Butlletí de novetats

Desembre, 2010

Sumari

Novetats d’Ivàlua

El Consell Interuniversitari de Catalunya i el CTESC s’incorporen a Ivàlua

El 15 de desembre el Consell Rector d’Ivàlua va ratificar la incorporació al consorci del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 

Ambdós organismes comptaran amb un vocal al Consell Rector d’Ivàlua. El CIC estarà representat pel Dr. Jaume Magre, professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, universitat que obre el torn de representació del CIC a Ivàlua segons els criteris de rotació propis d’aquest organisme. Per part del CTESC, el representant serà el seu president, Sr. Josep M. Rañé. 

La incorporació del CIC  i del CTESC a Ivàlua permet avançar en la configuració del consorci com a plataforma de promoció de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, que aplega les administracions, el món acadèmic i representants econòmics, socials i ciutadans.

Conveni marc amb la Fundació “la Caixa” per promoure l’avaluació de programes socials

El 30 de desembre el president d’Ivàlua, Sr. Josep M. Vallès, i el director general de la Fundació “la Caixa”, Sr. Jaume Lanaspa, van signar un conveni marc de col·laboració per promoure l’avaluació de programes socials en el període 2011 – 2012. 

 

El conveni preveu la realització d’activitats d’avaluació, d’assessorament tècnic, de formació i de difusió, que es concretaran mitjançant plans de treball anuals en el període de vigència de l’acord. El pla de treball de 2011 inclou actuacions d’avaluació i d’assessorament tècnic relatives a programes finançats amb l’Obra Social de “la Caixa”. També es preveu, entre altres actuacions,  la participació de personal de la Fundació en l’edició 2011 del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques d’Ivàlua, i la participació docent d’Ivàlua en un curs de postgrau per gestors de programes socials organitzat per l’IDEC i per la Fundació. 

 

L’avaluació de programes socials finançats i/o executats per entitats privades i tercer sector és una pràctica molt estesa en països del nostre entorn. Aquest conveni vol constituir un primer pas per impulsar el seu desenvolupament a Catalunya.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

La Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació inicia un grup de treball sobre difusió de l’avaluació

La Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes posa en marxa un nou grup de treball sobre difusió de l’avaluació, coordinat per Maite Ramos, responsable de planificació i control a l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat. L’objectiu del grup és debatre i definir conjuntament una proposta de pautes comunes per a la difusió de les avaluacions i per el seguiment de la seva aplicació.

Aquest grup, constituït per diversos professionals de les administracions autonòmica i local membres de la Xarxa que s’hi adscriuen de forma voluntària, treballarà per identificar i potenciar nous canals de comunicació dels resultats obtinguts de l’avaluació de les polítiques públiques així com dels indicadors de gestió, a partir de l’intercanvi d’experiències i de la seva anàlisi.

Si esteu interessats en incorporar-vos a la Xarxa, podeu sol·licitar-ho mitjançant e-mail.

Mòdul sobre avaluació de polítiques públiques al Mestratge en Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona

Ivàlua col·labora en la segona edició del Mestratge en Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona impartint l’assignatura Tècniques i Mètodes d’Avaluació Pública. L’assignatura, de caràcter obligatori, s’inclou en el primer mòdul del Mestratge, destinat a tractar temes relacionats amb els reptes de la gestió pública d’alt nivell. 

 

Es tracta d’un curs de caràcter professionalitzador, que té per finalitat formar personal altament especialitzat en tècniques de gestió i administració pública. L’objectiu de la col·laboració d’Ivàlua és contribuir a familiaritzar futurs gestors públics d’alt nivell amb els conceptes, mètodes i tècniques de l’avaluació de polítiques públiques, i fer-los conscients de la seva utilitat per a millorar l’efectivitat i eficiència dels programes que gestionin. 

 

En la seva línia de capacitació i promoció de la formació en avaluació de polítiques públiques Ivàlua col·labora amb altres universitats i institucions dedicades a la formació continuada en àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques, com ara l'Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Instituto Navarro de Administración Pública, l’Agencia Estatal de Evaluación  de las Políticas Públicas (AEVAL), la Universidad Complutense de Madrid o el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

 

 

Novetats sobre avaluació al món

Sessions formatives breus ofertes per l’Associació Americana d’Avaluació

L’Associació Americana d’Avaluació (American Evaluation Association) ofereix una sèrie de sessions formatives breus d’uns 20 minuts cada una que introdueixen eines d’utilitat per als avaluadors. Aquestes sessions que s’ofereixen a través del web en format online són gratuïtes per als membres de l’AEA.  Per a no membres de l'AEA cal inscriure’s a través de la pestanya de “non members”.

A través de l’enllaç a la pàgina principal d’aquestes sessions es poden veure i inscriure’s als propers seminaris o consultar la biblioteca de seminaris realitzats prèviament i descarregar-ne les gravacions arxivades.

La propera sessió sobre Evaluating Data Visualizations with Steve Fleming tindrà lloc el proper 20 de gener. També podeu trobar informació sobre aquestes sessions a l’agenda del portal d'Ivàlua o directament al web de l’Associació Americana d’Avaluació.

Guia de Nacions Unides per a una avaluació sensible amb la igualtat de gènere i els drets humans

UNIFEM (Fons de Desenvolupament de Nacions Unides per a la Dona) ha desenvolupat una guia pràctica per ajudar a aquells que estan iniciant, gestionant i/o utilitzant avaluacions sensibles amb la igualtat de gènere i els drets humans.  Està dirigida a tots els professionals del desenvolupament internacional que proveeixen o administren programes i projectes centrats en els drets humans, la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones, o que integren de manera transversal algun d’aquests aspectes.


La guia ofereix orientació, assessorament i eines per a cada pas en el procés d'avaluació – com començar, la fase de preparació, realització i utilització de l'avaluació i el seu seguiment. Conté eines per ajudar en el procés i referències per aprofundir en temes i assumptes específics.

 

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

Evaluation roots: tracing theorists' views and influences / Alkin, Marvin C., ed. .-- Thousand Oaks: Sage, 2004.

Avaluació ; Avaluació - Història

 

Avaluació - Metodologia

 

Empowerment evaluation: principles in practice / Fetterman, David M., ed.; Wanderman, Abraham, ed. .-- New York: Guilford Press, 2005.

Avaluació - Metodologia

 
 

Practicing evaluation: a collaborative approach / O'Sullivan, Rita G. .-- Thousand Oaks: Sage, 2004.

Avaluació - Metodologia

 

Empreses - Responsabilitat social

 

Stakeholder politics: social capital, sustainable development and the corporation / Boutilier, Robert .-- Satanford, California: Stanford University Press, 2009.

Empreses - Responsabilitat social ; Desenvolupament sostenible ; Xarxes socials ; Capital social (Sociologia)

 

Investigació qualitativa

 

Qualitative research: studying how things work / Stake, R. .-- New York: Guilford Press, 2010.

Investigació qualitativa

 

Qualitat total en l'administració pública - Premis

 

Premios a la calidad e innovación en la gestión pública 2008 / Ruiz López, Joaquím, ed.; Aragón Marín, Leonardo, ed.; Vargas Hernández, Rosa, ed. .-- Madrid: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2010.

Qualitat total en l'administració pública - Premis