Butlletí de novetats

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Publicació de la Memòria d’activitats 2008 – 2009 d’Ivàlua

La Memòria d’activitats 2008 – 2009 d’Ivàlua ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació. Es tracta del primer balanç d’activitats que presenta l’Institut des que va entrar en funcionament, l’octubre de 2008. 

El text es va aprovar el passat 6 de maig en una reunió extraordinària del Consell Rector del consorci, a la que van assistir el conseller d’Economia i Finances, Hble. Sr. Antoni Castells, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Excm. i Mgfc. Sr. Joan Moreso, i la presidenta de la Fundació Jaume Bofill, Sra. Isabel Vilaseca.

Participació en la Jornada sobre el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya

El 12 d’abril Ivàlua va acollir la Jornada de treball sobre el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya. La jornada, convocada per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, es realitzà en el marc d’un projecte de revisió i eventual millora de les condicions d’avaluabilitat de la política de seguretat alimentària.

La seva finalitat va ser, d’una banda, iniciar el procés d’elaboració del  Pla de Seguretat Alimentària 2011 – 2015 i, de l’altra,  generar compromís entre els participants amb relació al reforç de l’avaluació en el nou Pla. 

A la convocatòria van respondre més de 30 directius i responsables tècnics dels següents òrgans i entitats: Direcció General de Salut Pública, Agència de Protecció de la Salut, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Direcció General de Pesca i Acció Marítima, Agència Catalana del Consum, diversos serveis del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

Al llarg de la Jornada es va dedicar una sessió a parlar dels conceptes, mètodes i utilitat de l’avaluació de polítiques públiques, i es va realitzar un taller pràctic d’aplicació a l’àmbit del PSAC.

 

Progrés del Grup de Treball sobre avaluació econòmica

El 2 de febrer informàvem de la posta en marxa de tres grups de treball de la Xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes. Dos dels tres grups han iniciat ja activitats, essent el dedicat a avaluació econòmica el que està més avançat.

L’objectiu d’aquest grup és el d’orientar l’aplicació pràctica de la metodologia d’avaluació econòmica  en un àmbit específic d’intervenció pública a escollir pels membres del Grup.

S’han realitzat dues reunions presencials, el 4 de març i el 22 d’abril, en les quals s’ha decidit centrar el treball del Grup en l’àmbit dels serveis socials, i més concretament  en l’atenció domiciliària a persones grans dependents, prenent com a alternativa de comparació els serveis de residència per persones dependents.

Els participants en el Grup, coordinat per Mª Antònia Parera, analista d’Ivàlua, provenen de 4 Departaments del Govern de la Generalitat (Acció Social i Ciutadania, Economia i Finances, Justícia, Medi Ambient i Vivenda) i de tres ajuntaments (Mataró, Rubí i Sant Boi).

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Seminari de difusió de l’Avaluació dels Plans d’Ocupació

El 21 de maig es celebrarà el Seminari de difusió de l’Avaluació dels Plans d’Ocupació, organitzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb la col·laboració d’Ivàlua.

L’acte tindrà per objectiu presentar les principals conclusions i línies de millora que es deriven de l’avaluació dels Plans d’ocupació del període 2005-2007. També es presentarà el Pla d’Estudis i Avaluacions del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Seminari tindrà lloc a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i comptarà amb la presència d’experts en avaluació de polítiques actives d’ocupació. Junt amb Jaume Blasco, analista d’Ivàlua i responsable tècnic de l’avaluació dels Plans d’Ocupació, estaran presents els professors Jochen Kluve (Institut de recerca econòmica de Renània – Westfalia), Fausto Miguélez (Universitat Autònoma de Barcelona),  Luís Toharia (Universitat d’Alcalà) i Raúl Ramos (Universitat de Barcelona).

Si teniu interès en assistir, podeu enviar un missatge a info@ivalua.cat, indicant el nom del seminari, nom de l’inscrit, càrrec i institució.

