, Ivàlua preveu organitzar una nova edició l’any 2013.  

 

Més informació

Participació a la Jornada “Régionalisation et mise en débat des actions publiques: quels dispositifs institutionnels de concertation et d’évaluation”

L'Association Marocaine d'Evaluation (AME), l'Association des Régions du Maroc (ARM) i la Fondation Abderrahim Bouabid (FAB), van organitzar el passat 6 de setembre una jornada d’estudi titulada "Régionalisation et mise en débat des actions publiques: quels dispositifs institutionnels de concertation et d'évaluation?". La sessió va tenir lloc a l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU) de Rabat i Ivàlua hi va participar com a ponent convidat. 

La Jornada tenia per objectiu debatre sobre els mecanismes d’institucionalització de la participació ciutadana i de l’avaluació de polítiques públiques al Marroc, a partir de la consagració d’ambdues pràctiques en la nova Constitució del país, aprovada el juliol de 2011. 

Ivàlua va participar a la taula “Régionalisation et évaluation: instances et dispositifs”, amb una presentació sobre l’Institut i la seva estratègia de desenvolupament de l’avaluació a Catalunya. La Jornada va comptar amb la participació de presidents i alts càrrecs de les diferents regions i del govern central del Marroc, d’acadèmics experts en participació i en avaluació de Canadà, França i Marroc, i de representants d’institucions d’avaluació de diferents països.  

Més informació

 

 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Jornades sobre els efectes no desitjats de la regulació i de l’actuació dels agents econòmics sobre la competència

Amb la voluntat de promoure la cultura de la competència en l’àmbit públic i privat, l'Autoritat Catalana de la Competència va convocar el passat mes de gener el seu primer call for papers sobre els efectes no desitjats de la regulació i de l’actuació dels agents econòmics sobre la competència al qual s’hi van presentar més d’una trentena d’abstracts.

Un comitè avaluador format per Salvador Alemany, Luis Berenguer, Lluís Franco, Amadeu Petitbó i Xavier Vives ha seleccionat els casos a presentar oralment en les jornades que se celebraran a aquest efecte els propers 25 i 26 d’octubre. Els criteris de selecció han estat, a més de la qualitat i interès dels casos, la singularitat, la varietat, el sector afectat, l’agent causant i el seu origen així com la importància dels efectes no previstos o no desitjats.

Més informació

FONT: Autoritat Catalana de la Competència

Jornades Educació Avui sobre les prioritats educatives a Catalunya

 

El 15 i 16 d’octubre se celebraran les Jornades Educació Avui. Les prioritats educatives a Catalunya. 3 debats, 3 preguntes, 3 respostes, organitzades per la Fundació Jaume Bofill. 

Les jornades s’estructuraran en diverses sessions de presentació i debat sobre els canvis educatius necessaris per a Catalunya, la promoció de trajectòries educatives i formatives d'èxit, o la millora dels beneficis de la inversió en educació a Catalunya, entre d’altres. 

Les Jornades Educació Avui volen contribuir al debat sobre l'estat actual de l'educació a Catalunya i sobre els reptes que plantegen les dades de l'Anuari 2011, editat per la Fundació i elaborat per diferents professionals experts en educació. 

FONT: Fundació Jaume Bofill

 

 

BCN Evaluation Point, un nou espai de trobada i d’intercanvi de coneixement sobre avaluació

BCN Evaluation Point és una plataforma de professionals de l’avaluació de programes i de polítiques públiques, creada per intercanviar idees i aprenentatges, generar connexions i afavorir oportunitats de desenvolupament professional. 

La primera trobada del BCN Evaluation Point ha tingut lloc el 25 de setembre amb l’objectiu de donar el tret de sortida a la iniciativa, i explorar possibilitats per fer d’aquest grup un bon lloc on compartir coneixements i experiència, aprendre de forma compartida; fer contactes i interaccionar amb altres professionals o fins i tot crear nous projectes de forma col•laborativa. 