Jornada de presentació dels resultats de l'avaluació de la formació professional reglada

El dia 26 de maig tindrà lloc la Presentació pública dels resultats de l'avaluació de la formació professional reglada (cicles formatius de grau mitjà i de grau superior) duta a terme pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu en el marc del pla d'avaluació definit l'any 2005.

La presentació tindrà lloc al CaixaForum, centre social i cultural de l'Obra Social "la Caixa" de Barcelona, i comptarà amb la participació del conseller d’Educació, Ernest Maragall, del president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Jorge Calero i del President de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Joaquim Prats, així com amb la participació del coordinador de l’avaluació,  Emili Palacios, i la dels membres de l’equip que ha elaborat l’estudi.

Si teniu interès en assistir, podeu inscriure-us a la jornada en aquesta adreça: http://www.gencat.cat/educacio/consell_superior_aval/form_jornada_avaluacio_2010.html

Novetats sobre avaluació al món

Aprovat el Pla d’avaluacions 2010 de l’Agència Espanyola d’Avaluació

El Consell de Ministres va aprovar el passat 23 d’abril el quart pla d’avaluacions a dur a terme per l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis l’any 2010. 

En concret el pla contempla les avaluacions següents: 

  • Avaluació del Programa d’ajuts per a actuacions de reindustrialització.
  • Avaluació del Pla d’energies renovables 2005 – 2010.
  • Avaluació de l’Estratègia de Salut de Cures Pal·liatives.
  • Avaluació de Programes de vacances per a gent gran i termalisme social.
  • Línies ICO-PIME.
  • Gestió i funcionament de les demarcacions de costes per a la protecció del domini públic marítim.

I Reunió de la Xarxa de monitoratge i avaluació de polítiques públiques de Colòmbia

El 4 de maig s’ha celebrat la primera reunió de la Xarxa de monitoratge i avaluació de polítiques públiques de Colòmbia, liderada pel Departament Nacional de Planificació del Govern del país. 

Aquesta Xarxa forma part de diverses iniciatives del Govern colombià per promoure la cultura de l’avaluació a la gestió pública del país, i té per objectiu generar espais físics i virtuals per reconèixer, difondre i aprendre d’experiències d’èxit en gestió per resultats a nivell local i nacional.   

Es cerca la cooperació horitzontal entre actors, essent la participació voluntària. La composició actual de la Xarxa inclou representants d’organismes públics d’àmbit estatal i local i acadèmics.

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació educativa

 

Research and evaluation in education and psychology: integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods / Mertens, Donna M. .-- Thousand Oaks, California: Sage, 2010.

Avaluació educativa ; Investigació qualitativa - Metodologia ; Investigació quantitativa - Metodologia

 

Ciències socials - Investigació - Metodologia

 

Handbook of mixed methods in social and behavioral research / Tashakkori, Abbas, ed.; Teddlie, Charles, ed. .-- Thousand Oaks, California: Sage, 2003.

Ciències socials - Investigació - Metodologia

 

Ciutadania

 

Semi-citizenship in democratic politics / Cohen, Elizabeth F. .-- New York: Cambridge University Press, 2010.

Ciutadania ; Nacionalisme

 

Ciutadania

 

The Politics of citizenship in Europe / Howard, Marc Morjé .-- New York: Cambridge University Press, 2009.

Ciutadania ; Europa - Emigració i immigració - Política governamental

 

Emigració i immigració - Política governamental

 

The Political uses of expert knowledge: immigration policy and social research / Boswell, Christina .-- New York: Cambridge University Press, 2009.

Emigració i immigració - Política governamental ; Política pública - Unió Europea, Països de la ; Ciències polítiques - Estudi de casos

 

Justícia penal - Avaluació

 

American criminal justice policy: an evaluation approach to increasing accountability and effectiveness / Mears, Daniel P. .-- New York: Cambridge University Press, 2010.

Justícia penal - Avaluació