Podeu adherir-vos-hi a través d’aquest enllaç: http://www.meetup.com/BCN-Evaluation-Point/ 

FONT: BCN Evaluation Point

 

 

Novetats sobre avaluació al món

Nou informe de l’IG sobre les barreres per a la utilització de l’avaluació

El 28 de setembre l’Institute for Government ha publicat l’informe Evidence and Evaluation in Policy Making. El document resumeix els resultats d’una sèrie de seminaris celebrats entre febrer i maig de 2012 en col·laboració amb l’Alliance for Useful Evidence (NESTA) i el National Institute of Economic and Social Research, totes elles entitats del Regne Unit. 

El punt de partida ha estat l’informe Policy Making in the Real World, publicat el mes d’abril de 2011, el qual detectava que l’ús d’evidències en la presa de decisions sobre polítiques públiques era percebut encara com feble per part de responsables polítics i de funcionaris del sector públic britànic. 

El nou informe conclou que, tot i que persisteixen barreres importants pel que fa a la producció d’avaluacions –dificultats d’encaix amb els calendaris polítics, condicions d’avaluabilitat insuficients tant pel que fa al disseny de les polítiques com a la disponibilitat de dades, etc.-, actualment es detecten més dificultats amb relació a la demanda d’avaluacions, en particular per la manca d’incentius i d’una cultura favorable a la utilització sistemàtica d’avaluacions rigoroses. 

Com a possibles solucions s’apunta la introducció de nous incentius que vinculin la pràctica i els resultats de l’avaluació a l’assignació de recursos pressupostaris. També, l’existència d’institucions independents d’avaluació amb legitimitat, prestigi i accés suficient a informació. Tanmateix, l’informe afirma que és difícil que es produeixin avenços substantius si no hi ha un canvi de cultura en el sector públic que faci considerar seriosament l’avaluació com un instrument útil i necessari per a la presa de decisions.

First European Data Infrastructure Conference, Barcelona

Del 22 al 24 d’octubre de 2012 se celebrarà el I Congrés europeu sobre infraestructures de dades (First European Data Infrastructure Conference) a Barcelona.

En els darrers anys  la Comissió Europea i els Estats membres de la UE han realitzat inversions considerables per tal de crear una infraestructura electrònica paneuropea que pugui donar suport a múltiples col·lectius científics. En conseqüència, ja està prenent forma un ecosistema d’infraestructures electròniques europees dotat de xarxes de comunicacions i instal·lacions de computació d’alt rendiment que proporciona als investigadors europeus de tots els camps instruments i prestacions d’avantguarda que permeten el desplegament de noves instal·lacions científiques a nivell paneuropeu.

La proliferació de dades, cada vegada més ràpida i sustentada en nous i  potents instruments científics, tècniques de simulació i  la digitalització de recursos bibliotecaris, ha estat el catalitzador de l’increment dels esforços i les inversions. S’espera que aquests ajudin a superar el repte de la gestió de dades i garanteixin que s’apliqui un plantejament coherent de la conservació de les dades d’investigacions i de l’accés  a les mateixes. El projecte europeu EUDAT, finançat pel 7PM, té l’objectiu  de resoldre  aquests reptes i d’aprofitar les noves  oportunitats aplicant la seva  visió de futur relativa a una infraestructura col·laborativa de dades.

En aquesta trobada, els usuaris de dades d’investigacions tindran ocasió d’informar-se sobre els serveis desenvolupats actualment per EUDAT.  Hi haurà exhibicions concretes a càrrec de col·lectius científics i centres de dades implicats en aquest projecte.

FONT: CORDIS

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat


Informe de la US GAO sobre el grau d’implantació de la llei d’E-Government de 2002 http://t.co/zTKCbibX

L’avaluació comença amb una pregunta rellevant. Com formular-la implicant-hi els actors clau ? http://goo.gl/QLUv2

Involucrar la família per millorar els resultats educatius dels infants? Una metanàlisi amb els programes més efectius http://goo.gl/1VDvN

Research Gate dóna múltiples recursos als investigadors i possibilitat de buscar experiments que no han tingut impacte http://bit.ly/a2vJFb

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Educació - Avaluació

  Education at a glance 2012: OECD Indicators / OECD .-- Paris: OECD, 2012. Educació - Avaluació
 

Educació - Catalunya

  L'Estat de l'educació a Catalunya: anuari 2011 / Martínez Martín, Miquel, dir.; Albaigés Blasi, Bernat, dir. .-- Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2012. Educació - Catalunya